Home
Kennis en Economie
Recht en Veiligheid
Europa
Jihad vs McWorld
E-government
Nieuwe democratie
Columns
Politici
Overzicht thema`s
Verkiezingen
Tools
Het Belgenrapport
   download Een Kwestie van Uitvoering
download Hollandse Helden
Nieuwsbrief
Colofon
Poldi.Net
Zes redenen om morgen te emigreren

Het 2005 en staan we nog steeds in de rij. Innovatie heeft nog niet op grote schaal doorgang gevonden. We vullen nog steeds papieren formulieren in en luisteren vaker naar wachtdeuntjes van helpdesks dan ons lief is. Wat gaat er toch mis met de wijze waarop overheden diensten verlenen en regels handhaven?


Belgen doen het beter

In ‘Belgen doen het beter' namen Noor Huijboom en Jorrit de Jong de proef op de som. In zes concrete situaties gingen ze na hoe Belgische en Nederlandse burgers en bedrijven hun overheid ervaren. Anekdotes, analyses en aanbevelingen van burgers, ondernemers, ambtenaren en politici wisselen elkaar af. Het boek is een bevlogen pleidooi voor een betere overheid in beide landen. Het schetst op indringende wijze de logica van de burger naast die van de overheid.

Download enkele hoofdstukken:
Luisteren naar de frieten (Voorwoord)
Wachtmuziek (Inleiding)
Twee broodjeszaken (Hoofdstuk 5)

Zoeken
Bestand Beschrijving Upload datum
de Standaard  ·  pdf/50kB

Dit artikel verscheen bij het Belgische dagblad De Standaard. (nu op Kafka.be)

8-april-2005

VTM Journaal  ·  wmv/5MB

Fragment van uit een Belgisch journaal

8-april-2005

Kweek Hollandse Helden


Hollandse Helden. Overheidsinnovatie volgens uitvoerders is het
vervolg op het rapport Een kwestie van uitvoering van de commissie
Belgendoenhetbeter.nl. Het doet verslag van ketenonderzoeken, interviews, debat
en analyse. Het probeert antwoord te geven op de vraag waarom innovatie meestal
niet en soms wel tot stand komt. En het bevat lessen voor uitvoerders,
bestuurders en politici die de verbetering van overheidsprestaties serieus
willen nemen. Het rapport is ook hieronder te downloaden. Zie rechts voor
bestelinformatie.

Download:
hollandsehelden.pdf

Hollandse Helden

Door Arjan Widlak - “Onvrede over de overheid en de politiek is aan de orde van de dag. Het afgelopen jaar is het nationale onbehagen gemobiliseerd, maar er is nauwelijks een begin gemaakt met het wegnemen van de oorzaken daarvan,” schreef Arthur Docters van Leeuwen in december 2002 op Politiek-digitaal.nl. Kort daarna, in februari 2003, stelde hij samen met Wim Deetman, Ivo Opstelten, Marco Pastors en Roel in 't Veld als zelfbenoemde staatscommissie 'Belgendoenhetbeter.nl' de vernieuwingsagenda Een kwestie van uitvoering op. Nu, een jaar later, maken we een tussenbalans op met de publicatie Hollandse Helden over de vernieuwers-uitvoerders in het openbaar bestuur.

Laat ons helden kweken!

Door Jorrit de Jong - Gedreven door het succes dat de Zuiderburen hebben bij de modernisering van de overheid, ging de initiatiefgroep Belgendoenhetbeter.nl op zoek naar successen in eigen land. Wat blijkt? Ook in Nederland hebben we helden, die innovaties bij de overheid tot stand brengen. Alleen zijn het er wel erg weinig. Wat doen we daaraan?

Held in de zorg- Interview met Emiel Rutgers

Door Noor Huijboom - “Ik wil mezelf geen held noemen”, zegt Emiel Rutgers. Toch geeft hij zelf aan dat succesvolle innovaties, zoals het mammateam dat hij samen met collega’s opzette, in belangrijke mate afhankelijk zijn van de betrokkenheid, de kennis en het vermogen om samen te werken. Rutgers merkte bij het reorganiseren van de borstkankerketen dat dat geen vanzelfsprekendheid is.

Held in de woonfraude - Interview met Marian Willems

Door Joeri van Steenhoven - In 1995 bleek dat naar schatting acht procent van alle goedkope huurwoningen in Amsterdam onrechtmatig werd bewoond. De Gemeente Amsterdam besloot deze 'woonfraude' aan te pakken en startte het project Zoeklicht als controleactiviteit op vergunningen, huurcontracten, uitkeringen en registraties. Marian Willems, projectleider Zoeklicht: “Als je teveel geduld hebt, dan lukt het niet”.

Held in de elektronische dienstverlening - Interview met Olf Kinkhorst

Door Jorrit de Jong - Wat is beter dan één loket? Geen loket. Wat is beter dan één pasje? Geen pasje. Met de Nieuwe Authenticatievoorziening (NAV), een landelijke methode om veilige transacties tussen burger en overheid via internet mogelijk te maken, heeft de burger aan zijn sofi-nummer genoeg. Olf Kinkhorst, de trekker van deze innovatie en directeur van het Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen, blijft laconiek: “We doen gewoon ons werk.”

Held bij de politie - Interview Frank Smilda

Door Marco Meesters - Jonge veelplegers hebben vaak een veelomvattende loopbaan. Daar kwam Frank Smilda achter toen hij de records van een aantal delinquenten eens naging. Hij maakte een visuele ketenkalender van het ‘carrièreverloop’ van een aantal boefjes. “Aan die plaatjes kon iemand zich meer onttrekken!”

Een kwestie van uitvoering

De commissie Belgendoenhetbeter.nl publiceerde in december 2002 een artikel in NRC Handelsblad, voerde daarna vele discussie, waaronder op Politiek-digitaal en publiceerde het rapport 'Een kwestie van uitvoering. Vernieuwingsagenda voor de presterende overheid' op 25 februari 2003. Alle beschikbare documenten zijn hier te downloaden. Het rapport bestellen kan ook, door een mailtje te sturen naar info@zenc.nl o.v.v. Belgenrapport.

Download:
een_kwestie_van_uitvoering.pdf

Zelfbenoemde staatscommissie laakt wanprestaties overheid

Door Jorrit de Jong - Op dinsdag 25 februari presenteerde de commissie 'Belgen doen het beter' het rapport 'Een kwestie van uitvoering'. De commissie, bestaande uit Arthur Docters van Leeuwen, Wim Deetman, Ivo Opstelten, Roel in 't Veld en Marco Pastors, maakt zich ernstige zorgen over het wanpresteren van de Nederlandse overheid. Het manifest werd uitgereikt aan de vice-president van de Raad van State, Herman Tjeenk-Willink, staatssecretaris Mark Rutte (SZW) en LPF-Tweede kamerlid Joost Eerdmans.

Maak van daadkracht geen dode letter!

Door Arthur Docters van Leeuwen - Onvrede over de overheid en de politiek is aan de orde van de dag. Het afgelopen jaar is het nationale onbehagen gemobiliseerd, maar er is nauwelijks een begin gemaakt met het wegnemen van de oorzaken daarvan. Die hebben namelijk minder te maken met het democratisch gehalte van ons politieke systeem dan met het praktische presteren ervan.

Penny-wise professionals

Door Arre Zuurmond - De Belgen laten ons mijlenver achter zich als het gaat om e-government. We zouden daarom eens moeten kijken naar de ervaringen van de Kruispuntbank in België. Nederlandse bureaucraten zijn vergeleken met de Belgen namelijk penny wise, pound foolish.

'k Heb getwijfeld over België

Door Mei Li Vos - Suske en Wiske, Lucky Luke en Guust Flater. Vormende lectuur voor toch zeker de twee generaties die nu belasting betalen, het land besturen en een volgende generatie opvoeden. Droogkomische of kletsnatte grappen, joie de vivre en een relativerende blik op der mensen pogingen tot een ordentelijke levensloop. Het is ook erg Belgische lectuur. Van Guusts briljante flaters is bovendien veel te leren voor Nederlands Gidslanders en maakbare samenlevers.

Provincies GIS-sen achter het Net

Door Steven de Jong - Tijdens de overstromingen in 1995 werd de waarde van Geografische Informatie Systemen (GIS) voor provincies onomstotelijk aangetoond. Met GIS konden hoogtekaarten gemaakt worden waarin overstromingsscenario's zichtbaar werden. Maar provincies kunnen burgers met GIS nog veel meer laten zien van de invloed die de provincie op hun directe leefomgeving heeft.

De initiatiefgroep

Initiatiefgroep ‘Belgen doen het beter’ bestaat uit onafhankelijke onderzoekers en adviseurs, die het verbeteren van het functioneren van de overheid van groot belang achten. In 2003 brachten zij met de zelfbenoemde staatscommissie ‘Belgen doen het beter’ het rapport ‘Een Kwestie van Uitvoering’ uit. Daarin werd gepleit voor een herwaardering van de uitvoeringspraktijk. In 2004 volgde de publicatie ‘Hollandse Helden’, waarin ambtenaren uit verschillende uitvoeringsketens hun visie op innovatie gaven.

Contact en bestellingen

Het boek Belgen doen het beter, zes redenen om morgen te emigreren is online te bestellen bij Bruna.

De leden van de initiatiefgroep Belgendoenhetbeter.nl zijn te bereiken onder de volgende adressen:

ZenC
Arre Zuurmond
arre.zuurmond@zenc.nl
Marco Meesters
marco.meesters@zenc.nl

United Knowledge / Politiek-digitaal.nl
Arjan Widlak
arjan@unitedknowledge.nl

Jorritdejong.nl/Research & Gaming
Jorrit de Jong
mail@jorritdejong.nl

Belgen in de media

Diverse media toonden belangstelling voor de hartenkreet van de vijf zwaargewichten van de commissie Belgendoenhetbeter.nl. Lees hier de artikelen.

Zoeken
Bestand Beschrijving Upload datum
Tijd om de Belgen serieus te nemen!
Gemeente en Kwaliteit van Kluwer 17-april-2004
pdf/179kB  · doc/213kB  · sxw/198kB
Snel duidelijkheid over Startpakket gewenst
Burgerzaken & Recht 17-april-2004
pdf/541kB  · doc/774kB  · sxw/756kB
België gidsland in e-government
Automatiseringsgids 17-april-2004
pdf/120kB  · doc/258kB  · sxw/243kB
Pastors' kruistocht
Elsevier 17-april-2004
pdf/411kB  · doc/591kB  · sxw/574kB
Door Arre Zuurmond: Nog even en rampen worden normaal
Overheid Innovatief 17-april-2004
pdf/267kB  · doc/460kB  · sxw/443kB
'Zelfs de Belgen doen het beter'
Overheid Innovatief 17-april-2004
pdf/54kB  · doc/106kB  · sxw/92kB
Smoezen
Overheid Innovatief 17-april-2004
pdf/109kB  · doc/194kB  · sxw/179kB
Interview met Roger van Boxtel
Overheid Innovatief 17-april-2004
pdf/962kB  · doc/1MB  · sxw/1MB
Vier keer slimmer
FEM Businessweek 17-april-2004
pdf/1MB  · doc/2MB  · sxw/2MB
Presterende overheid
P.M. Den Haag 17-april-2004
pdf/165kB  · doc/247kB  · sxw/232kB
Nederlandse overheid scoort slecht
Leids Dagblad 17-april-2004
pdf/340kB  · doc/195kB  · sxw/180kB
'Belgische overheid doet het beter'
Haagse Courant 17-april-2004
pdf/197kB  · doc/160kB  · sxw/146kB
De Belgen doen het beter, en de Finnen ook
Automatiseringsgids 17-april-2004
pdf/764kB  · doc/305kB  · sxw/290kB
Zwaargewichten: Overheid moet meer doen en wat minder praten
De Volkskrant 17-april-2004
pdf/61kB  · doc/120kB  · sxw/106kB
'Belgen zijn beter in openbaar bestuur'
NRC Handelsblad 17-april-2004
pdf/145kB  · doc/212kB  · sxw/197kB