Home
Kennis en Economie
Recht en Veiligheid
Europa
Jihad vs McWorld
E-government
Nieuwe democratie
Columns
Politici
Overzicht thema`s
Verkiezingen
Tools
Het Belgenrapport
Nieuwsbrief
Colofon
Poldi.Net
D66-lijsttrekkerskandidate Simone Kuiter zet in op wereldvrede
Steven de Jong Gepost:     woensdag, 7 juni 2006, 18:00
Van:     < Steven de Jong >
URL:     < http://www.politiek-digitaal.nl/colofon/redactie >

Haar tegenstrever Pechtold bedient zich van de slogan 'Perspectief en Leiderschap', maar zulke retoriek heeft Simone Kuiter helemaal niet nodig. Deze kandidate voor het lijsttrekkerschap van D66 weet - dankzij een openbaring - wat de wereld tot 21 december 2012 te wachten staat. Eerst "verlies van alles wat ons dierbaar is" en daarna "absolute vrijheid". Kuiters verlangen naar wereldvrede is de ruggengraat van haar politieke koers.

Simone Kuiter (31) timmert al langer aan de weg naar wereldvrede. In 2004 richtte ze de stichting For Love And Grow (FLAG) op. Vanuit deze stichting staat ze mensen met raad en daad bij die willen bouwen aan een duurzame en leefbare samenleving. Tot voor kort was ze lid van het Nationaal Comité 4 en 5 mei en bekleedde een bestuursfunctie in de Amsterdamse afdeling van D66.

Kuiter ambieert nu het lijsttrekkerschap omdat ze verlangt naar een “samenleving waarin de macht weer wordt teruggegeven aan haar inwoners. Waarin mensen zelf verantwoordelijk zijn voor het te voeren beleid, daar de benodigde middelen voor krijgen en kunnen aanwijzen wie dat beleid voor hen gaat uitvoeren.”

Een liberale gedachte die ze samenbrengt in de slogan: ‘Van verzorgingsstaat naar een zelfsturende samenleving.’

Op de website van uw stichting kunnen we lezen dat u een intens verlangen heeft naar wereldvrede, voortgekomen uit een soort openbaring die u op 14 september 2003 had in uw tuin toen u naar de hemel keek. U werd overvallen door een sterk gevoel; alsof u even naar een andere wereld ging. Hoe zag die andere wereld eruit?

”Die wereld kent geen beperkingen, doordat het tijd en ruimte overstijgt. Het is, zoals ik dat vaak zeg, ‘de hemel op aarde’. Dat houdt in dat alle wereldbewoners de mogelijkheid hebben om het leven te creëren zoals zij dat zelf voor ogen hebben. Waarin ze niets te kort komen en met elkaar ervoor zorgen dat alle levende wezens naar een steeds hogere levensstandaard evolueren.”

Uw missie is wereldvrede. Daarvoor heeft u vast en zeker een stappenplan uitgedacht. Kunt u een tipje van de sluier lichten?

“De basis van mijn werk vindt zijn oorsprong in de creatiespiraal die is ontwikkeld door Marinus Knoope. Die ik overigens al toepaste voordat ik met de spiraal in aanraking kwam. Marinus Knoope beschrijft de weg van wens naar werkelijkheid en zegt dat een mens is voorbestemd om zijn of haar verlangen te verwezenlijken. Dus als ik maar blijf verlangen en geloven, dan zal er op een dag wereldvrede zijn. Want de kracht van gedachten zijn enorm sterk en vele malen sterker dan menigeen vermoed. Daartussenin lever ik mijn bijdrage door te zijn wie ik ben, mijn hart te volgen en dienstbaar te zijn aan de ontwikkeling van anderen en daardoor van mezelf.”

Op de site van uw stichting schrijft u dat u een uitgesproken voorgevoel hebt over wat er tot en met 21 december 2012 in de wereld staat te gebeuren. Kunt u in grote lijnen schetsen waar we ons op moeten voorbereiden?

“Mensen zullen zich moeten voorbereiden op een periode waarin ze alle overtuigingen die ze hebben meegekregen vanaf hun geboorte, gaan afleggen. Dat wil zeggen dat ze door al hun angsten heengaan en worden geconfronteerd met een nieuwe werkelijkheid die ze tot dusver niet bewust hebben ervaren. Die periode zal gepaard gaan met verlies van alles wat hen dierbaar is. Alle zekerheden zullen wegvallen, de enige zekerheid die overeind zal blijven is de onzekerheid. Wat er voor terug gaat komen is het ervaren van absolute vrijheid en daarmee gepaard gaande onbeperkte mogelijkheden om het leven te creëren zoals iemand dat zelf voor ogen heeft.”

Politieke partijen, zo schrijft u op uw weblog, hebben een functie op weg naar absolute democratie, maar mogen nooit een doel op zich worden. Welke tekenen zijn er aan de wand dat 'het moment' voor het opheffen van partijen nabij is?

“Het afnemende aantal leden van politieke partijen, de steeds groter wordende kloof tussen burgers enerzijds en regering en volksvertegenwoordigers anderzijds, het groeiende aantal particuliere initiatieven, ofwel het ondernemerschap, en de behoefte van bedrijven om maatschappelijk verantwoord te ondernemen.”

U dicht u zelf de kracht toe dat u mensen kan inspireren om het klassieke denken in 'goed of fout' te overstijgen. Inspireer mij eens.

“Deed Ayaan Hirsi Ali er goed of fout aan om een andere naam op te geven bij haar asielaanvraag? Dat doet er niet doe. Wat er wel toe doet is dat zij op dat moment deed wat zij dacht dat juist was, gegeven de omstandigheden. Dat is het enige wat telt. Niemand, behalve de betrokkene zelf is verantwoordelijk voor de bewuste en onbewuste keuzes die hij of zij maakt en zal dan ook de consequenties daarvan moeten aanvaarden. Op het moment dat mensen van buitenaf gaan oordelen of een keuze goed of fout was, zijn ze de weg kwijt en begeven zij zich op een terrein waar ze niet over gaan. Want niemand en geen enkele situatie is hetzelfde.”

Nova vroeg waarom u de gedroomde kandidaat van D66 bent. U antwoordde: "Omdat ik durf te dromen.” Waar droomt u over?

“Over van alles, de hele dag door. Dat begint zodra ik in aanraking kom met schrijnende situaties, dan verbeeld ik mij alvast een nieuwe situatie waarin de betrokkenen geen problemen meer ervaren. Zoals bijvoorbeeld een Netwerk-reportage over Kenia, dat ging over de enorme droogte daar die miljoenen mensen de dood in jaagt. Verschrikkelijk om aan te zien. Op dat moment kan ik niet meer doen dan die mensen beloven dat er water aankomt voor ze. Ik begin dan met me voor te stellen dat er heel veel goed uitgeruste vrachtwagens het gebied inrijden om water te verspreiden. Dat lijkt misschien suf en onrealistisch om te doen, echter ik geloof dat elke creatie begint bij de verbeelding van dat wat je wenst. En als je daarin maar blijft geloven, dat je ook de middelen aan zult trekken om die mensen van hun problemen te verlossen.”

U bent, zonder dat ik het een negatieve lading wil geven, wel een zweverig type. Is dat misschien juist ook uw kracht? Dat u bijvoorbeeld een stemmenkanon kunt zijn voor zwevende kiezers?

“Dat weet ik wel zeker, mooi gezegd.”