Home
Kennis en Economie
Recht en Veiligheid
Europa
Jihad vs McWorld
E-government
Nieuwe democratie
   archief december 2005
archief september 2005
archief juli 2005
archief mei 2005
archief april 2005
archief maart 2005
archief februari 2005
archief augustus 2004
archief januari 2006
Columns
Politici
Overzicht thema`s
Verkiezingen
Tools
Het Belgenrapport
Nieuwsbrief
Colofon
Poldi.Net
Enige wenken voor democratische vernieuwing
Sanderijn Cels Gepost:     dinsdag, 5 maart 2002, 14:07
Van:     < Sanderijn Cels - Programma-maker >
URL:     < http://www.politiek-digitaal.nl/colofon/redactie >

'De dreun die Fortuyn heeft uitgedeeld, is verpletterend.' Op woensdag 13 maart publiceerden Bram Peper, Arnold Heertje en Lennart Booij in 'de Volkskrant' een oproep voor democratische vernieuwing. Want 'ons land verdient moderne politiek'. Hieronder volgt een samenvatting van hun artikel.

Al jaren zijn de kiezers op drift. Ze kijken uit 'naar wie en wat in de aanbieding is' en dat schept kansen voor nieuwkomers, schrijven de auteurs. 'Op ťťn of andere manier dringen die stemmen niet herkenbaar door in de politieke en ambtelijke huizen van het land.'

Uitvoer gaat eigen gang
Het lerend vermogen van de overheid om van ervaringen te leren is niet erg groot, vinden ze. 'Op veel terreinen zijn beleid en uitvoering uit elkaar gegroeid. (...) Door een gebrek aan contact worden regels bedacht die op gespannen voet staan met de mogelijkheden die regels ook toe te passen. In die omstandigheden gaan uitvoerders hun eigen gang.'

Teveel regels
Er zijn ook teveel regels; dat is de tweede probleem van de overheid volgens de schrijvers. 'De regeldichtheid groeit met de dag' en 'de werkelijkheid achter de regels blijkt chaotisch, weinig democratisch en moeilijk te controleren'. Politici opereren in geslotenheid en zijn niet gericht 'op het ontwikkelen van ideeŽn en oplossingen ten behoeve van de burgers van nu en straks'.

Er bestaat een beeld dat de overheid 'niet levert, te weinig levert of te laat'. En de overheid wordt zo 'botter, onscherper en onverschilliger'. Dit concluderen Peper, Heertje en Booij. En het onbehagen hierover wordt nu 'op een even creatieve als verongelijkte manier' gemobiliseerd door een politieke buitenstaander als Fortuyn.

Grondige vernieuwing
Het is tijd voor grondige vernieuwing, volgens de auteurs. 'Hoe kunnen we duurzaam en geordend democratisch omgaan met de dynamiek en snelheid van onze maatschappij en de snel te mobiliseren "volkse" gevoelens?' Ze doen de volgende voorstellen:

  1. Het is tijd voor een stelselwijziging. Er moet een relatie komen tussen de volksvertegenwoordigers en de kiezers door bijvoorbeeld regionalisering van de kandidaatstelling.
  2. De lokale democratie moet worden versterkt door veel meer bevoegdheden, inclusief verruiming van het eigen belastinggebied.
  3. De burgemeester moet door het volk worden gekozen.
  4. De werkwijze van het parlement moet worden vereenvoudigd en versneld - aangepast aan de dynamiek van de samenleving.
  5. De Eerste Kamer moet worden afgeschaft - de functie ervan is immers onduidelijk.
Moderne politiek
'Maatschappelijke vernieuwing is mogelijk door een nauwere verbinding te leggen tussen beleid en uitvoering en tussen regelgeving en handhaving.' Maatschappelijke organisaties en private partijen moeten meer en beter bij het maken van beleid worden betrokken. Maar ook de manier van 'politiek bedrijven' moet anders: Er moeten burger-politici (uit de jonge generatie) komen 'die in staat zijn vanuit de praktijk en dagelijkse beslommeringen te denken'. Want 'ons land verdient (...) moderne politiek'.

Arnold Heertje is hoogleraar Economie aan de Universiteit van Amsterdam; Bram Peper is oud-burgemeester van Rotterdam en oud-minister van Binnenlandse Zaken, Lennart Booij was medeoprichter van Niet Nix en is mede-eigenaar van het campagnebureau Booij en Van Bruggen.