Home
Kennis en Economie
Recht en Veiligheid
Europa
Jihad vs McWorld
E-government
Nieuwe democratie
   archief december 2005
archief september 2005
archief juli 2005
archief mei 2005
archief april 2005
archief maart 2005
archief februari 2005
archief augustus 2004
archief januari 2006
Columns
Politici
Overzicht thema`s
Verkiezingen
Tools
Het Belgenrapport
Nieuwsbrief
Colofon
Poldi.Net
Wilbert Willems blikt terug
Wilbert Willems Gepost:     maandag, 27 oktober 2003, 15:00
Van:     < Wilbert Willems >
URL:     < http://www.antenna.nl/dend/main.html >

10 jaar geleden voerden we al discussie over de gekozen burgemeester, het districtenstelsel en het referendum. Naar aanleiding van de commissie Deetman diende ik de motie over interactief beleid in. Sindsdien zijn er nauwelijks fundamentele keuzes gemaakt en is het tijd om te evalueren.

Harnassen
Ik kan me de discussies begin jaren negentig op initiatief van D66 in de Tweede Kamer nog goed herinneren: het leidde tot het rapport van de Commissie Deetman over “Staatkundige, bestuurlijke en staatsrechtelijke vernieuwing”. Ook toen ging het debat over de gekozen burgemeester en minister-president, de rol van de eerste kamer, het districtenstelsel, het referendum en de slinkende rol van politieke partijen. We kennen de uitkomst van die discussie. De partijpolitieke harnassen verhinderden fundamentele keuzes. Naast enkele marginale aanpassingen was er een Pim Fortuyn voor nodig om opnieuw beweging in die discussie te krijgen al lijkt het erop dat de storm al weer is gaan liggen. Pvda-fractieleider Thijs Woltgens waarschuwde er in 1993 al voor dat we niet verbaasd zouden moeten zijn als een verdere vergroting van de kloof tussen overheid en burgers de roep om een sterke man zou kunnen oproepen.

Frustratie
De discussie over het verkleinen van de afstand tussen overheid en burger is al zo oud als de overheid zelf. Er zal altijd sprake zijn van een zekere vervreemding tussen de kiezers en de gekozenen, de bestuurden en de bestuurders, de consumenten en producenten van beleid. Gelukkig zijn er dan altijd nog verkiezingen waar we de schijn van beïnvloeding door kiezers op het beleid mee hoog kunnen houden. Maar, zoals de onlangs scheidende Brabantse – benoemde – Commissaris van de Koningin, Frank Houben, bij zijn vertrek zei: “Een burger die maar één keer per vier jaar op de knop in het stemhokje mag drukken, raakt gefrustreerd.” Om vervolgens een aantal voorstellen te lanceren voor een meer interactief opererende overheid.

Uniek
Bij de behandeling van het rapport Deetman diende ik een motie in. De kloof tussen burgers en overheid moest worden verkleind door burgers meer te betrekken bij de ontwikkeling van beleid. De motie kreeg kamerbrede steun. En ook de toenmalige minister-president Lubbers en de minister van Binnenlandse Zaken Dales toonden zich enthousiast.
Het is uniek om te zien hoe na 10 jaar van buiten het parlement het initiatief wordt genomen om te onderzoeken wat er van die kameruitspraak terecht is gekomen. Gelukkig werkt het parlement zelf aan die evaluatie van harte mee. En hopelijk leidt dat tot breed gedragen conclusies over een interactiever overheidsbeleid, in het belang van onze democratie.

Wilbert Willems is voormalig lid van de Tweede Kamer voor GroenLinks. Nu is hij verbonden aan adviesbureau DEND.