Home
Kennis en Economie
Recht en Veiligheid
Europa
Jihad vs McWorld
E-government
Nieuwe democratie
Columns
Politici
Overzicht thema`s
Verkiezingen
Tools
Het Belgenrapport
Nieuwsbrief
Colofon
Poldi.Net
Van Tuyll: "Nederland wordt de bijwagen van Duitsland."

Van onze redactie - maandag, 7 6 2004 12:00

Sammy van Tuyll (52) stapte begin mei uit het partijbestuur van de VVD. Hij richtte zijn eigen partij op, omdat hij vond dat alle partijen (zijn eigen VVD incluis) met de rug naar Europa en de toekomst staan. Het onbehagen bij de kiezers wordt ontkend, de democratie verkracht. Van Tuylls partij heet Democratisch Europa en is gespitst op twee punten: vóór Europese kieslijsten en (daarom) tegen de Europese grondwet. “Het Europees Parlement spreekt mensen pas aan als ze op een Europese Wouter Bos of Gerrit Zalm kunnen stemmen. Onze 27 Nederlandse Europarlementariërs verdwijnen daarentegen straks gewoon in de massa. Daar horen we niets meer van.”

Wat heeft Democratisch Europa (één van de zeven nieuwe partijen) meer te bieden dan een gevestigde partij als D66, die ook vóór Europese kieslijsten is? “D66 heeft boter op zijn hoofd. In het partijprogramma staat dat wel, maar er wordt niets waargemaakt. Bovendien was Hans van Mierlo als minister aanwezig bij de Conventie, waar de basis voor de Europese grondwet is gelegd, zonder de minste kritiek te uiten.” In de huidige ontwerp-grondwet wordt volgens Van Tuyll de bestaande structuur bestendigd. Dat moet voorkomen worden, want die structuur is niet helder en dat is fnuikend voor de democratie. “Je moet twee dingen constateren. Eén: de Unie krijgt steeds meer bevoegdheden. Twee: de burgers hebben hierop steeds minder invloed. Dat is de basis van het sterk gevoelde onbehagen van nu.”

Democratie
Met de democratie in Europa is het zeer slecht gesteld, vindt Van Tuyll. “Neem de huidige verkiezingscampagne. Het gaat niet over de dingen waar het over zou moeten gaan, over wat voor Europa we nastreven. De issues van Europa zijn niet Irak, niet de AWBZ of het Nederlandse asielbeleid. Het moet over de grote lijnen gaan. Kost wat kost moet de positie van kleine lidstaten worden veiliggesteld. Paul van Buitenen doet met zijn anti-fraude-campagne aan symptoombestrijding. De Partij voor het Noorden, die een Europa van de regio’s voorstaat, spreekt mij nog het meest aan, al zijn hun standpunten mij niet consistent genoeg."

Skiën
Van Tuyll voorziet nachtmerrie-scenario’s als de ontwerp-grondwet wordt aangenomen. “Ik voorspel dat er dan binnen tien jaar geen Nederlandse commissaris meer zal zijn. En de Unie is straks met 33 lidstaten veel te groot voor het huidige systeem. Haar instituties zijn immers nog steeds gebaseerd op de zes oprichtende landen.” In reactie op een onderzoek van NRC Handelsblad, waaruit blijkt dat de macht van Nederlanders in het Europarlement relatief groot is: “Dat is gepiel in de marge. Er is alleen naar het opkomstpercentage van parlementariërs gekeken. Ik denk dat Nederland flink aan macht heeft ingeboet. Het is als skiën: je bent geneigd naar de berg te hellen, maar om overeind te blijven moet je je juist naar het dal richten. Zo is het ook in Europa: als we ons vastklampen aan Den Haag, glijden we verder weg. Dan worden we over onze hoofden geregeerd vanuit Brussel en de hoofdsteden van de grote landen. We moeten juist meedoen in het Europese, maar niet onder de voorwaarden die in de grondwet zijn opgesteld. Dan worden we de bijwagen van Duitsland, om dat land kunnen we dan niet meer heen.”

Onvrede
Op campagne, van Groningen tot Amsterdam, vindt Van Tuyll naar eigen zeggen veel kiezers aan zijn zijde. "Er is veel onvrede. Burgers worden totaal niet betrokken, zelfs niet bij belangrijke thema’s zoals de toetreding van Turkije. Over het Turks kandidaat-lidmaatschap is in Helsinki maar drie minuten gesproken! De kiezer wordt niet serieus genomen. Den Haag verkwanselt onze belangen. Nú kan er nog iets aan gedaan worden."

>> Eerder nieuwsbericht over Van Tuyll