Home
Kennis en Economie
Recht en Veiligheid
Europa
Jihad vs McWorld
E-government
Nieuwe democratie
Columns
Politici
Overzicht thema`s
Verkiezingen
Tools
Het Belgenrapport
Nieuwsbrief
Colofon
Poldi.Net
Erik Meijer (SP): Waakhond of underdog?

Van onze redactie - maandag, 7 6 2004 12:00

Erik Meijer (60) heeft een politieke carrière van meer dan veertig jaar achter de rug. Het politieke leven verveelt hem nog niet, “zolang ik maar een nuttige rol heb te vervullen”. Het grote voordeel dat die ervaring met zich meebrengt, is het kunnen vergelijken en verbanden leggen. De afgelopen decennia heeft Meijer een duidelijke Europese trend ontwaard: “We zijn op weg naar een nachtwakersstaat, met alleen aandacht voor economie en bewapening.”

Paul van Buitenen heeft Erik Meijer betiteld als de hardst werkende Europarlementariër, die desondanks hoogstens in staat is het Europese beleid voor 1% van koers te verleggen. Meijer: “Ik denk niet dat zoiets in een percentage is uit te drukken. Maar goed, als Van Buitenen straks gekozen wordt zal hij met precies dezelfde beperkingen te maken krijgen. De boel ‘openbreken’, zoals hij wil, zal niet lukken. Zodra er problemen vanuit de commissie begrotingscontrole worden gemeld, verschijnt er een rapport, dat vervolgens snel ergens verdwijnt. En vergeet ook niet de twee standaard-antwoorden van de Europese Commissie op onregelmatigheden. Eén: We zijn al zo goed bezig, kom nu niet hiermee aan. Twee: Weet u niet hoe lang we hier al mee bezig zijn?” Europarlementariër Stauner (CSU) zei in dit verband zelfs eens tegen Meijer: “U bent weer zo iemand die de pers napraat.”

Van Buitenen
Voor Meijer is Van Buitenen de belangrijkste informant geweest in de afgelopen periode. Ze zijn het meestal volstrekt met elkaar eens. Van Buitenen had wegens persoonlijke omstandigheden afgezien van een tweede plaats op de SP-lijst, maar stelde zich later onverwachts toch verkiesbaar voor het Europees Parlement, met zijn eigen partij Europa Transparant. Meijer: “Paul heeft bewust gekozen voor het one-issue van fraude-bestrijding. Toch zit hij volgens mij politiek heel dichtbij de SP. Ik vond zijn keuze niet handig, omdat hij politieke ervaring mist. Het is zeer de vraag of hij een zetel haalt.”

Brussel
Volgens Meijer staat het huidige Europa ver van de mensen af. Bovendien is het inefficiënt geregeld: Flevoland wordt als ‘achterstandsgebied’ gesubsidieerd op Brusselse voorwaarden, terwijl er geen reden is om dat Europees te doen. “Brussel fietst overal doorheen. Het is een onnuttige situatie. Dick Benschop [PvdA] was het hierover met mij eens.” Meijer wil in Europa meer aandacht voor sociaal en milieubeleid en minder voor financiën en economie. Ook verzet hij zich tegen het inperken van burgerrechten in het kader van anti-terrorismewetgeving. “Terrorisme komt niet voort uit een teveel aan burgerrechten. De voedingsbodem voor terrorisme – in Afghanistan, Irak, Palestina – ligt veeleer in het feit dat mensen worden verdrukt. Van de anti-terrorisme-coordinator Gijs de Vries koester ik geen hooggespannen verwachtingen. Hij heeft niet eens de bevoegdheid gegevensuitwisseling tussen geheime diensten te verplichten.”

Grondwet
Meijer is tegen een gemeenschappelijk Europees buitenlands beleid en daarom tegen het ontwerp van de Europese grondwet. “Lidstaten moeten volgens dit ontwerp hun bewapeningsniveau opschroeven, de Europese Unie kan ook buiten haar grenzen militair optreden en gestreefd wordt naar een met de NAVO verbonden buitenlands beleid.” Heeft de SP niet de ambitie om met de EU een militair tegenwicht aan de Amerikaanse supermacht te bieden? Meijer: “Ik verwacht niet dat de EU een eigen gemeenschappelijk buitenlands beleid zal ontwikkelen. Een aantal lidstaten (het Verenigd Koninkrijk) is het altijd op voorhand met de VS eens. Bovendien is Oost-Europa min of meer opgekocht door de VS en zullen die landen zich uit angst voor hun Russische buur sneller bij de Amerikanen aansluiten.”

Waakhond
De SP gaat onder de leus ‘Stuur een waakhond naar Brussel’ de verkiezingsstrijd in. Meijer staat samen met Jan Marijnissen op de flyer. “Er zijn ook nationale opinies aan de orde bij de Europese verkiezingen. De keuze voor de hond in onze campagne was trouwens de associatie ‘Er komt geen hond stemmen’. Wij sporen mensen aan zich niet te laten misleiden door opkomstbevorderende campagnes, door als tegenreactie thuis te blijven. Want door zelf weg te blijven krijg je het systeem niet weg.”

De SP heeft winst geboekt bij de Europese verkiezingen. Met 7% komt de partij uit op 2 zetels. Kartika Liotard, afkomstig van het ministerie van Landbouw, Natuurbehoud en Visserij, zal met Erik Meijer naar Brussel gaan.

>> Interviews met andere lijsttrekkers

Erik Meijer. Linksonder zijn verkiezingsposter

Erik Meijer Erik Meijer
SP-waakhond Erik Meijer