Home
Kennis en Economie
Recht en Veiligheid
Europa
Jihad vs McWorld
E-government
Nieuwe democratie
Columns
Politici
Overzicht thema`s
Verkiezingen
Tools
Het Belgenrapport
Nieuwsbrief
Colofon
Poldi.Net
Jihad vs McWorld

Politiek wetenschapper Benjamin Barber schreef in 1995 reeds een analyse over wat het centrale conflict zou worden sinds 9/11 2001, het consumentische kapitalisme versus het religieuze en tribale fundamentalisme. In Nederland praten we hier sinds de moord op Van Gogh over als een breed gevoeld probleem dat veel met de vrijheid van meningsuiting te maken heeft. Maar de aanslag op Van Gogh is ook een succesvolle aanslag op de rechtsstaat en de verhoudingen tussen lokale gemeenschappen. Wat leveren we vrijwillig in, aan vrijheid en verdraagzaamheid, voor Mohammed B?


Tweedeling/Smeltkroes

Beeld:
Michiel Ebberink/Politiek-digitaal.nl

Korpschefs: uitsluiting allochtonen leidt tot criminaliteit

Door Steven de Jong - "Als je niet op een normale manier carrière kan maken, dan ga je een criminele carrière maken. Dat is de vergelijking die ik weleens zie. Wanneer je dat vertaalt naar multiculturaliteit, dan maak ik me echt grote zorgen." Dat zegt Frans Heeres, korpschef Politie Midden-West Brabant, in Netwerk. Hij houdt werkgevers hiervoor medeverantwoordelijk, omdat zij eerder voor een autochtone dan voor een allochtone werknemer zouden kiezen.

'Boerka’s zijn gelijkwaardig aan Jodensterren'

Door Steven de Jong - "Vroeger waren het de ariërs die de joden verdrukten, nu zijn het islamitische mannen die vrouwen aan zich onderwerpen. Het gebeurt vandaag de dag, ook in Nederland; gedwongen huwelijken, genitale verminking, eermoorden, verplichte sluiering…" Dat zei de liberaal-progressieve publicist Dirk Verhofstadt tijdens een boekbespreking in het Deventer studentenpand Brink 21.

Mohammed Jabri: 'Autochtonen kunnen niet tegen kritiek'

Door Steven de Jong - "Het Nederlanderschap zou moeten staan voor culturele identiteit, gevoed door historie en onderbouwd met normen en waarden", zegt publicist Mohammed Jabri tegen Politiek-Digitaal. Maar het ontbreekt Nederlanders aan kennis. Dit leidt volgens Jabri tot misplaatste grootheidswaanzin. Het superioriteitsgevoel dat Jabri onder autochtone Nederlanders ontwaart, zou een structurele onzekerheid aan de dag leggen. Volgens de publicist kunnen autochtonen niet tegen kritiek. Al helemaal niet als het van een allochtoon komt. "Men is blijkbaar in Nederland nog niet klaar voor een Marokkaan die zijn eigen normen en waarden perfect laat samengaan met de Nederlandse samenleving, zonder dat een ander daar last van heeft."

'Moslims worden op tendentieuze manier onder vergrootglas gelegd'

Door Steven de Jong - Peter Schouten, stafchef van de PRDV, is door zijn huwelijk met een Maleisische moslimvrouw bekeerd tot de islam. Wat hem stoort aan het islamdebat is de "ongelooflijk tendentieuze manier waarop moslims onder het vergrootglas worden gelegd". Nederland moet leren om met ėėn miljoen moslims samen te leven, zegt hij tegen Politiek-digitaal.nl. Bijzonder onderwijs moet daarom afgeschaft worden en in wijken moet de radicalisering worden tegengegaan door nieuwe Nederlanders geen woonruimte meer te laten betrekken in zwarte wijken, aldus de stafchef van Peter R. de Vries’ politieke partij.

Dirk Verhofstadt: Pleidooi voor individualisme (boekbespreking)

Door Steven de Jong - Individualisme is volgens de Van Dale de leer die de rechten van het individu boven de gemeenschap stelt. Maakt dat een individualist tot een egoïst? Iemand die slechts hecht aan eigenbelang, desnoods ten koste van andermans welbevinden? Zet dat niet de bijl aan de wortel van een solidaire maatschappij? Onzin, zegt de progressief-liberaal Dirk Verhofstadt. "Eigenbelang dient het openbaar belang, want vanuit een welgemeend eigenbelang worden mensen juist aangezet tot erkenning en respect voor anderen."

