Home
Kennis en Economie
Recht en Veiligheid
   archief februari 2006
archief december 2005
archief november 2005
archief juli 2005
archief juni 2005
archief mei 2005
archief april 2005
archief maart 2005
archief februari 2005
archief januari 2005
2004
archief 2005
Europa
Jihad vs McWorld
E-government
Nieuwe democratie
Columns
Politici
Overzicht thema`s
Verkiezingen
Tools
Het Belgenrapport
Nieuwsbrief
Colofon
Poldi.Net
Recht en Veiligheid

De aanslagen in New York en Madrid hebben de discussie op scherp gesteld: het is recht of veiligheid. Is dat de keuze? Betekent meer veiligheid eigenlijk altijd minder rechten voor de gewone burger? Wordt de gewone burger straks onverwacht gefouilleerd of alleen bepaalde burgers? Of alleen zolang we niet echt een ander bewind krijgen? Wat betekent het beschermen van de vrije open samenleving voor onze veiligheid. Politiek-digitaal.nl onderzoekt het nieuwe beleid in Nederland en Europa, de nieuwe technische mogelijkheden, de gezamenlijke databanken, tapcentrales, afluistercentra en de mensen die erover beslissen.


NCTb: Gematigde moslims moeten zich profileren op internet

Door Steven de Jong - De verspreiding, vertaling en professionalisering van instructiemateriaal voor het plegen van aanslagen neemt een vlucht op internet. Na handleidingen duiken nu ook video’s op, waarschuwt Tjibbe Joustra, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding, in zijn rapport ‘Jihadisten en het internet’. Bestrijding op nationaal niveau acht hij een onbegonnen zaak. Om radicalisering tegen te gaan moedigt hij moslims “met een gematigder interpretatie van de islam” aan ook eens te verschijnen op internet.

De wereld van Gijs

In maart trad onze eigen Gijs de Vries (VVD) aan als anti-terrorisme coördinator van de Europese Unie. De Vries vindt het "absoluut noodzakelijk" dat de verschillende EU-commissies en -werkgroepen voor terrorismebestrijding beter worden gecoördineerd. Hoe zitten de Europese organisaties die betrokken zijn bij de veiligheid van Europese burgers eigenlijk in elkaar? Wat mogen ze en wat niet? Wat maken ze eigenlijk klaar of moeten we 't echte werk toch nationaal doen? Een blik op de wereld van Gijs.

Politie wil meer menselijke maat en minder 'regel is regel'

Door Steven de Jong - Wil de politie als bindmiddel op kunnen treden, dan zal Den Haag meer beleidsruimte moeten scheppen. De focus op targets, de cijferdrift en de 'regel is regel'-cultuur mondden uit in schijnveiligheid. De wijkagent zou een meer signalerende en adviserende rol moeten krijgen, en zelf afwegingen moeten kunnen maken in hoe de veiligheid terplekke beïnvloed kan worden. "Het zijn de waarden die bepalen hoe je met de norm omgaat." Deze kritiek uitte de top van de politie tijdens een beraadslaging in mei 2006. Voor het eerst liet de Raad van Hoofdcommissarissen camera’s toe. Politiek-Digitaal doet van de uitzending verslag en zoomt in op de discussie over de Haagse regelzucht.

Omstreden bewaarplicht wordt wet na instemming EP

Door Arjan Widlak - Het Europees Parlement heeft met een ruime meerderheid ingestemd met de bewaarplicht. Daarmee is de bewaarplicht definitief een feit geworden. Vanaf 2008 moeten van iedere burger - verdacht of niet - voor minimaal zes maanden gegevens worden bijgehouden als welke webpagina hij bezoekt, waar hij naar zoekt, met wie hij belt en vanaf welke locatie. De richtlijn was omstreden, maar de tegenstanders hebben het pleit verloren.

Koerst Gijs de Vries aan op effectief Europees veiligheidssysteem?

