Home
Kennis en Economie
Recht en Veiligheid
Europa
Jihad vs McWorld
E-government
   archief december 2005
archief mei 2005
archief april 2005
Nieuwe democratie
Columns
Politici
Overzicht thema`s
Verkiezingen
Tools
Het Belgenrapport
Nieuwsbrief
Colofon
Poldi.Net
E-government

Flitsende rapporten over de informatiesamenleving weerspiegelen de digitale ambities van onze overheid. Maar de digitalisering van de overheid gaat bepaald niet vanzelf. Een overzicht van de weerbarstige praktijk van digitale duurzaamheid, overheid online en actieve openbaarmaking.


Overheid Online

Zeven grote uitvoeringsorganisaties, waaronder de belastingdienst, schreven het manifest 'Innovatie in Uitvoering' waarin ze aangaven te gaan samenwerking om de dienstverlening te verbeteren. De commissie Belgendoenhetbeter.nl schreef het rapport "Een kwestie van uitvoering" als agenda voor de presterende overheid. Een deel van de ideeën die daarin zijn verwoord krijgen nu uitvoering. De overheid gaat de dienstverlening aan de burgers verbeteren. Wat mogen we verwachten en de initiatieven van de Minister van Bestuurlijke Vernieuwing?

Stadsdeel koppelt klachtenloket aan Google Maps

Door Steven de Jong - Waar de rijksoverheid om veiligheidsredenen vooral met argusogen kijkt naar Google Maps, slaat de lokale overheid haar slag. Het Amsterdamse stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer grijpt sinds deze week de populaire dienst aan om haar burgers te informeren over openstaande klachten en de afhandeling daarvan.

Elektronische overheid vergeet wensen eindgebruiker

Door Steven de Jong - Zeventig procent van de online overheidsdiensten geniet geen publieke bekendheid. Ook verdwalen Nederlanders digitaal, waardoor het juist drukker aan fysieke loketten wordt. De eindgebruiker, de burger dus, lijkt men vergeten te zijn in het digitaliseringsproces. Veel initiatieven komen qua uitvoerbaarheid in de knel door gebrek aan afstemming en effectieve regie. De response op e-mail is lager geworden.

De burger aan bod

Door Hein van Duivenboden - Bij veel publieke organisaties worden de plannen voor concrete toepassingen van ICT uitvoerings- en dienstverleningsprocessen gemaakt achter de burelen van beleidsmakers. De burger zelf wordt niet of nauwelijks betrokken in de voorbereiding en inrichting van de op diezelfde burger gerichte e-government programma's. De inrichting van 'klantgerichte' beleidsprogramma's verandert de positie van de burger als klant. Welke keuzemogelijkheden heeft de burger in zijn relatie tot de nieuwe, klantgerichte elektronische overheid?

Andere overheid volgt de bestuurlijke logica

Door Arjan Widlak - Begin dit jaar presenteerde minister Thom de Graaf het actieprogramma 'Andere Overheid' . De titel, Andere Overheid, slaat zowel op een terugtredende overheid als op een overheid die goed presteert als dienstverlener. De aandacht voor ICT, die onder Paars een wat vrijzwevend en explorerend karakter had, maar in het regeerakkoord van Balkenende I geheel was verdwenen, is met deze nota terug. En deze keer moet ICT harde euro's opleveren. Enkele belangrijke elementen ontbreken geheel in het actieprogramma. En welk resultaat mogen we eigenlijk verwachten van dit programma?

Kwaliteitsverschillen dienstverlening gekopieerd naar internet

Door Reinder Rustema - Het lijkt erop dat de goede dienstverlening bij grote gemeenten en de slechte bij kleine gemeenten de komende tijd gekopieerd gaat worden naar internet. De stadsbewoner heeft alle dagen van de week een rij loketten voor burgerzaken tot zijn beschikking op fietsafstand. Loketten die vaak ook nog een paar avonden per week geopend zijn. De dorpeling in een kleine gemeente maakt eerst een autoritje en heeft dan op een beperkt aantal tijdstippen op bepaalde dagen toegang tot een enkel loket. Voor specialistische dienstverlening kan men mogelijk beter bij de kleine gemeenten terecht dankzij de korte interne communicatielijnen; op het clientelisme af. Maar voor de honderden eenvoudige zaken die hetzelfde zijn bij alle gemeenten in het land wordt je door de grote gemeenten beter geholpen.

