Home
Kennis en Economie
Recht en Veiligheid
Europa
   archief oktober 2006
archief september 2006
archief augustus 2006
archief juli 2006
achief juni 2006
archief mei 2006
archief april 2006
archief maart 2006
archief februari 2006
archief januari 2006
Nieuws en discussie
Archief Europa 2005
Archief Europa 2004
Agenda van Europa
Links
Jihad vs McWorld
E-government
Nieuwe democratie
Columns
Politici
Overzicht thema`s
Verkiezingen
Tools
Het Belgenrapport
Nieuwsbrief
Colofon
Poldi.Net
Nieuwsarchief januari 2006
Marty: Europese regeringen "hoogstwaarschijnlijk" op de hoogte van martelingen namens VS dinsdag 24 januari 2006, Nieuws/Europa, New York Times/EU Observer Dick Marty, namens de Raad van Europa leider van het onderzoek naar vermeende gevangenkampen van de CIA in Europa, zegt bewijzen te hebben dat de VS martelpraktijken "uitbesteedde". Het zou bovendien "zeer waarschijnlijk" zijn dat de Europese regeringen hiervan wisten. Voor het bestaan van illegale gevangenkampen in Polen en Roemenië, een beschuldiging van Human Rights Watch aan Amerika en Europa, is volgens hem echter vooralsnog geen enkel concreet bewijs.
Marty spaart in het onderzoeksrapport geen enkele regering: "Het hele [Europese] continent is hierbij betrokken. [...] Veel coherent bewijsmateriaal wijst in de richting van het bestaan van een systeem van 'herplaatsing' of 'uitbesteding' van martelingen." Hij acht het ten slotte "zeer onwaarschijnlijk" dat Europese regeringen niet op de hoogte waren. "En anders de geheime diensten wel", aldus de Zwitserse onderzoeksleider.
Het vernietigende rapport was voor Eurocommissaris voor Justitie Frattini aanleiding alle (kandidaat)lidstaten aan te sporen "zo snel en uitvoerig mogelijk" hun medewerking te verlenen aan de Raad van Europa.
Duitsland en Frankrijk zoeken toenadering zaterdag 21 januari 2006, Nieuws/Europa, EurActiv/EU Observer - Premier De Villepin en minister van Financiën Breton van Frankrijk hebben tijdens een bezoek aan Berlijn waarderend gereageerd op de Duitse aanpak van de sociaal-economische malaise, waar het land mee te maken heeft gehad. Er was zelfs "bewondering" voor het in de hand houden van de begroting. In het afgelopen halfjaar leken de voormalige aartsrivalen zich juist van elkaar te verwijderen, onder meer door hun verdeeldheid over het gemeenschappelijk landbouwbeleid en het belastingtarief voor arbeidsintensieve diensten. De Villepin zei dat Frankrijk en Duitsland nu het kloppend hart vormen van "het Europa van projecten". Wat economie betreft prees hij uit de "sterke industriële basis [in beide landen], waar andere landen zich volledig op diensten richten."
Het Frans-Duitse conflict over BTW lijkt zo goed als beslecht. Frankrijk is bereid af te zien van een uitbreiding van het 5,5%-tarief voor arbeidsintensieve diensten naar restaurantbezoeken, een eis waar president Chirac vorig jaar nog aan vasthield. De Duitse oppositie, tegenstander van het tarief an sich, wordt zo tegemoetgekomen.
Europese Commissie introduceert strengere controle op fondsen woensdag 18 januari 2006, Nieuws/Europa, Euractiv/Reuters - Eurocommissaris voor Administratieve Zaken, Audit en Fraudebestrijding Siim Kallas heeft een pakket van maatregen afgekondigd, waarmee de besteding van de Europese begroting strenger moet worden gecontroleerd. De nieuwe regels zullen eenvoudiger zijn, met gemeenschappelijke richtlijnen en verplichtend aan lidstaten om meer informatie te verstrekken aan de Europese Commissie.
De hervormingen vloeien voort uit de adviezen die de Europese Rekenkamer vorig jaar heeft gegeven. Deze rekenkamer heeft in de afgelopen elf jaar steeds geweigerd goedkeuring te verlenen aan de jaarrekeningen van de EU, omdat zij de verstrekte informatie (van lidstaten in het bijzonder) ontoereikend achtte. De Europese ministers van Financiën wilden eerder echter geen voorstel accepteren, waarin de verantwoordelijkheid volledig bij de lidstaten zou worden gelegd.
De Europese begroting wordt ieder jaar vastgesteld door de Europese Raad en het Parlement, maar de uitgaven worden voor tachtig procent van de totale begroting van €112 miljard door de lidstaten zelf gedaan.
Europees Parlement steunt Raad van Europa in onderzoek naar CIA dinsdag 17 januari 2006, Nieuws/Europa, EU Observer/Trouw - Het Europees Parlement is voornemens een tijdelijke commissie in te stellen voor onderzoek naar vermeende vluchten en kampen binnen Europa in opdracht van de CIA. De commissie zal zich aansluiten bij vier organen van de Raad van Europa, die al bezig zijn met waarheidsvinding. De Raad heeft dan ook verheugd gereageerd: "Het feit dat het Parlement haar inspanningen wil toevoegen aan [de onze] onderstreept het politieke belang van het onderzoek en de noodzaak van collectieve actie."
In december verklaarde onderzoeksleider Marty schriftelijk vanuit het hoofdkwartier van de Raad van Europa in Parijs dat de beschuldigingen over de CIA- vluchten en -gevangenissen waar zijn. "Individuen" zouden van het ene naar het andere land zijn vervoerd "zonder respect voor wettelijke bepalingen". Volgens Human Rights Watch zouden Polen en Roemenië plaats bieden aan de geheime Amerikaanse gevangenissen, maar de landen ontkennen. Naar men vermoedt zijn de gevangenissen in november verplaatst naar Noord-Afrika. Het Europarlement beschikt niet over dezelfde royale middelen als de Raad en vertegenwoordigt ook niet de betreffende landen zoals Oekraïne en Roemenië. Volgens Marty zouden de Europarlementariërs evenwel een geweldige bijdrage aan het onderzoek kunnen leveren "door politieke druk uit te oefenen op de instituties en beleidsmakers van de Europese Unie."
Vaticaanstad wil Schengenland worden vrijdag 13 januari 2006, Nieuws/Europa, EU Observer - Vaticaanstad - het kleinste onafhankelijke land ter wereld, maar van groot politiek belang als zetel van de Rooms-katholieke kerk - zoekt aansluiting bij het Europese Verdrag van Schengen. Dit verdrag inzake 'open grenzen' is inmiddels ondertekend door alle EU-
lidstaten (met uitzondering van Ierland en het Verenigd Koninkrijk) plus IJsland, Noorwegen en Zwitserland, maar treedt in de in 2004 tot de EU toegetreden landen en Zwitserland volgend jaar pas in werking.
Reden voor het door Rome ingesloten dwergstaatje om ook mee te doen, is een poging het internationale terrorisme buiten te houden. Behalve verplaatsing van interne grenscontrole naar controle aan de buitengrenzen van de EU, zou ondertekening van Schengen voor Vaticaanstad tevens een impuls zijn voor samenwerking met Brussel. Procureur van justitie in Vaticaanstad Nicola Picardi verklaart de keuze als volgt: "Deze overeenkomst geeft ons de mogelijkheid om de uitwisseling van informatie te intensifiëren, gezamenlijke operaties dan wel repressieve en preventieve maatregelen uit te voeren, en [ten slotte] de veiligheid van alle mensen te garanderen."
Ondanks achttien miljoen belangstellenden voor de begrafenis van de paus was Vaticaanstad in 2005 nagenoeg de veiligste plek op aarde.