'Wij zijn opgericht om onze cultuur te promoten!'

Door Steven de Jong - Waar oer-Hollandse studentenverenigingen het veld ruimen, schieten allochtone studentenverenigingen als paddestoelen uit de grond. Dan komt er van integreren weinig terecht, zou je denken. Onzin, zegt bestuurslid Varishna Tewarie. “Wij Hindoestanen dragen op alle vlakken bij aan de Nederlandse maatschappij. We hebben het Hindoe Studenten Forum Nederland (HSFN) opgericht om onze cultuur te promoten!”

Von der Dunk: 'Turkije hoort er absoluut niet bij'

Door Steven de Jong - "Argumenten voor toetreding tot de Europese Unie zijn van economische of strategische aard, maar bekijk je het vanuit cultuur-religieus perspectief, dan zeg ik: Turkije hoort er absoluut niet bij!" Dat zegt professor Herman von der Dunk, emeritus hoogleraar Europese cultuurgeschiedenis. "Europa heeft zich in contrast ontwikkeld ten opzichte van Turkije." De veroveringen van Turkije zouden de modernisering in de islam geblokkeerd hebben.

Minister Pechtold: 'Met dialoog zetten we idioten op grote afstand'

Door Steven de Jong - Op 8 september trad minister Pechtold online in discussie met burgers over grondrechten en de positie van moslims. Een redacteur van Politiek-Digitaal mengde zich in de webtv-chatuitzending en vroeg of terreurverheerlijking – uitingen die minister Donner strafbaar wil stellen - niet op gelijke voet staat met het steunen van de Irak-oorlog.

Maatregelen afgekondigd tegen polarisatie samenleving

Door Steven de Jong - Discriminatie en haatzaaiende uitingen dragen bij aan publieke uitsluiting en maken allochtonen ontvankelijk voor de Jihad. Dat stelt het ministerie van Justitie in toelichtingen op wetsvoorstellen van minister Donner om polarisatie in de samenleving tegen te gaan. De bewindsman zegt zich zegt zich ernstige zorgen te maken over de wijze waarop het publieke debat in Nederland wordt gevoerd, zowel in de reguliere media als op internet. In korte tijd zijn er daarom drie maatregelen aangekondigd. Terreurverheerlijking wordt strafbaar, er komt een meldpunt cybercriminaliteit en discriminatie wordt harder aangepakt.

Mohammed Jabri over de oprichting van een Moslimpartij

Door Steven de Jong - Een politieke partij voor Moslims is in oprichting. Mohammed Jabri, schrijver en columnist voor Elqalem.nl, treedt op als woordvoerder. “Momenteel zijn de zogenaamde anti-Islamisten - Verdonk, Hirsi Ali, Wilders en Zalm - alleen maar óver de Islam aan het zeuren en voeren zij een reactiebeleid. Zij hebben geen gesprekspartner van formaat die namens de Moslimgemeenschap kan spreken”, beweert Jabri.

Nederland in verwarring?

Juist op dag waarop het wereldnieuws draaide om de exitpolls van de Amerikaanse presidentsverkiezingen, onderbraken Fox News en CNN hun uitzending voor de moord op Theo van Gogh. Het nuchtere en altijd zo tolerante Nederland, verloor haar onschuld. De aanslag weekte gevoelens van onbehagen los. Geert Wilders steeg in de peilingen tot tweede partij van Nederland. De anders zo gematigde Wouter Bos sprak van een Nederlandse ’11 september’ en het Kabinet van 'oorlog'. Theo van Gogh zou zijn vermoord om het grondwetsartikel 'vrijheid van meningsuiting'. Maarten van Rossem meent dat Nederland in een angstpsychose verkeert. En Geert Mak stelt dat de media ‘handelen’ in die angst. De vraag is of het geestelijk evenwicht van de Nederlander verstoort is. Woedt de brand niet gewoon in onze hoofden, aangewakkerd door kranten en televisie? Is de dagelijkse praktijk van de ‘gewone burger’ echt wel zo radicaal veranderd?

