Home
Kennis en Economie
Recht en Veiligheid
Europa
Jihad vs McWorld
E-government
Nieuwe democratie
Columns
Politici
Overzicht thema`s
Verkiezingen
Tools
Het Belgenrapport
   download Een Kwestie van Uitvoering
download Hollandse Helden
Nieuwsbrief
Colofon
Poldi.Net
Zelfbenoemde staatscommissie laakt wanprestaties overheid
Jorrit de Jong Gepost:     dinsdag, 25 februari 2003, 12:25
Van:     < Jorrit de Jong - zelfstandig adviseur >
URL:     < www.jorritdejong.nl >

Op dinsdag 25 februari presenteerde de commissie 'Belgen doen het beter' het rapport 'Een kwestie van uitvoering'. De commissie, bestaande uit Arthur Docters van Leeuwen, Wim Deetman, Ivo Opstelten, Roel in 't Veld en Marco Pastors, maakt zich ernstige zorgen over het wanpresteren van de Nederlandse overheid. Het manifest werd uitgereikt aan de vice-president van de Raad van State, Herman Tjeenk-Willink, staatssecretaris Mark Rutte (SZW) en LPF-Tweede kamerlid Joost Eerdmans.

Rampen
In Nederland wordt beleid uitgebreid geformuleerd maar beroerd uitgevoerd. Het resultaat is een overheid die slecht presteert. Dat blijkt uit de rampen en affaires die zich de afgelopen jaren voordeden. Keer op keer bleek dat de overheid tekort schiet in uitvoering, handhaving en samenwerking. De organisatie van de overheid voldoet blijkbaar niet meer om grote maatschappelijke problemen aan te pakken. De commissie pleit daarom voor een ingrijpende modernisering van het openbaar bestuur. Daarbij moet de overheid zich niet concentreren op het maken van beleid, maar op het beter uitvoeren daarva.

Belgen doen het beter!
De commissie ontdekte dat de Denen, de Amerikanen, de Duitsers en nota bene de Belgen er wél in slagen om fraude te bestrijden, voedselveiligheid te waarborgen, wachtlijsten weg te werken en politieorganisaties samen te laten werken. Dat komt door een focus op concrete verbetering van de uitvoering, een vaak onconventionele maar daadkrachtige aanpak en een slimme inzet van informatie- en communicatietechnologie (ICT).

Bestuurlijke smoezen
Talloze rapporten hebben al aangegeven welke kant het op moet, maar dat heeft in Nederland niet tot verandering geleid. Er zijn teveel barrières in de polder. Daarom heeft de commissie een lijst opgesteld van bestuurlijke 'smoezen' en andere belemmeringen voor vernieuwing. Het wegnemen van die belemmeringen is de eerste stap op weg naar een presterende overheid. De rest is vooral een 'kwestie van uitvoering', waar de commissie een elftal aanbevelingen voor aanreikt.

Werkwijze
De commissie 'Belgen doen het beter' heeft zichzelf benoemd. Zij vertegenwoordigt een breed politiek spectrum (CDA, VVD, PvdA, D66 en Leefbaar Rotterdam) en opereert vanuit een gemeenschappelijke bezorgdheid over de staat van het openbaar bestuur. Een serie debatten, case-studies in het buitenland en een digitale discussie hebben geleid tot dit advies. De commissie roept het nieuwe kabinet werk te maken van betere uitvoering.