Home
Kennis en Economie
   archief april 2006
archief januari 2006
archief december 2005
archief november 2005
archief september 2005
archief augustus 2005
archief juli 2005
archief juni 2005
archief mei 2005
archief april 2005
archief maart 2005
archief februari 2005
archief januari 2005
2004
Recht en Veiligheid
Europa
Jihad vs McWorld
E-government
Nieuwe democratie
Columns
Politici
Overzicht thema`s
Verkiezingen
Tools
Het Belgenrapport
Nieuwsbrief
Colofon
Poldi.Net
Plagiaat op Saxion
Steven de Jong Gepost:     dinsdag, 20 september 2005, 00:00
Van:     < Steven de Jong >
URL:     < http://www.politiek-digitaal.nl/colofon/redactie >

Vanaf 2007 worden studenten mogelijk zwaarder bestraft op plagiaat, kondigde staatssecretaris Rutte (VVD) van Onderwijs vorige maand aan. Sax dook in de duistere wereld van plagiaat op Saxion en koppelde het terug aan de bewindsman. “Oké, plagiaat voorkom je niet met een wet, maar een hogere straf kan afschrikkend werken.”

“Vijftien euro hebben de uitwerkingen me gekost. Een prima deal!” ‘Robert’, afgestudeerd milieukundige, wil niet met zijn eigen naam in de Sax. “Kijk het waren een stuk of tien, zeer technische vragen die je thuis moest uitwerken. Daar hadden ze ons gewoon niet mee lastig mogen vallen. We hadden toch voor de afstudeerrichting beleid gekozen? Wij, beleidsmensen kunnen niet rekenen.” Wat Robert wel kan is plagiëren. “Je moet bewust een paar fouten maken.” Dat heeft een docent toch ook wel door? “Haha, nee. Saxion ziet geen plagiaat.” Bij het plagiaatincident van Robert waren acht studenten betrokken. Het ging om een technisch vak – waar het ene profiel, Milieuonderzoek & -Sanering, meer affiniteit mee had dan het andere profiel, Milieubeleid & Management. De 15 euro’s hebben Robert naar eigen zeggen ‘weken werk’ bespaard. “Plagiaat loont”, memoreert de ‘veelpleger’.

Robert heeft er een heel moraal omheen verzonnen: “Plagiaat is het vermogen om in korte tijd een goed stuk te kunnen produceren. Daar gaat het toch om in de informatiesamenleving? Er zit een veel te negatieve lading aan dat woord. Ik erger me bijvoorbeeld aan al die gemeenteambtenaren die telkens opnieuw het wiel menen te moeten uitvinden. Knippen en plakken, dat zouden meer studenten moeten doen!”

“Dom”
Joris Vermaesen, coördinator stage en afstuderen, is niet gecharmeerd van Roberts praktijken. “Klakkeloos van elkaar overnemen is dom. Betaald is nog dommer.” Vermaesen kan zich de verleiding voorstellen om iets van een ander te lenen. “Bijvoorbeeld als een vak echt niet te halen valt.”

De schaal waarop plagiaat voorkomt op Saxion is niet bekend. De studenten waar Sax mee sprak – op ‘Robert’ na – stonden niet te springen om uit de school te klappen, en zeker niet om iemand te verlinken. Ook niet als er een anonieme kliklijn ingesteld zou worden, laat Roel Schaap, derdejaars student Ruimtelijke Ordening en Planologie, weten. Volgens Schaap moet Saxion beter uitleggen wat plagiaat is en wat de gevolgen zijn als er plagiaat gepleegd is.

Die mening deelt staatssecretaris Rutte. “Uit onderzoek blijkt dat veel studenten niet weten wanneer iets plagiaat is. Het is naar mijn mening wel de taak van het voortgezet- en hoger onderwijs om scholieren en studenten ondubbelzinnig bij te brengen hoe je dient om te gaan met bronvermelding.”

Volgens Eric Mengerink, docent in Deventer, weten studenten dondersgoed wat het is. “Beleid is, dat het verboden is! Volgens mij zijn studenten daarvan voldoende op de hoogte.”