Leon de Winter over de nasleep van de moord op Theo van Gogh

Door Steven de Jong - Twintig jaar lang ging schrijver Leon de Winter gebukt onder het verbale geweld van Theo van Gogh. Kort na de moord op de cineast schreef hij in Elsevier: “Hij was míjn klootzak en hij had het recht om een klootzak te zijn.” Donderdag sprak de schrijver op de TU Eindhoven over de nasleep van de novembermoord, de integratieproblematiek en zaken die sindsdien het onstuimige opinieklimaat beïnvloeden.

Maarten van Rossem: 'Nederland lijdt aan angstpsychose'

Door Steven de Jong - "Wie zijn wij om allochtonen in te burgeren met verhaaltjes over hoe fijn het wel niet was vóórdat zij kwamen? Wat voor normen en waarden denken we hen op te kunnen leggen? Er is geen enkele historische grond voor een typering van de Nederlandse ziel en van een nationale identiteit is al helemaal geen sprake. Het valt best mee met dat integratieproces. Decennia heeft het immers geduurd om van Brabanders enigszins notabele Nederlanders te maken. Dit land verkeert gewoon in een angstpsychose!", aldus Maarten van Rossem. Hij sprak in het kader van de Boekenweek 2005 over de identiteit van ons vaderland, of beter gezegd: het ontbreken ervan.

Hans Dijkstal: “Over tien jaar overal ghetto’s”

Door Steven de Jong - Hans Dijkstal, de oud-VVD-lijsttrekker die na de verkiezingsnederlaag in 2002 het veld moest ruimen, was 17 november te gast op Saxion Hogeschool Enschede. Hij sprak over integratie en het politieke klimaat in Nederland. De liberaal denkt fundamenteel anders over hoofddoekjes, dubbele nationaliteit en importhuwelijken dan de VVD. ‘Minister Verdonk discrimineert, Geert Wilders is een populist en Hirsi Ali neemt geen verantwoordelijkheid’: de wrok zit diep bij de oud-politicus, die anders dan voorganger Bolkestein bepaald niet geliefd is bij oud-collega’s. Het kabinet “polariseert” en is “een diep trieste aangelegenheid”, zo stelt hij.

Wouter Bos: 'Moord Theo van Gogh is Nederlandse 11 september'

Door Steven de Jong - "De moord op Theo van Gogh is de Nederlandse versie van 11 september." Dat zei Wouter Bos afgelopen vrijdag op Saxion Hogeschool IJselland in Deventer. Dat Mohammed B. goed geschoold en geïntegreerd is, maakt de politicus "radeloos". Bos wil dat moslims in moskees elkaar "verlinken" als ze zien dat een ander iets aan het beramen is. Om moslimextremisme uit te bannen denkt de PvdA-voorman dat het debat niet zozeer gevoerd moet worden tussen moslims en niet-moslims, maar tussen redelijke moslims en extremisten. Het breed trekken van de discussie naar religie en cultuur, lijkt de sociaal-democraat evenmin een goede zet. "Polarisatie mag niet optreden, terroristen willen dat juist."

Interview over Islamkritiek met woordvoerder Moslimpetitie.nl

Door Steven de Jong - Een negental Islamitische studenten van de Universiteit van Amsterdam stellen in een petitie dat zij zich na de moord op Theo van Gogh verhevigd "miskend en gediscrimineerd" voelen. Het verzoek de moslims niet meer kwetsend te generaliseren is expliciet gericht aan de redactie van ‘De Gestopte Roker’, de opiniemakers die voorheen schreven voor Van Goghs site ‘De Gezonde Roker’. Politiek-Digitaal nam de proef op de som en confronteerde woordvoerder Fardi Hirzalla met boude beweringen, stigmatiserende uitspraken, kwetsende vooroordelen, kromme redeneringen en gevoelige kwesties. Een vooringenomen en gekleurd vraaggesprek over Islamkritiek, incasseringsvermogen, de vrijheid van het individu binnen de islam en de spelregels van het publieke debat.