Nederland en Duitsland tegen Frans voorstel Europese grondwet -- Chirac wil 'pioniersgroep' van eurolanden woensdag 11 januari 2006, Nieuws/Europa, EU Observer/Frankfurter Allgemeine - Nederland en Duitsland hebben afkeurend gereageerd op het voorstel van Frankrijk om slechts delen van de Europese grondwet te ratificeren. Nederlands minister van Buitenlandse Zaken Bot verklaarde de grondwet zelfs dood: elke poging om het gesneuvelde verdrag nieuw leven in te blazen zou zinloos zijn. Merkel stelde eerder voor om een verklaring over de "sociale dimensie van Europa" toe te voegen aan de grondwet en de onderhandelingen voort te zetten. Chiracs ideeën doet zij echter af als "de krenten uit de pap halen", waardoor bovendien "serieuze schade wordt aangericht aan de algehele balans [in het Europese bestuur]."
Chirac bepleit verder een sterkere integratie van de 'pioniersgroep' van twaalf Eurolanden ten opzichte van de gehele EU. Overigens is dit niet nieuw: in 2004 wilde hij met de zes oprichtende landen van de Europese Gemeenschap de 'kopgroep' van de EU vormen. Hoewel enkele politici van Merkels CDU ook een (variant op) core Europe aanhangen, wil Merkel daar niets van weten. Vanaf haar aantreden is ze voorstander geweest van een goede verstandhouding met het Verenigd Koninkrijk en de nieuwe lidstaten, die buiten de Eurozone vallen. Alleen bij de eventuele herverkiezing van Chirac als president in 2007 maakt core Europe een kans.
Gascrisis voorbij, maar EU heeft nog steeds geen energiebeleid woensdag 4 januari 2006, Nieuws/Europa, EurActiv - Het Oostenrijks voorzitterschap heeft verheugd gereageerd dat Rusland en de Oekraïne hun conflict over de toevoer van gas hebben bijgelegd. De gasbedrijven Gazprom en Naftogaz bereikten een akkoord over de toekomstige gasprijzen, waarna Rusland de tijdelijk aangedraaide gaskraan weer volledig openzette. In enkele Oost-Europese EU-listaten was sprake van een interruptie in de gastoevoer.
De 'gascrisis' ondersteept de weekheid van het Europese energiebeleid. Omdat er nationale belangen in het spel zijn, is er geen echt gemeenschappelijk energiebeleid. Inspanningen om een interne energiemarkt te creëren, hebben bovendien te lijden onder allerlei hindernissen. Op de EU-top in Hampton Court in oktober riep het Britse voorzitterschap al op voor meer cöordinatie. De Europese Commissie heeft een notitie hierover in voorbereiding voor de Eurotop in maart.
Eurocommissaris voor Energie Piebalgs en de Oostenrijkse minister van EZ Bartenstein betuigden hun tevredenheid met de beëindiging van het Oekraïens-Russische conflict. Beide landen zullen onverminderd blijven beschouwd als betrouwbare energie-partners. Volgens Piebalgs is echter meer dialoog vereist.
EU-voorzitter Schüssel stelt Europees Hof ter discussie dinsdag 3 januari 2006, Nieuws/Europa, EU Observer - Wolfgang Schüssel, bondskanselier van Oostenrijk alsmede EU-voorzitter in het komende half jaar, heeft kritiek geuit op het Europese Hof van Justitie. Dit Hof zou met zijn uitspraken de macht van de Europese Unie systematisch oprekken. Schüssel deed zijn uitspraken in een interview met de Süddeutsche Zeitung op oudjaarsdag. Hij vindt dat er niet alleen een debat moet komen over de tot twee keer toe verworpen Europese grondwet, maar tevens over de toekomst van het Europese Hof. "Plotseling verschijnen er uitspraken over de rol van vrouwen in het Duitse federale leger, of over de toegang van buitenlandse studenten tot Oostenrijkse universiteiten - dat is duidelijk nationale wetgeving", aldus Schüssel. Daarbij verwees hij terloops naar een uitspraak uit juli 2005, toen Europese rechters hem verboden Duitse studenten de toegang te ontzeggen tot Oostenrijkse universiteiten.