Home
Kennis en Economie
Recht en Veiligheid
Europa
Jihad vs McWorld
E-government
Nieuwe democratie
Columns
Politici
Overzicht thema`s
Verkiezingen
Tools
Het Belgenrapport
Nieuwsbrief
Colofon
Poldi.Net
Gastauteurs Politiek-digitaal.nl
< Crista Huisman >
zondag, 10 april 2005
Crista Huisman is adviseur bij Zunderdorp Beleidsadvies en Management en momenteel secretariaatsmedewerker van het Forum voor Democratische ontwikkeling
< Judith van Heeswijk >
zondag, 10 april 2005
Judith van Heeswijk is adviseur bij het Instituut voor Maatschappelijke Innovatie

Hein van Duivenboden

Prof. dr. H.P.M. (Hein) van Duivenboden (1966) is manager van de adviesgroep Elektronische Overheid van Capgemini en bijzonder hoogleraar ICT en interbestuurlijke samenwerking aan de TIAS Business School van de Universiteit van Tilburg. Na zijn studie juridische bestuurswetenschappen aan de UvT is hij van 1993-1997 verbonden geweest aan de sectie bestuurskunde van diezelfde universiteit. Hij heeft diverse onderzoeken uitgevoerd (evaluaties WPR en GBA, verkenning sociale diensten en RDW, keten ruimtelijke ordening en innovatiepositie Nederland) en een veeltal publieke organisaties geadviseerd (BZK, EZ, SZW, CIBG, VROM, IND, COA, BVE-Raad, Noord-Brabant) op het terrein van kennismanagement, keteninformatisering en klantgericht werken. Voor het programma Stroomlijning Basisgegevens heeft hij onder meer de voorbereiding van het advies tot invoering van een nieuw persoonsnummerbeleid van de Commissie-Van Thijn geleid

Reinder Rustema

Reinder Rustema is bestuurslid van de Internet Society, docent communicatie, kandidaat volksvertegenwoordiger via internet en internetpionier met onder meer De Digitale Stad en Usenet.