“Plagiaat komt regelmatig voor”
Mengerink zegt meerdere keren studenten betrapt te hebben op plagiaat. “Ik heb ze daar altijd mee geconfronteerd. Soms, afhankelijk van verschillende omstandigheden, liep het met een sisser af.” Ook Vermaesen geeft toe dat het “regelmatig” voorkomt, maar voegt daar aan toe dat het “een unieke mogelijkheid” is om bij de student een leermoment te bewerkstelligen.

Afstudeercoördinator Gerard de Fraiture herinnert zich alleen een plagiaatincident van 20 jaar terug en vermoedt dat het bij de milieuopleidingen “niet zo speelt”. Wel, zo weet hij van collega’s, is het plegen van plagiaat vooral bij de internationale studenten in zwang. “Niet verwonderlijk gezien de cultuur – van corruptie en belang van status – waaruit ze voortkomen”, redeneert hij.

“Docent is geen detective”
Hoewel Vermaesen ingeleverde stukken wel op plagiaat controleert, wil hij niet naar een “klikcultuur” op Saxion toe. “De maatschappij is al doordrenkt van wantrouwen. Ik denk dat het een kwestie van fatsoen en beroepsetiquette is om geen plagiaat te plegen. De docent is geen detective maar bovenal iemand waarvan de student iets zou kunnen leren.” Dat koppelen we terug aan de staatssecretaris. Mark Rutte antwoordt dat de docent “uiteraard geen detective is” en ook dat “er geen heksenjacht wordt verlangd.” Maar wat denkt Rutte dan te bewerkstelligen met zijn wetsvoorstel om plagiaat zwaarder te sanctioneren? “Oké”, geeft hij toe, “plagiaat kun je niet voorkomen met een wet uit Den Haag, daar ben ik me terdege van bewust.” Wat Rutte met zijn plan dan wel voor ogen heeft, onthult hij tersluiks. “Een hogere straf zou wellicht afschrikkend kunnen werken.” De bewindsman gaat plagiaat zeer aan het hart. “Studeren is jezelf ontwikkelen en je een basis geven voor je verdere toekomst. Als een student zijn toevlucht neemt tot plagiaat is dat niet alleen tegen de regels, maar ook erg dom. Hoe kan iemand trots zijn op zijn diploma als dat via bedrog is vergaard?”

“Voor het oprapen”
We bellen ‘Robert’ nog even op. Waarom was het voor hem zo makkelijk om jarenlang plagiaat te plegen? “Vooral ouderejaars zijn mij behulpzaam geweest”, onthult hij. “En ja, al die opdrachten die je thuis mocht uitwerken; die knip je gewoon in stukjes, verdeel je onder een aantal studenten en voeg je later weer samen.” Ook hebben de jarenlang ongewijzigde projectcasussen hem in de kaart gespeeld. “Die uitwerkingen, rapporten, liggen gewoon voor het oprapen.” Rutte erkent het probleem. “Een school of docent kan wel degelijk een bijdrage leveren. Inspirerend lesgeven en variatie.” Gerard de Fraiture vindt dat iets te kort door de bocht. “Opdrachten kunnen jaar in jaar uit identiek zijn, maar bedenk dat een ideale casus groeit. Dat daarin geïnvesteerd wordt en dat die niet zomaar vervangen kan worden.” Vermaesen zegt op één lijn te zitten met Rutte. “Ik ben het ermee eens dat docenten hun opdrachten vaak slimmer kunnen opstellen.”

Stelling: ‘Beter goed gejat, dan slecht bedacht!’

Roy Henneman (20) Derdejaars commerciële economie:
“Ik denk dat iedereen wel eens plagiaat heeft gepleegd. Er wordt haast niemand voor bestraft. Docenten hebben het gewoon niet door. Maar, van ‘slecht bedenken’ leer je meer, want dan moet je het verslag opnieuw maken. Net zolang totdat het voldoende is.”

Harvey Weder (27) Derdejaars Algemene Chemie
“Als een student in de verleiding komt om plagiaat te plegen dan gebeurt dat wanneer er te weinig tijd is om iets te bestuderen of wanneer die persoon geen zin heeft om er moeite voor te doen. Maar, stelen van collega-studenten vind ik eigenlijk een beetje beneden mijn stand.”