Home
Kennis en Economie
Recht en Veiligheid
Europa
   archief oktober 2006
archief september 2006
archief augustus 2006
archief juli 2006
achief juni 2006
archief mei 2006
archief april 2006
archief maart 2006
archief februari 2006
archief januari 2006
Nieuws en discussie
Archief Europa 2005
Archief Europa 2004
Agenda van Europa
Links
Jihad vs McWorld
E-government
Nieuwe democratie
Columns
Politici
Overzicht thema`s
Verkiezingen
Tools
Het Belgenrapport
Nieuwsbrief
Colofon
Poldi.Net
Zet de agenda van Europa

Individuele rechten of collectieve veiligheid?

Europese samenwerking op het terrein van politie en justitie is door de leden van het burgerpanel als een van de belangrijkste terreinen voor Europa aangeduid. Als het op concrete maatregelen aankomt blijken we voorzichtig. Samenwerken is leuk, maar eigenlijk alleen als we het eens zijn. En het vergaren van gegevens over alle burgers, de bewaarplicht, zien we ook niet zo zitten. Sophie in 't Veld is Europarlementariër voor D66 en rapporteur over dit onderwerp. Zij reageert op de uitkomsten van deze tweede consultatie.

Wobject proxying mislukt. Wellicht is het geproxiede wobject verwijderd.

Reactie uit het Europees Parlement: Sophie in 't Veld (D66)

Door Christa Huisman - Sophie in ’t Veld (D66) is verbaasd over de uitkomsten van de tweede burgerconsultatie over Europese samenwerking op het gebied van politie en justitie. We vinden Europese samenwerking op het gebied van veiligheid belangrijk, maar tegelijkertijd willen we toch dat Nederland zoveel mogelijk zeggenschap behoudt. Naar aanleiding van deze resultaten van de tweede consultatie van het burgerpanel, vroegen we Sophie in ’t Veld te reageren.

Bewaarplicht of bezwaarplicht?

Door Arjan Widlak - Morgen, dinsdag 12 april, wordt de bewaarplicht in de Tweede Kamer behandeld. De bewaarplicht verplicht aanbieders van telecommunicatie verkeersgegevens langdurig te bewaren. In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld dat de zoekactie op google van elke burger ook volgend jaar nog door de politie kan worden nagezocht. Providers en burgerrechtenactivisten zijn fel tegen de bewaarplicht, die zij bezwaarplicht noemen.

Sinds wanneer werken politie en justitie samen in Europa?

Door Judith van Heeswijk - Samenwerking tussen politie en justitie in Europa is weer een hot issue sinds 9/11 en 3/11. Politici doen het echter wel eens voorkomen alsof Europese samenwerking op dit terrein geheel nieuw is. Dat is niet het geval. Uit recent onderzoek blijkt ook dat samenwerking tussen politieregio’s op nationaal nivau vaal al problematisch is. Maar hoe zit dat, wat is er al geregeld en wat kunnen we verwachten?

Gegevensuitwissing en bewaarplicht

Door Judith van Heeswijk - Het burgerpanel is verdeeld over gegevensuitwisseling in het kader van veiligheid. Ook al wordt er terrorisme mee bestreden. Niet alleen zijn er plannen om bestaande gegevens uit te wisselen, ook worden gegevens verzameld en langdurig bewaard over alle burgers, verdacht of niet. Uw zoekactie op Google bijvoorbeeld wordt dan jarenlang bewaard. Hier lijkt het dilemma tussen privacy en recht enerzijds en veiligheid anderzijds duidelijk naar voren te komen.

Je weet niet wat je mist!

Het is bijna vier jaar stil geweest rond filtersoftware. Nu komt de Europese Commissie voor de tweede keer met plannen om ongewenste content te weren van het Internet. Vier jaar geleden waren de plannen omstreden. Zijn de tijden nu veranderd? Of leveren we graag wat rechten in voor een veilig Internet, zonder (bijna) naakt, racisme, gevaarlijke sporten en illegale software en muziek? In dit dossier blikken we terug op de discussie van vier jaar geleden, kijken we naar de plannen van nu, vragen we het Burgerpanel naar hun mening en belichten we argumenten van zowel de voorstanders als tegenstanders.