Joke Kaviaar bedreigd met de dood wegens verbranden vlag

Door Steven de Jong - De verbranding van een Nederlandse vlag is de protestdichter Joke Kaviaar duur komen te staan. Nadat René van Gool, landelijk secretaris van Nieuw Rechts, aangifte van vlagschennis deed wordt ze continu bedreigt. Zowel op het forum van Nieuw Rechts – waar Van Gool moderator is – als op de extreem-rechtse sites Stormfront, Nationale Alliantie en Holland-Hardcore. In een e-mail riep het bestuurslid van Nieuw Rechts op om Kaviaar "tegen de wand" te zetten.

Justitie geen greep op Jihad-weblogger Ertan Kiliç

Door Steven de Jong - De Turkse weblogger Ertan Kiliç is vorige week opnieuw in hechtenis genomen door de Amsterdamse politie. In het verhoor wilden de rechercheurs van Kiliç weten of hij achter een inmiddels door Google uit de lucht gehaald anti-homo weblog zat. De haatsite was eerder aanleiding voor het stellen van Kamervragen. Hoewel Kiliç al jarenlang voor beroering zorgt vanwege zijn visie op de Westerse samenleving, blijft hij keer op keer terugkomen met nieuwe Jihadistische weblogs.

Essay: Terrorisme in Context

Door Steven de Jong - “Als het doel zelf ‘goed’ is, is het enige wat telt dat het bereikt wordt”, meende de Florentijnse staatsman en historicus Nicollo Machiavelli (1469-1527). Machiavelli’s gevleugelde uitspraak omvat zo ongeveer de hele problematiek rondom het begrip ‘terrorisme’. Niets is namelijk zo interpretabel als ‘een door God bedoelde wereldorde’, laat staan de betekenis van ‘goed’. Een aan devaluatie en voor morele inkleuring ontvankelijk begrip als ‘terrorisme’ is dan ook eigenlijk niet te definiëren. Toch wijst de praktijk anders uit. In maatschappelijke discussies wordt de term veelvuldig gebezigd en grootmachten legitimeren hun oorlogen op basis van een ‘strijd tegen het terrorisme’. Het begrip heeft zelfs haar intrede gemaakt in het strafrecht van veel Europese lidstaten. In dit essay heb ik getracht ‘terrorisme’ weer in haar oorspronkelijke context te zetten. Een context die vorm krijgt door het begrip vanaf haar etymologische wortels te volgen, filosofische theses te betrekken, historische conflicten te belichten en moraal in te sluiten.

essay_terrorisme_in_context.pdf

Michael Schreiber (NYT) over Wilders en Al Qaeda

Door Steven de Jong - "Er bestaat geen Amerikaanse versie van Geert Wilders. De kwesties die hij behandelt zijn in de VS niet bepaald onderwerp van gesprek, van antipathie tussen moslims en congresleden lijkt evenmin sprake. Het verschil zit 'm in het feit dat Nederland - net als Europa - kampt met mislukte integratie, terwijl Amerika juist een land van geïntegreerde immigranten is. In die zin wordt Europa – met haar kwetsbare open grenzen - mogelijk het nieuwe strijdtoneel voor terroristen." Dat stelt de Amerikaanse onderzoeksjournalist Michael Schreiber, maker van de New York Times-documentaire ‘Al Qaeda’s new Front’ en ook degene die Geert Wilders interviewde tijdens zijn campagnetrip door de VS. In Schreibers documentaire wordt Europa omgedoopt tot ‘Eurabia’ en zet hij Nederland te kijk als een natie dat op de rand staat van een burgeroorlog. Politiek-Digitaal sprak met hem.

De oorlog tegen het antisemitisme

Door Steven de Jong - Dat antisemitische activiteiten verschuiven van totalitaire staten naar westerse democratieën noemen onderzoekers van de Universiteit van Tel Aviv alarmerend. Anders dan Frankrijk, België en Engeland blijft Nederland vooralsnog verstoken van brandstichtingen in synagogen en het neersteken van Joden.

TROS trekt uitnodiging Wilders in wegens te dure beveiliging

Door Steven de Jong - Een kwartier spreektijd was hem vorige week gegund, zo beloofden TROS-redacteuren van het tv-programma 'Zomeravondcafé'. Maar toen Wilders' beveiligers de programmamakers meedeelden dat extra beveiliging voor rekening van de omroep is, werd de uitnodiging ingetrokken. "Te duur", luidde het argument volgens weekblad Elsevier.

