Home
Kennis en Economie
Recht en Veiligheid
Europa
Jihad vs McWorld
E-government
Nieuwe democratie
Columns
Politici
Overzicht thema`s
Verkiezingen
Tools
Het Belgenrapport
Nieuwsbrief
Colofon
Poldi.Net
Buitenweg (GroenLinks): "Het huidige Europa is van de VVD"

Van onze redactie - woensdag, 26 5 2004 16:00

Kathalijne Buitenweg (34), Europarlementariër en lijsttrekker van GroenLinks, was al heel jong actief in Europa. Als 15-jarige zat ze al in het bestuur van het NIVON, waar ze onder meer vormingsweekenden voor jongeren organiseerde. Haar studententijd bracht ze grotendeels door in Brussel, als bestuurslid van een overkoepelende internationale jongerenorganisatie. “In Amsterdam deed ik eigenlijk alleen tentamens.” Buitenweg is afgestudeerd in Europese Studies en Amerikanistiek. Een ideale voorbereiding op de het beroep van Europarlementariër, zo lijkt het. “Eigenlijk heb ik niet zoveel aan mijn studie gehad. Mijn activiteiten bij het NIVON en andere organisaties waren véél belangrijker.”

GroenLinks is één van de drie progressieve Nederlandse partijen, die volgens de laatste peilingen tezamen kunnen rekenen op 41% van de stemmen. Alle progressieve Europarlementariërs zijn tegen privatisering van nutsbedrijven en vóór sociale Europese wetgeving. Reden voor GroenLinks om de handen ineen te slaan bij de Europese verkiezingen? Buitenweg: “Met de PvdA zijn we een lijstverbinding aangegaan en we werken ook al veel samen in het Europees Parlement. PvdA'ers en GroenLinksers hebben de neiging het principieel met elkaar eens te zijn. Helaas handelt de PvdA daar niet altijd naar. Zo stemden de sociaal-democraten uiteindelijk toch vóór de oorlog in Irak.” Ook de PvdA-verkiezingscampagne wordt bekritiseerd. “Lijsttrekker Max van den Berg beschouwt de verkiezingen als een referendum over het aanblijven van Balkenende. Dat is onterecht. De verkiezingen gaan over de rol van de EU in de wereld, over liberalisering van streekvervoer en drinkwatervoorzieningen.” De verschillen met de SP zijn groter. “Die partij is anti-Europees. GroenLinks is juist Euro-ambitieus. Maar we delen onze kritiek op het huidige Europa.”

Laat Europa niet rechts liggen

Voor Buitenweg staat duurzame ontwikkeling voorop. Onderzoeksorganisaties die het stemgedrag van politieke partijen op milieuvriendelijkheid hebben getoetst, concludeerden dat GroenLinks “met kop en schouders” boven de rest uitsteekt. Ook een sociaal minimum voor alle EU-ingezetenen staat hoog op de agenda. “Er moet een minimumnorm worden ingesteld. Een gegarandeerde bijstand op het niveau van 60% van het mediane inkomen per lidstaat.” Uitdrukkelijk minimumnorm in plaats van het politiek onverkoopbare basisinkomen. “In tegenstelling tot de minimumnorm wordt het basisinkomen aan iedereen uitgekeerd, ook aan welgestelden.” Is het wel verstandig om iets dergelijks voor 450 miljoen Europeanen te regelen via het nu al bureaucratische Brussel? “Het is een misverstand dat Brussel overbelast is met sociale regelgeving. Nee, verreweg de meeste regels zijn bedacht om de interne markt tot stand te brengen. Overal dezelfde stopcontacten maakt het fabrikanten immers makkelijker om in heel Europa te exporteren. Eurocommissaris Bolkestein heeft daaraan – met succes - een flinke bijdrage geleverd. Bolkesteins VVD is nu opeens uitgesproken anti en trekt ten strijde tegen de Europese regelzucht, die ze zelf heeft gecreëerd. Dit Europa is van de VVD.” Eén van de grootste bezwaren daartegen is dat het systeem van exportsubsidies voor Europese boeren in stand word gehouden. “Daarmee ontnemen we Derde Wereldlanden hun ontwikkelingskansen. We maken de boeren daar kapot. Dat moet ophouden.”

Euroscepsis
GroenLinks staat op verlies in de opiniepeilingen en naar verwachting zal minder dan één op drie kiesgerechtigden überhaupt een stem uitbrengen op 10 juni. Waar zit het probleem? “Het Europees Parlement heeft op een aantal punten (buitenlands beleid, politiesamenwerking) onvoldoende macht. Daarnaast is er veel onbegrip bij kiezers. Ze weten niet of we er namens Nederland of namens een politieke partij zitten. Daarnaast wordt in kranten vaak de tegenstelling tussen de Commissie en het Parlement benadrukt en dan lijkt het alsof het Parlement één blok vormt, zonder ideologische scheidslijnen. Bovendien is er een groot gebrek aan kennis bij de media zelf. Maar geklaag heeft geen zin. We gaan gewoon door.” Of er geen hardere actie komen, als het Parlement keer op keer door Commissie en Raad genegeerd wordt? Edith Mastenbroek (PvdA) stelde al voor om in het uiterste geval te staken. “Ik zit er niet om lol te trappen. We moeten als Parlement de bevoegdheden die we hebben gebruiken, maar ook exploreren. We moeten durven dóórzetten.” Brussel wordt bevolkt door meer dan tienduizend lobbyisten. “Daar is niets mis mee. Je moet je alleen niet voor één of ander karretje laten spannen. En omdat sommige groepen (armen) niet door lobbyisten vertegenwoordigd worden, is het zaak bij voorstellen van de Commissie ook altijd het maatschappelijk middenveld te consulteren.”

De grenzen van Europa
GroenLinks hoopt dat Turkije er snel in slaagt hervormingen - in wet en praktijk - door te voeren, zodat het land kan toetreden tot de Europese Unie. Dat zou een prachtig signaal zijn van verenigbaarheid van islam en democratie. Wordt Turkije structureel buiten de Unie gehouden, dan polariseren christelijke waarden en de islam juist. “De verhoudingen in de wereld worden dan nog scherper.” De Balkan is nog niet klaar voor toetreding, maar dat zal op termijn wel gebeuren. Rusland kan geen lid worden, dat is simpelweg te groot. “Wel moeten onderlinge banden worden aangehaald, net zoals met bijvoorbeeld Marokko en Israël. Die landen komen alleen niet in aanmerking voor toetreding, puur vanwege hun geografische ligging.” Waar de toekomst van Europa ligt? “In een federatie. Lidstaten bepalen zelf waar op Europees niveau over besloten wordt. De Europese besluitvorming moet wel duidelijker worden en slagvaardiger, geen veto-rechten meer. Daarom juichen we de ontwerp-grondwet toe. Een Verenigde Staten van Europa? Dat lijkt me geen zuivere vergelijking.”

>> Naar het weblog van Kathalijne Buitenweg

Kathalijne Buitenweg. Op de achtergrond het beeld van Multatuli

Close-up Kathalijne Buitenweg Kathalijne Buitenweg gebaart
Kathalijne Buitenweg Kathalijne Buitenweg
Kathalijne Buitenweg Kathalijne Buitenweg, nadenkend