Home
Kennis en Economie
Recht en Veiligheid
Europa
Jihad vs McWorld
E-government
Nieuwe democratie
Columns
Politici
Overzicht thema`s
Verkiezingen
Tools
Het Belgenrapport
Nieuwsbrief
Colofon
Poldi.Net
Column/Verraad van Prinsjesdag - Steven de Jong
< Steven de Jong >
woensdag, 22 september 2004
Steven is redacteur van Politiek-digitaal.nl

Verraad van Prinsjesdag

Prinsjesdag. Traditiegetrouw, pracht en praal. Dit jaar opgeleukt met een tot wanhoop drijvend verhaal. Iedereen gaat erop achteruit. We moeten langer werken voor het recht op een WW-uitkering, de fiscale voordelen van VUT en pre-pensioen worden afgeschaft, ontslagvergoeding wordt verrekend met de WW, gedeeltelijk arbeidsongeschikten krijgen opnieuw een keuring. Eigen bijdrage voor de gezondheidszorg, en ga zo maar door… Je moet met beide benen op de grond staan om die kaalslag goed te kunnen verdedigen. Die eer viel JP de premier niet te beurt, helaas.

Vanwaar deze impopulaire maatregelen? Nou, om te beginnen: we zijn met 1,5 procent economische groei het aanhangwagentje van Europa, in ons land genieten 495.000 mensen een WAO- of WW-uitkering, de babyboom vergrijst en ondertussen wordt een mens steeds ouder. Een steeds kleiner wordende groep moet de natjes en droogjes voor een groeiende massa op gaan hoesten. Zonder pas op de plaats glijden we af naar een lage-lonenland aan de Noordzee. Niet productief, slecht concurrerend. Ziek, zwak en misselijk.

Toch was het weer eens lekker rellen op het Binnenhof. Platform Keer Het Tij en de vakcentrales hebben de meute aardig op de been gekregen. Gebrul barstte er los toen de ministers, op groot scherm op het Spuiplein, in beeld kwamen. Naar de troonrede werd niet meer geluisterd. Dat hoefde ook niet, want Lodewijk de Waal, de polariserende salonsocialist van de FNV, was al weken op pad om de maatregelen tot hapklare leuzen de ether in te slingeren en onder achterban te verspreiden. Demagogische oneliners, waar je de haven in Rotterdam plat voor zou leggen.

De Waal draait mensen een rad voor ogen. Door stelselmatig cijfers fout te citeren en beleidsmaatregelen verkeerd uit te leggen, zweept hij mensen op en geeft ze een scheef beeld van wat er werkelijk in de miljoenennota staat. ‘Kabinet doet greep in de pensioenskassen’, las ik op vele spandoeken. Nee, De Waal! Alleen de fiscale voordelen voor VUT en pre-pensioen worden afgeschaft. Degenen die premie hebben betaald, krijgen dat keurig netjes terug. Zij kunnen alsnog eerder stoppen. De oudedagsvoorziening blijft zelfs helemaal overeind.

Ander spandoek: ‘Gegraai aan de top, slokt onze VUT op’. Gegraai aan de top? Dit kabinet heeft juist, tegen het advies van de commissie-Dijkstal in, haar salaris niet verhoogt met een rechtmatige 30 procent. De regering stelt nu zelf de salarissen van haar topambtenaren ter discussie. Is dat niet juist een teken van een transparantere overheid, dan die we onder paars kenden? Waar de beerput dicht bleef en waar topambtenaren zich ongestoord konden verrijken.

Zo zou ik nog meer van die doeken aan de wilgen willen hangen. Met leuzen die door de actievoerende organisaties zelf bedacht zijn. Sterker nog, ze delen ze bedrukt en al uit aan arme schaapjes die ze even te voren met gratis bussen naar Den Haag verscheept hebben.

Platform Keer Het Tij, de organisatie die het verzet van bijna vijfhonderd maatschappelijke organisaties en duizenden burgers coördineert, zegt te kiezen voor solidariteit in plaats voor egoïsme. Ik vraag me af of het wel solidair is dat een jongere generatie moet meebetalen aan regelingen die voor ouderen gelden, maar waar zij straks geen gebruik meer van kunnen maken. En of het werkelijk een schande is als ouderen langer doorwerken om de collectieve lasten te dragen, waar zij straks op jarenlang op teren.

Langer doorwerken, betekent economische groei door meer productie en afzet. En op de middellange termijn meer banen en minder jeugdwerkloosheid. Dit kabinet onderneemt juist duurzaam en vráágt om solidariteit. Mokkige oudjes die protesteren, vrijwel allemaal verwekt in de babyboom, zeggen dat de verzorgingsstaat afgebroken wordt die zij opgebouwd hebben. Hypocriet en naïef, want met het huidige sociale stelsel gaat Nederland naar de knoppen en zal de AOW er op den duur ook aangaan. Respect voor de jongere generatie en een vooruitziende blik, dat is waar het aan ontbreekt.

Verontrustend is dat het kabinet onder de bevolking zo weinig draagvlak heeft. Slechts 20 procent heeft nog vertrouwen in de Hoge Heren in Den Haag. 24 procent is bereid tot staken. Koningin Beatrix zei, namens de regering, te rekenen op vruchtbaar overleg met de burger. En dat is juist het probleem. Het kabinet legt haar beleid niet goed uit. Ze gedragen zich meer als regenten die niet luisteren naar de kiezer. Dat terwijl de wensen van demonstranten en kabinet helemaal niet zover uiteen liggen: beiden willen immers meer werkgelegenheid en een betere gezondheidszorg.

Dit kabinet moet accentueren dat ze aan investeren is in menselijk kapitaal, dat ze aan de toekomst van de jonge generatie denkt, in plaats van dat ze allerlei impopulaire deelplannen op de burger loslaat, zonder goed uit te leggen wanneer de vruchten geplukt kunnen worden. Deze kloof tussen burger en overheid geeft vakbonden en oppositie vrijspel. De Waal en Marijnissen maken met hun vertekening van de werkelijkheid de rechtsstaat tot een democratie waar niet het verstand regeert, maar de domme meerderheid. De regering zal dus niet alleen in de toekomstige generatie, maar ook in dialoog en voorlichting moeten investeren. Kortom, in draagvlak. Het potentieel hebben ze.

‘Nederland verdient beter’ is de slogan van de manifestatie die de vakbeweging organiseert op zaterdag 2 oktober. Ze roepen duizenden mensen op om op die manier lucht te geven aan hun ergernis en bezorgdheid over de bezuinigingsplannen van het kabinet Balkenende. Ik kom ook. Met een spandoek marcheer ik dan in tegendraadse richting. Er zal op staan: ‘Nederland moet beter gaan verdienen!’

Naar de kieswijzer voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen