Home
Kennis en Economie
Recht en Veiligheid
Europa
Jihad vs McWorld
E-government
Nieuwe democratie
Columns
Politici
Overzicht thema`s
Verkiezingen
Tools
Het Belgenrapport
Nieuwsbrief
Colofon
Poldi.Net
Thema's
Kennis en Economie

Of je zelfgemaakte software zomaar kunt verkopen, je Nintendo-game mag uitlenen aan de buurman, geen IT jurist die het weet. De ontwikkelingen op het gebied van intellectueel eigendom gaan snel. Nieuwe vormen van intellectueel eigendom zoals open source en software-octrooi worden steeds belangrijker voor de economie. Gelijktijdig gaan deze ontwikkelingen (vrijwel) volledig voorbij aan de politiek en het publiek. Er is vooral onduidelijkheid. We noemen dit thema 'kennis en economie' omdat 'kenniseconomie' tegenwoordig wordt gebruikt in de betekenis van het veel bredere en zachtere 'kennissamenleving'.

Ga naar het thema Kennis en Economie >>


E-Government

Flitsende rapporten over de informatiesamenleving weerspiegelen de digitale ambities van onze overheid. Maar de digitalisering van de overheid gaat bepaald niet vanzelf. Een overzicht van de weerbarstige praktijk van e-voting, digitale veiligheid en duurzaamheid.

Ga naar het thema E-Government >>


Recht en Veiligheid

De aanslagen in New York en Madrid hebben de discussie op scherp gesteld: het is recht of veiligheid. Is dat de keuze? Betekent meer veiligheid eigenlijk altijd minder rechten voor de gewone burger? Wordt de gewone burger straks onverwacht gefouilleerd of alleen bepaalde burgers? Of alleen zolang we niet echt een ander bewind krijgen? Wat betekent het beschermen van de vrije open samenleving voor onze veiligheid. Politiek-digitaal.nl onderzoekt het nieuwe beleid in Nederland en Europa, de nieuwe technische mogelijkheden, de gezamenlijke databanken, tapcentrales, afluistercentra en de mensen die erover beslissen.

Ga naar het thema Recht en Veiligheid >>


Nieuwe Democratie

'Betere vertegenwoordiging! Beter bestuur! De samenleving aan zet!' De roep om politieke en bestuurlijke vernieuwing wordt met enige regelmaat gehoord. Vervolgens krijgen we discussies over stelselvernieuwing en grondwetswijzigingen. Nieuwe media bieden veel concretere kansen voor politici, bestuurders, journalisten en burgers om vorm te geven aan de democratie.

Ga naar het thema Nieuwe Democratie >>


Politici

Doen volksvertegenwoordigers en politieke partijen er nog wel toe in het digitale tijdperk? In tijden van muisklikactivisme, digitale fundraising en virtuele partijcongressen staat hun functie als intermediair en controleur meer dan ooit onder druk. Maar hoewel ze dat zelf nog amper schijnen te realiseren biedt het digitale tijdperk voor hen ook nieuwe mogelijkheden.

Ga naar het thema Politici >>


Verkiezingen

Waren de Tweede Kamerverkiezingen van 2002 en 2003 vol geweld en emotie, zo rimpelloos lijken de Europese verkiezingen voorbij te gaan. Politiek-digitaal.nl probeert daar verandering in te brengen: met eigen tools - de Stemindicator, de Charming or Alarming - nieuws en achtergronden. Want er speelt van alles Europa...

Ga naar het thema Verkiezingen >>


Jihad vs McWorld

Politiek wetenschapper Benjamin Barber schreef in 1995 reeds een analyse over wat het centrale conflict zou worden sinds 9/11 2001, het consumentische kapitalisme versus het religieuze en tribale fundamentalisme. In Nederland praten we hier sinds de moord op Van Gogh over als een breed gevoeld probleem dat veel met de vrijheid van meningsuiting te maken heeft. Maar de aanslag op Van Gogh is ook een succesvolle aanslag op de rechtsstaat en de verhoudingen tussen lokale gemeenschappen. Wat leveren we vrijwillig in, aan vrijheid en verdraagzaamheid, voor Mohammed B?

Ga naar het thema Jihad vs McWorld >>