Irritatie door innovatie

Nederland moet een kenniseconomie worden. Wat is dat en hoe bereik je dat? Na een ‘Innovatiebrief’ en een ‘Innovatieplatform’ blijft dat nog goeddeels onduidelijk. Kritiek is er al wel. Politiek-digitaal maakte een rondje lang hoopvolle Kamerleden en geïrriteerde experts.

Innovatie begint bij de overheid zelf

Door Linda Kool - Een kenniseconomie haalt langdurige groei uit innovatie. Maar hoe stimuleer je de markt tot innovatie? Niet door regeltjes en potjes, vindt de software sector. Het advies aan de overheid: begin bij jezelf!

Nederland een ‘kennixland’ voor software

Door Linda Kool - Vijftien experts luidden op het gebied van softwareonderzoek de noodklok. Zonder investeringen wordt Nederland op het gebied van software engineering een ontwikkelingsland. Het kabinet neemt software niet serieus.

Talent belangrijker dan subsidies

Door Joeri van den Steenhoven - Stichting Nederland Kennisland is al drie jaar pleitbezorger van de kenniseconomie. Secretaris Joeri van den steenhoven over de recente kabinetsplannen: ‘We moeten het subsidie instrument afschaffen!’

Innovatieve software bedrijven sceptisch over innovatiebeleid

Door Linda Kool - Softwarebedrijven maken veel innovatie voor anderen mogelijk. Hoe ervaren zij zelf eigenlijk het innovatieklimaat in Nederland? Over een ding zijn ze het in ieder geval eens: ‘Innoveren doe je niet voor je lol’.

De PvdA uit forse kritiek op innovatiebeleid

Door Linda Kool - Hoe wordt Nederland een kenniseconomie? Politiek-digitaal vroeg het aan vier woordvoerders in de Tweede Kamer. De coalitiepartners zijn positief, maar vooral afwachtend. Alleen de PvdA is teleurgesteld. Martijn van Dam: ‘Het valt ons dik en dik tegen.’

Belgen doen het beter!

Het is even slikken, maar de Belgen doen het beter. En dan hebben we het niet over patatbakken, zuiver taalgebruik, of succesvolle stripverhalen, maar over het verbeteren van overheidsprestaties. Terwijl in Nederland rapporten volgeschreven zijn over institutionele vernieuwing en ICT heeft België gewoon werk gemaakt van modernisering van de publieke sector. En Denemarken ook. Hebben deze landen de succesformule gevonden of hebben wij in Nederland te veel faalfactoren?

Het initiatief 'Belgen doen het beter' wordt georganiseerd door Zenc, United Knowledge, en het Rijksopleidingen Instituut. Aan het pamflet werkten mee: Arthur Docters van Leeuwen, Wim Deetman, Ivo Opstelten, Marco Pastors en Roel in 't Veld.

Van erfgoed naar erfbeter

Internet is een historisch fenomeen, maar ook een fenomeen met historie. Met de Wayback Machine en het Google-archief kan je vergane sites en berichten van meer dan twintig jaar geleden bekijken. Waarom is het netjes bewaren van e-mailtjes voor overheden dan zo'n probleem? Met de digitalisering van ons culturele erfgoed wordt inmiddels vooruitgang geboekt. Gasthoofdredacteur Atzo Nicolaï: 'Laat de wereld profiteren!'

Laat de wereld profiteren!

Door Atzo Nicolaï - Vorige week stuurde demissionair staatssecretaris Van der Ploeg een brief naar de Tweede Kamer over de digitalisering van het cultureel erfgoed. De overheid heeft daarin een duidelijke taak, veel duidelijker dan Van der Ploeg heeft kunnen aangeven. Over gebruikersconsultatie, open standaarden en een beperkter copyright.

Digitale duurzaamheid: niet wachten op het ei van Columbus

Door Karsjen Bos - Ooit was archiveren eenvoudig. De komst van de computer en het toenemend belang van digitale documenten hebben het werk van de archivaris echter compleet overhoop gehaald. Welke elektronische documenten bewaren we? En moeilijker nog: hoe?