Islamitische scholen evenveel bestaansrecht als andere bijzondere scholen donderdag 1 september 2005, De helft van de ouders vindt dat Islamitische scholen evenveel bestaansrecht hebben als andere bijzondere scholen, zoals katholieke en protestantse scholen. Onder de Nederlanders zonder kinderen blijkt dit slechts 40%. Dit blijkt uit een onderzoek in opdracht van het Ministerie van OCW.
Icoon eigen nieuwsbericht Justitie geen greep op Jihad-weblogger Ertan Kiliç

Van onze redactie maandag, 8 augustus 2005 - De Turkse weblogger Ertan Kiliç is vorige week opnieuw in hechtenis genomen door de Amsterdamse politie. In het verhoor wilden de rechercheurs van Kiliç weten of hij achter een inmiddels door Google uit de lucht gehaald anti-homo weblog zat. De haatsite was eerder aanleiding voor het stellen van Kamervragen. Hoewel Kiliç al jarenlang voor beroering zorgt vanwege zijn visie op de Westerse samenleving, blijft hij keer op keer terugkomen met nieuwe Jihadistische weblogs.Wilders herdacht woensdag 27 april 2005, In Rotterdam-Zuid trof de politie woensdag 20 april op verschillende plekken foto's aan van Geert Wilders met daarbij bloemen, waxinelichtjes en teddyberen. De opstelling lijkt de indruk van een herdenking te moeten wekken, zonder dat het Kamerlid dood is. Wilders vindt het morbide en heeft aangifte gedaan bij de politie, die sporenonderzoek heeft gedaan.
Verdonk: geen subsidie voor wie het oneens is met het beleid dinsdag 19 april 2005, GroenLinks-Kamerlid Vos heeft om opheldering gevraagd over Verdonks brief aan Vluchtelingenwerk. Daarin schrijft Verdonk dat ze niet wil dat de organisatie projecten steunt die niet met haar beleid stroken. Tevens stelt ze de subsidierelatie ter discussie. Vos vindt dat dit op staatscensuur lijkt en concludeert dat Verdonk subsidie ziet als een vorm van zwijggeld.
Lokale verhoudingen Groot-Brittannië verslechteren sinds 11 september vrijdag 15 april 2005, De verhoudingen tussen gemeenschappen op lokaal en centraal niveau zijn, onder de dreiging van internationaal terrorisme, aan het verslechteren sinds 11 september. Dit concludeert de Brits Kamercommissie van Binnenlandse Zaken in het rapport 'Terrorism and Community Relations'. Islamofobie is een maatschappelijk probleem geworden concludeert het rapport. Tevens zou het idee dat de Moslimgemeenschap onevenredig wordt getroffen door nieuwe anti-terrorisme wetgeving onterecht zijn. De Islamitische mensenrechten beweging, IHRC betreurt deze conclusie, en meent dat dit niet op bewijzen is gebaseerd. De commissie geeft wel aan dat statistische gegevens moeten worden verzameld over het gebruik van de nieuwe machtsmiddelen die politie en justitie heeft verkregen.

De Britse commissie stelt ook dat het een kracht van Groot-Brittannië is, in vergelijking met Nederland en Frankrijk, om dergelijke gemeenschapsvraagstukken aan de orde te stellen. Kamerlid Van Heemst (PvdA) haalde het rapport afgelopen woensdag aan in een Kamerdebat.
Michiel Smit (Nieuw Rechts) draagt lonsdale.nl over donderdag 14 april 2005, BrandFusion Holland, importeur van het merk Lonsdale, is ongelukkig met de associatie tussen het merk Lonsdale en extreem-rechts. In het woord Lonsdale zitten de letters 'NSDA', dat lijkt op Hitlers NSDAP. Lonsdale is inmiddels een campagne begonnen onder de titel 'Lonsdale loves all colours' om een tegenwicht te bieden. Daarbij hoort uiteraard een website met informatie over het merk en zijn oorsprong. Vorige week heeft BrandFusion de domeinnaam lonsdale.nl weten te verkrijgen van Michiel Smit, die de domeinnaam jaren geleden al aanvroeg. Onder druk van een juridische procedure stond hij de merknaam af.