Door Steven de Jong - Het Europees veiligheidsbeleid moet op de schop. Zo besloten de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie na moeizame onderhandelingen eind maart. Ze tekenden een verklaring en de Nederlandse oud-staatssecretaris Gijs de Vries werd aangesteld als Europees terrorismecoördinator. Nu De Vries zijn aanbevelingen heeft gedaan, wordt stilaan duidelijk welke koers Brussel vaart. Geen ramkoers op gesloten inlichtingenculturen, maar constitutionele hervormingen en harmonisatie van wetgeving.

Terrorismebeleid zit vast in papier

Door Steven de Jong - Terreurbestrijding was menigmaal het primaire agendapunt op Europese Raden. Toch bleken veel maatregelen dode letters. Europese samenwerking van inlichtingendiensten schijnt iedereen te willen, maar wil maar niet vlotten. De beleidsfocus moet verlegd worden naar uitvoeren van eerder gemaakte afspraken en het herzien van de bevoegdheden van de nationale geheime dienst. Dat menen Sybrand van Hulst, hoofd van de AIVD, en Efraim Halevy, voormalig baas van de Israëlische geheime dienst Mossad. Ook menen zij dat de politiek voor een cultuuromslag moet zorgen door het publiek tot waakzaamheid op te roepen.

Strafrecht: Europees harmoniseren of nationaal conserveren?

Door Steven de Jong - Volgens defensiespecialist Ko Colijn is Europa een gebied van 'pick and choose'. Terroristen kijken waar zij het prettigste kunnen verblijven. Het ontbreken van universeel strafrecht binnen de EU en de drang om behoud van soevereiniteit is daar debet aan. Harmonisatie van strafrecht lijkt het enige middel om adequate terreurbestrijding mogelijk te maken.

Opsporing en inlichtingen in Europa: naar het model van FBI en CIA?

Door Steven de Jong - Samenwerking tussen geheime diensten en uitwisseling van inlichtingen wil maar niet vlotten. Pogingen om Europol hier een doortastende rol in te geven zijn mislukt. Inlichtingendiensten kennen een gesloten cultuur en zijn meer elkaars rivalen dan kompanen. Europol's oprichter Willy Bruggeman en chef-Europol Jürgen Storbeck luidden de noodklok: Europol moet een executieve inlichtingen- en recherchedienst worden conform het model van CIA en FBI. Maar kan dat eigenlijk wel?

Toedracht Vuurwerkramp mogelijk auto-explosie op filmset

Door Steven de Jong - Persfotograaf Cees Elzenga beschuldigt een explosie-onderzoeker die meeschreef aan het rapport-Oosting van betrokkenheid bij het ontstaan van de Enschedese vuurwerkramp. Op 9 juni werd Elzenga 2,5 uur verhoord door de politie Twente. Aanleiding voor het politieverhoor is de wetenschap die Elzenga zegt te hebben over wat er in de week vóór de ramp is voorgevallen. Politiek-Digitaal nam de zaak in onderzoek en kwam tot een aantal opmerkelijke bevindingen.

De ministeriële ongehoorzaamheid van Alexander Pechtold

Door Steven de Jong - Met het inruilen van zijn ambtsketting voor het ministerschap heeft Alexander Pechtold (D66) zijn streken niet verloren. Nog steeds valt hij openlijk het kabinetsbeleid af, nu weer in een interview met dagblad Trouw. In een kabinet dat steeds meer poogt met 'één mond' te praten, wordt zijn rebellie vooralsnog geduld. De zelfverklaard medestander van Geert Mak meent dat het kabinet burgerrechten "per meter" inperkt in de strijd tegen terreur.

Kabinet draait ontwikkelingen extern veiligheidsbeleid terug

Door Steven de Jong - De effectafstanden op de provinciale risicokaarten verdwijnen per 1 januari 2006. Dat heeft de ministerraad afgelopen vrijdag besloten. De informatie zou volgens het Kabinet terroristen van dienst kunnen zijn in het plannen van een aanslag. De uitvoering van de aanbeveling van de commissie-Oosting (onderzoek Vuurwerkramp) om burgers inzicht te geven in risico’s gaat hiermee in rook op.

