Home
Kennis en Economie
Recht en Veiligheid
Europa
Jihad vs McWorld
E-government
Nieuwe democratie
Columns
Politici
Overzicht thema`s
Verkiezingen
   Tweede Kamerverkiezingen 2006
Europese grondwet 2005
Amerikaanse verkiezingen 2004
Europese verkiezingen 2004
   Links
I Love Politics
Tools
Het Belgenrapport
Nieuwsbrief
Colofon
Poldi.Net
Ex-VVD-bestuurder start partij voor Europese democratie

Van onze redactie - dinsdag, 4 5 2004 14:00

Kort voor de sluitingsdatum voor het indienen van lijsten voor de Europese verkiezingen heeft Sammy van Tuyll een eigen partij opgericht. "Democratisch Europa" is de nieuwste van de zeven nieuwe partijen in Europa, die een fundamentele verandering van het politieke systeem nastreven. "Het is nodig geluid te geven aan het gevoel van onbehagen onder burgers. Europa wordt steeds ongrijpbaarder, maar ook steeds invloedrijker. Dat moeten we ons realiseren."

Van Tuyll (baron Van Tuyll van Serooskerken) was bestuurslid van de VVD, tot hij gisteren zijn ontslag indiende bij het partijbestuur. Hij vindt dat de VVD onvoldoende heeft gedaan om de burger een stem in Europa te geven. Om Europa democratischer te maken, pleit Van Tuyll ten eerste voor niet-landgebonden kieslijsten voor de Europese verkiezingen. Op 10 juni zullen Nederlandse Europarlementariërs worden gekozen door een gering aantal kiezers, om vervolgens te "verdwijnen" in een Parlement met ruim 700 leden. Politici die op Europese schaal worden gekozen zijn veel herkenbaarder en kunnen daarom ook makkelijker worden afgerekend op hun prestaties.

Er is een belangentegenstelling tussen de "vierkante kilometer" in Den Haag en de rest van Nederland. De kiezers willen dat politici herkenbaar zijn en hun verantwoordelijkheid nemen. Van Tuyll: "De politici vinden het echter veel te leuk om naar Brussel te reizen voor vergaderingen waarin ze toch geen invloed op de besluitvorming kunnen uitoefenen."

Ook de omvang van de Europese Unie baart Van Tuyll zorgen. Hij voorziet een machtsmonopolie voor de zes grootste landen. Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Spanje en Polen (thuislanden van driekwart van de EU-bevolking) zullen het voor het zeggen krijgen. De andere negentien landen hebben het nakijken. Het topoverleg tussen Schröder, Chirac en Blair enige tijd geleden was daar een voorteken van. Het creëren van een parlementaire democratie op Europese schaal is de enige optie om ook de stem van kleine landen in Europa te laten doorklinken, aldus Van Tuyll. Democratisch Europa verzet zich dan ook tegen de ontwerp-grondwet, omdat hiermee de scheve machtsbalans zou worden bestendigd. "Daar zitten we straks anders veertig jaar aan vast".

>> Sammy van Tuyll op de website van Democratisch Europa