Hoe archiveer je internet?

Door Joan Arensman - Content is op internet maar beperkt houdbaar. Websites worden razendsnel ververst en de archivering van internet is problematisch. Toch zijn er een aantal interessante initatieven die proberen de geschiedenis van internet vast te leggen. De twee belangrijkste zijn de Wayback Machine en de nieuwsgroepen van Google.

Vrees voor ‘misbruik’ biometrische paspoortgegevens

Door Steven de Jong - Centrale opslag van biometrische paspoortgegevens staat op gespannen voet met burgerrechten. De data zou naast de bestrijding van paspoortfraude, ook gebruikt kunnen worden voor andere doeleinden. Deze vrees uitte Burger@Overheid 18 augustus in een brief aan de Tweede Kamer.

Nieuws/E-Government

Icoon eigen nieuwsbericht Amsterdam nog niet klaar voor open source op de desktop

Van onze redactie vrijdag, 23 december 2005 - De gemeente Amsterdam heeft voor drie jaar een contract gesloten met Microsoft. Het contract is 1,2 miljoen goedkoper vergeleken met het vorige contract. Daarmee kiest de gemeente voor continuïteit.Informatie overheid doolhof woensdag 6 april 2005, Uit twee rapportages van de Algemene Rekenkamer blijkt dat de burgers nog onvoldoende begrijpelijke informatie krijgen van de overheid. Dit meldt Binnenlands Bestuur. De Rekenkamer blinkt ook terug op elf onderzoeken uit 2003 en 2004 en wat de departementen met de aanbevelingen hebben gedaan. Hier is de Rekenkamer positief. Veel aanbevelingen zijn, soms op korte termijn, overgenomen.
Nederland zwak in e-government donderdag 31 maart 2005, Zwak scoort Nederland als het aankomt op elektronische dienstverlening, een 13e plaats voor dienstverlening via internet en een 22e plaats op de ranglijst voor volledige elektronische dienstverlening. Dit blijkt uit een onderzoek van Cap Gemini Ernst & Young voor de Europese Commissie. Bij het onderzoek werden 14.000 websites in de 28 Europese landen doorgelicht op het aanbod overheidsdiensten via internet.
Digitaal Loket voor graafwerkzaamheden woensdag 24 november 2004, Een centrale registratie voor werkzaamheden moet het aantal 'graafincidenten' beperken. Hiermee hoopt minister Brinkhorst (EZ) een einde te maken aan internet- en stroomstoringen als gevolg van graafwerkzaamheden.
Enschede trapt af met 'burgerpin' vrijdag 23 juli 2004, Nieuws/E-government, Automatiseringsgids - Enschede heeft als eerste de Nieuwe Authenticatie Voorziening (NAV, ook wel ‘Burgerpin’) voor gepersonaliseerde e-dienstverlening in gebruik genomen. Aanvankelijk hadden pilots dit voorjaar zullen starten, maar de beperking van het sofi-nummergebruik zorgde voor vertraging. Andere gemeenten (Tilburg, Rotterdam, Zoetermeer) wachten nu de wetswijziging af. Het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) start wel binnenkort een NAV-pilot. Begin 2005 gaat het beheer over naar de Belastingdienst en wordt de NAV landelijk uitgerold.
Samenwerking uitvoeringsorganisaties werpt vruchten af donderdag 24 juni 2004, Nieuws/E-Government, overheid.nl - Het komende jaar zullen meer diensten via internet aan burgers worden aangeboden. Zo kunnen mensen die werkloos raken, de gegevens die nodig zijn voor het aanvragen van WW via internet bij CWI melden en kunnen mensen die 65 worden via internet hun AOW aanvragen. Dit is onder andere het resultaat van de intensieve samenwerking tussen zes grote uitvoeringsorganisaties die zich hebben verbonden in het Manifest Innovatie in Uitvoering.
Bits of Freedom: Europarlementariërs GroenLinks, SP en D66 stemmen vóór digitale burgerrechten woensdag 26 mei 2004, Nieuws/E-Government - In het kader van de Europese verkiezingen heeft Bits of Freedom (BoF) een kleine analyse gemaakt van het stemgedrag van de 31 Nederlandse Europarlementariërs op het gebied van digitale burgerrechten. GroenLinks, de SP en D66 scoren het hoogst. Het onderzoek was gericht op drie onderwerpen die ook nog na de verkiezingen in het parlement aan de orde komen: software-patenten, de invoering van een algemene bewaarplicht van verkeersgegevens en de overdracht van passagiersgegevens aan de VS. Zie ook Webwereld.