Misleiden rechterlijke macht lijkt bedrijfscultuur

Door Steven de Jong - Het achterhouden van ontlastend bewijsmateriaal in de zaak-Nienke Kleiss heeft het imago van het Openbaar Ministerie (OM) fors beschadigd. "Eens en nooit meer", is de reactie van procureur-generaal Brouwer. Toch is de kans dat het instituut binnenkort weer een uitglijder maakt groot. Het misleiden van de rechterlijke macht lijkt zich ontpopt te hebben tot een bedrijfscultuur. Politiek-Digitaal blikt terug op het rechercheonderzoek naar de Vuurwerkramp en vergelijkt de gang van zaken met de gerechtelijke dwaling in een moordzaak van 20 jaar geleden.

Korpschef Meijboom: "Ik ben het helemaal eens met Peter R. de Vries"

Door Steven de Jong - "Ik ben het helemaal eens met hem. Bij agenten op straat zit veel meer informatie." Dat zei Aad Meijboom in reactie op Peter R. de Vries’ stelling 'Geen geheim agent, maar een wijkagent', welke Politiek-Digitaal de korpschef van Rotterdam Rijnmond voorlegde. Ook moet minister Donner (Justitie) zich niet zo opwinden over de mediadruk op instituten als het OM of de AIVD. "Deze instanties moeten gewoon hun werk goed doen, en zich richten op de feiten."

Generaal Schouten: "Behandeling Eric O. maakt soldaten onzeker"

Door Steven de Jong - "Onzekerheid over wat je als soldaat juridisch wel en niet mag, is het slechtste wat je kunt hebben in het veld." Dat verklaarde generaal Maarten Schouten tegenover Politiek-Digitaal. Hij verwijst daarmee naar het proces tegen marinier Eric O. eerder dit jaar. "Eric had in vrijheid moeten kunnen getuigen, daarom verwijt ik het Openbaar Ministerie dat ze hem als misdadiger hebben behandeld", aldus de voormalig Bevelhebber der Landstrijdkrachten.

Nieuws

Grote kamermeerderheid tegen bewaarplicht woensdag 22 februari 2006, Met steun van vrijwel alle politieke partijen behalve het CDA is een motie aangenomen waarin D66 oproept niet in te stemmen met de bewaarplicht. De bewaarplicht verplicht internet- en telecomproviders alle activiteiten van hun klanten op te slaan en voor jaren vast te leggen. D66 is overigens niet tegen het principe van de bewaarplicht, maar wil dat beter wordt geregeld wie toegang krijgt tot de gegevens, compensatie voor de internetproviders en zeker stellen dat de prive gegevens van niet-verdachte personen alleen worden gebruikt voor ernstige misdrijven. Donner zegt echter de motie naast zich neer te leggen. Hij wil niet bij de ene gelegenheid 'ja' zeggen en bij de andere gelegenheid 'nee'. Het is niet de eerste keer dat de regering zich in Europa niet door het parlement wil laten leiden of controleren. Minister Brinkhorst zette zich in voor het legaliseren van octrooi op software, terwijl een meerderheid in de Kamer het hem verbood.
Icoon eigen nieuwsbericht Meeste Nederlandse Europarlementariers tegen bewaarplicht