Safer Internet Plus: Wat wil Europa?

Door Linda Kool - Nu we websites moeten sluiten in verband met racistische uitingen, we niet meer op het Internet kunnen surfen zonder bescherming tegen wormen, Trojaanse paarden en andere virussen, kinderen per ongeluk stuiten op pornografisch en ander gewelddadig materiaal, is het ook de Europese Commissie ernst om een veiliger internet te creëren. De plannen van Europa samengevat.

Filtersoftware, een korte geschiedenis.

Door Arjan Widlak - Iets meer dan vier jaar geleden stonden ze in de kranten: “Reformatorische leraren filteren Nederlandse sites voor Kennisnet”, “Australië beperkt toegang Internet”, “Voor veel kinderen Bijbel taboe op Internet”, “EO start met Internet zonder porno”. Na 2001 wordt het opeens stil. In de Verenigde Staten zijn Internetfilters verplicht geworden voor publieke organisaties, in Europa is het Safer Internet programma erdoor. Over enige tijd zal de discussie wel weer starten als – weer volkomen onverwacht natuurlijk – de nieuwe Europese plannen in Nederland aankomen. Waar ging het ook alweer over?

Filter het Net! Voor- en tegenstanders.

Door Arjan Widlak - Voor de voorstanders is filtersoftware 'user empowerment': Je hoeft je als gebruiker niet alles te laten opdringen, maar je krijgt de keuze. Voor de tegenstanders is juist het gebrek aan keuze het probleem. Het is mooi dat je kunt melden dat een site ten onrechte wordt geblokkeerd. Alleen: hoe zal ik dat ooit weten, als ik het niet mag zien?

Kiezers tegen plannen Commissie, CDA-kiezers voor

Door Arjan Widlak- Een grote groep in Europa geïnteresseerde burgers vroegen we wat ze vinden van de plannen van de Europese Commissie, waarover europarlementariër Edith Mastenbroek (PvdA) moet rapporteren. Een grote meerderheid is tegen het subsidiëren van onderzoek naar filtersoftware, de werking daarvan of voorlichting daarover. Uitgesplitst naar partij blijkt in de achterban van de christelijke partijen, SGP, ChristenUnie en CDA, wel een kleine meerderheid voorstander te zijn.

Reactie Edith Mastenbroek

Door Arjan Widlak - Edith Mastenbroek (PvdA) voelt zich gesteund door de uitkomsten van de consultatie. De mening van het burgerpanel werd gedeeld door een meerderheid in het Europarlement en het voorstel is aangepast. Als rapporteur was Edith Mastenbroek verantwoordelijk voor dit onderwerp. “Je hebt dan de volledige bevoegdheid over zo'n onderwerp als rapporteur. Je zoekt steun voor jouw visie binnen het parlement en je voert de onderhandelingen namens het parlement met de Raad van Ministers.” We vroegen Edith te reageren op de uitkomsten van het burgerpanel.

Zet de agenda van Europa!

Vind je stemmen niet genoeg en wil je meer te vertellen hebben over actuele Europese kwesties? Dat kan. Stuur een email en neem deel aan het burgerpanel 'Zet de agenda van Europa'. Dertig september is de eerste vragenlijst verstuurd, later dit jaar word nogmaals een consultatie gehouden. In december zullen vijf Europarlementariërs reageren op de uitkomsten. Klik hier om je aan te melden per email.

Zet de agenda van Europa!

Door Arjan Widlak - Europa is best belangrijk. Toch merk je dat niet altijd. Ministers zeggen gemakkelijk 'dat mag niet van Europa' al hebben ze daar net zelf mee ingestemd in de Raad van Ministers in Europa. En eigenlijk geen journalist die daar een opmerking over maakt. Politici moeten Europa beter uitleggen, maar weten Tweede Kamer-leden eigenlijk wel wat er in Europa gebeurt? We praten in Nederland over een 'Andere Overheid', moderner, electronisch en presterend, maar wel zonder het eGovernment programma van de Europese Unie in dat debat te noemen. Een innovatieplatform en een innovatiebrief zonder dat de octrooirichtlijnen die straks uit Europa komen worden genoemd. Is Europa zo onbereikbaar?