Congres Overheid Online dinsdag 15 juni 2004, Nieuws/E-Government - Op dinsdag 15 juni is het congres Overheid Online. Verschillende sprekers schreven reeds op Politiek-digitaal.nl, waaronder Hein van Duivenboden, vice-president van CapGemini en hoogleraar aan de universiteit van Tilburg, Arjan Widlak, hoofdredacteur van Politiek-digitaal.nl en directeur van United Knowledge en Reinder Rustema docent internetgeschiedenis en -cultuur aan het CMD. Het programma is te vinden op de website van ckc.
Overijssel opent online Provincieloket woensdag 12 mei 2004, Nieuws/E-Government, WebWereld - De provincie Overijssel is de eerste provincie die online een overheidsloket heeft geopend. Bij het zogeheten Provincieloket worden nu zo'n 220 producten en diensten aangeboden. Het is een van de manieren van de overheid om in 2007 ongeveer tweederde van de diensten online aan te bieden. Overheid.nl, de portal van het rijk, heeft op landelijk niveau ook al een dergelijk loket. Na Overijssel volgen stapsgewijs ook andere provincies. Alleen Friesland heeft aangegeven nog niet met het project Provincieloket mee te doen.
Nederland wordt steeds beter met e-overheid maandag 3 mei 2004, Nieuws/E-Government, WebWereld - Nederland bezet inmiddels de negende plaats en stijgt hiermee vier plaatsen op de 'digitale wereldranglijst'. Dit blijkt uit een grootschalig onderzoek van Accenture. Vorig jaar stond Nederland nog op de dertiende positie, na in 2002 al op de elfde plek te hebben gestaan. Deze dalende tendens lijkt nu te zijn gekeerd.
Internetpenetratie in nieuwe Europa gedaald zaterdag 1 mei 2004, Nieuws/E-Government, Emerce, 1 mei 2004 - De Europese Unie is sinds dit weekeinde 16,2 miljoen internetters rijker. De komst van tien nieuwe lidstaten brengt de internetpenetratie echter met bijna 5 procentpunt omlaag, waarmee de achterstand op de Verenigde Staten oploopt. Estland en Slovenië hebben van de nieuwe lidstaten procentueel de meeste internetters.
Optimisme over kans van slagen e-overheid donderdag 29 april 2004, Nieuws/E-Government, WebWereld, 29 april 2004 - Gemeenten en provincies zijn positief over het halen van het door minister De Graaf gestelde doel om in 2007 65 procent van de dienstverlening online aan te bieden.
Privacywaakhond: 'piratenbestand' Brein mag donderdag 29 april 2004, Nieuws/E-Government, WebWereld, 29 april 2004 - Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) geeft de stichting Brein groen licht voor het bijhouden van een 'antipiraterij databestand'.
Authenticatie met bankpas van Rabobank woensdag 28 april 2004, Nieuws/E-Government, Computable, 28 april 2004 - De uitgever en beheerder van digitale handtekeningen Diginotar gaat bankpassen van de Rabobank gebruiken voor ondersteuning van zijn authenticatiedienstverlening.
Scholen bundelen krachten richting ict-bedrijven maandag 26 april 2004, Nieuws/E-Government, Computable, 27 april 2004 - Ict-bedrijven treffen in het onderwijs steeds vaker een geduchte onderhandelingspartner bij de verkoop van ict-producten en diensten. Dit blijkt uit het rapport 'Dynamiek in samenwerking, basisscholen over opbrengst en kwaliteitskenmerken van samenwerking op het gebied van ict'.
Staat wil meer regels registratie .nl-domeinnamen woensdag 21 april 2004, Nieuws/E-Government, Computable, 21 april 2004 - Juist op het congres waar Stichting Internet Domeinregistratie Nederland de registratie van de miljoenste .nl-domeinnaam vierde, meldde de overheid dat het deze registratie voortaan met meer regels wil omgeven.