Van onze redactie vrijdag, 23 december 2005 - Alleen de Europarlementariërs van het CDA en de PvdA'er Wiersma stemden voor de bewaarplicht die vorige week door het Europees Parlement werd goedgekeurd. Het is opmerkelijk dat ook de Europarlementariërs van de VVD de bewaarplicht niet steunden en daarmee afweken van het VVD standpunt in de Tweede Kamer. De VVD'ers in het Europees Parlement steunden de Duitse liberaal Alexandro Alvaro die kritisch rapporteerde over het voorstel. De meeste PvdA'ers keerden zich af van het compromisvoorstel van de sociaal-democratische fractie in het Europees parlement, waar de PvdA onderdeel van is. Ook de PvdA in de Tweede Kamer was uiterst kritisch in het debat over de bewaarplicht met Minister Donner. Dit meldt Bits of Freedom in zijn wekelijkse nieuwsbrief.Brein krijgt geen klantgegevens van providers dinsdag 12 juli 2005, De rechtbank in Utrecht heeft bepaald dat de providers Planet, Chello, @Home, Tiscali en Wanadoo geen naam- en adresgegevens aan stichting Brein hoeven af te staan. De belangrijkste reden voor het oordeel van de rechter was de manier waarop Brein de verdachte klanten had opgespoord. De werkwijze van het Amerikaanse onderzoeksbureau dat door Brein was ingeschakeld voldoet niet aan de Nederlandse privacywetgeving.

De uitspraak is geen volledige overwinning voor de providers. Zij vonden dat alleen een strafrechter over bekendmaking van persoonsgegevens kan beslissen. De voorzieningen rechter oordeelde echter dat ook een civiele rechter dit kan bevelen. Zo'n bevel kan niet snel gegeven worden. Er moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan.
Geen onderzoek explosie-expert donderdag 7 juli 2005, De politie Justitie gaat geen onderzoek doen naar een Enschedese ontploffingsonderzoeker, zo meldt de Twentse Courant Tubantia. De onderzoeker wordt beschuldigd door een stadsgenoot, die vorige maand met zijn verhaal naar de politie stapte. "Er is geen enkele aanleiding om de onderzoeker als verdachte te bestempelen." zegt een woordvoerder.
CDA-fractie Eerste Kamer vindt bewaarplicht naïef woensdag 29 juni 2005, Minister Donner kreeg dinsdag in een debat in de Eerste Kamer zware kritiek op de Europese plannen voor een bewaarplicht voor telecom- en internetbedrijven. Volgens CDA-senator Franken zullen kwaadwillenden deze 'naïeve beleidsmaatregel' makkelijk kunnen omzeilen. Een recent onderzoek van de Erasmus Universiteit noemde Franken een 'wensenlijstje van de politie' waarin vragen over de proportionalitiet van de maatregel niet aan de orde waren gekomen. De overige fracties sloten zich aan bij de kritiek.
Hackerscongres in Boxtel gaat toch door donderdag 9 juni 2005, Het hackerscongres What The Hack, dat eerder door de burgemeester van Boxtel werd verboden, krijgt toch een vergunning. Het blijkt allemaal een groot misverstand te zijn geweest. De brede aandacht op het internet was volgens de organisatie van het congres van vitaal belang voor het ophelderen van het misverstand.
De schandpaal is terug: Enschede publiceert adressen overtreders maandag 30 mei 2005, Na een paar eeuwen is de schandpaal weer terug: De gemeente Enschede gaat adressen van mensen en bedrijven die vaker de regels overtreden publiceren op de gemeentelijke pagina van het wekelijkse huis-aan-huis blad. Het gaat om overtreders van vergunningen, zoals bouw- en milieuvergunningen. Ton van Snellenberg zegt in Binnenlands Bestuur te verwachten dat er een preventief effect van uit gaat. Hij meent dat de gemeente daarmee niet de handhaving overlaat aan eigenrichting, maar "We maken juist duidelijk dat we handhaving serieus nemen en dat we overtreders hard aanpakken."
Gemeente Boxtel verbiedt hackerscongres dinsdag 24 mei 2005, Het vierde internationale hackercongres 'What the Hack' heeft geen vergunning gekregen van de gemeente Boxtel. Op het vierdaagse congres zal het gaan over draadloze netwerken in ontwikkelingslanden, het voorstel voor octrooi op software, en de (on)veiligheid van biometrische identificatie. Burgemeester Van Homelen meent dat er "ernstige vrees" bestaat dat door het evenement de openbare orde en veiligheid in gevaar komen. De congresorganisatie zal dit bij de rechter aanvechten.