Het Europarlement doet er toe. Het Europarlement heeft een doorslaggevende rol of een zware stem in zaken die voor iedereen zichtbaar en merkbaar zijn, zoals de uitwisseling van persoonsgegevens met de VS of het omstreden software octrooi. Vaak is dat echter niet terug te vinden in de krant en zelden ligt het initiatief bij burgers. In het project 'Zet de agenda van Europa' heeft een groep Europarlementariërs van zich bereid verklaard met enige regelmaat de actuele issues in Europa te bespreken met een vaste groep burgers en om ook te laten zien wat zij doen met de conclusies uit dat debat.


Wat weten we van Europa?

Door Arjan Widlak - Het burgerpanel is een geïnteresseerde groep en daarmee niet representatief voor de Nederlandse bevolking. Dat blijkt uit het feit dat 92, 7% van de pannelleden ging stemmen bij de Europese verkiezingen en 74,2% een academische of HBO-opleiding heeft. Toch schat 60% van deze groep de Europese begroting 3 tot 8 maal hoger dan ze is en weet gelijktijdig weet 95% weer wel dat Nederland per inwoner meer bijdraagt dan de gemiddelde EU lidstaat. Uit de willekeur van antwoorden op samenhangende vragen blijkt dat de kennis niet alleen gering is, maar ook dat er geen consistent beeld van Europa is. Er is geen sprake van misvattingen, maar van het volledig ontbreken van een beeld.

Wat willen we van Europa?

Door Arjan Widlak - We vroegen het burgerpanel niet alleen wat ze weten, maar ook wat ze willen. Waar moet Europa zich mee bezig houden? Op de eerste plaats met het economisch beleid en het milieubeleid. Samenwerking tussen politie en justitie en buitenlands beleid staan op een derde en vierde plek. Van de onderwerpen in deze top vier heeft het Europees parlement eigenlijk alleen over milieu echt wat te zeggen. Onderwerpen als burger- en consumentenrechten waarover het Europees parlement wat te zeggen heeft en de afgelopen tijd flink heeft gescoord, staan opvallend genoeg vrijwel onderaan. Zelfs op de vraag of dit 'ook een belangrijk thema' is zegt een meerderheid 'nee'.

Wat zou u doen met een Europees miljoen?

Door Arjan Widlak - Om ruimte te scheppen voor nieuwe ideeën stelden we het panel ook een aantal open vragen. Waar zouden ze zelf een Europees miljoen aan besteden en – politiek is keuzes maken – waar zouden ze het vandaan halen? Daarnaast vroegen we ook naar ideeën om de Europese Unie op goede en transparante manier verantwoording te laten afleggen. Uiteraard zonder dat dit gepaard gaat met overbodige stapels papier. De oogst was rijk.

Archief

Tijdens de verkiezingen voor het Europees Parlement hielden Edith Mastenbroek (PvdA), Jeanine Plasschaert (VVD), Sophie in 't Veld (D66), Kathalijne Buitenweg (GroenLinks) en Camiel Eurlings (CDA) een weblog bij op Politiek-digitaal.nl. Zij werden alle vijf verkozen. De bijdragen en reacties zijn gearchieveerd en kun je hieronder vinden:
Verkiezingslog Edith Mastbroek
Verkiezingslog Jeanine Plasschaert
Verkiezingslog Sophie in 't Veld
Verkiezingslog Kathalijne Buitenweg
Verkiezingslog Camiel Eurlings
In het najaar zullen zij in discussie gaan met de meer dan 1500 deelnemers aan het project "Zet de agenda van Europa". Je kunt je nog altijd aanmelden. Je wordt dan gevraagd deel te nemen aan een consultatie over Europa en om verschillende keren deel te nemen aan de online discussies met de Europarlementariers. Aanmelden doe je door een email te sturen.