Home
Kennis en Economie
Recht en Veiligheid
   archief februari 2006
archief december 2005
archief november 2005
archief juli 2005
archief juni 2005
archief mei 2005
archief april 2005
archief maart 2005
archief februari 2005
archief januari 2005
2004
   archief december 2004
archief november 2004
archief oktober 2004
archief september 2004
archief augustus 2004
archief juli 2004
archief april 2004
archief 2005
Europa
Jihad vs McWorld
E-government
Nieuwe democratie
Columns
Politici
Overzicht thema`s
Verkiezingen
Tools
Het Belgenrapport
Nieuwsbrief
Colofon
Poldi.Net
John Kerry doet alternatief voorstel voor strijd tegen terrorisme

Van onze redactie - maandag, 27 9 2004 11:00

In de slotfase van de race naar het Amerikaanse presidentschap ligt Democraat John F. Kerry achter in de opiniepeilingen. Geen reden voor titelverdediger George W. Bush om vakantie op te nemen. Kerry heeft de reputatie dat hij in een verkiezingscampagne pas echt goed op gang komt met de rug tegen de muur. Die tijd lijkt nu gekomen. Op de Temple University in Philadelphia zette de Democraat een gedetailleerd zevenpunts voorstel uiteen voor de strijd tegen het terrorisme. Kerry wil investeren in menselijk kapitaal in plaats van militaire repressie: "Mensen van Nigeria tot Egypte moeten weten dat ze meer hebben om voor te leven, dan om voor te sterven." De presidentskandidaat wil de economische kracht van de VS gebruiken voor economische en sociale vooruitgang in Moslimlanden. Met deze redevoering verruilt Kerry het 'moddergooien' voor inhoudelijke overtuiging en krabbelt langzaamaan weer op in de peilingen.

Door Steven de Jong - De presidentskandidaat die met de thema's 'Irak' en 'terrorisme' het electoraat op zijn hand weet te krijgen, heeft straks de sleutel tot het Witte Huis. Dat wijzen althans de peilingen van Amerikaanse kranten en opiniepeiler Gallup eerder deze maand uit. Meer nog dan de economie, draait het erom wie als 'commander in chief' de nationale veiligheid het best kan waarborgen.


John F. Kerry presenteert op de Temple University in Philadelphia zijn alternatieve zevenpunts plan voor de strijd tegen het terrorisme. Op de achtergrond (van links naar rechts): Senator Joe Biden en de 9/11-weduwen Mindy Kleinberg en Lori van Auken. Foto: Kerry-Edwards 2004, Inc. from Sharon Farmer

Campagne om geloofwaardigheid en besluitkracht
Beide kandidaten hebben de oorlogsthema’s daarom prominent op hun campagne-agenda staan in de strijd om het presidentschap. De Democratische presidentskandidaat John F. Kerry legde de nadruk op zijn dienstjaren tijdens de Vietnam-oorlog, alwaar hij heldendaden verricht zou hebben. Opmerkelijk, want de nederlaag in Vietnam veroorzaakte een trauma bij veel Amerikanen. Opzet was dan ook om zijn vermogen tot leiderschap en moed te onderstrepen. President en Republikeins kandidaat George W. Bush zou die talenten niet in zich hebben, omdat hij zich tijdens de crisis in veilig vaarwater bevond. Met die boodschap trok Kerry het land in, maar stuitte op weerstand van vroegere strijdmakkers die hem ervan beschuldigen zijn rol in Vietnam sterk te overdrijven. Kerry's geloofwaardigheid en karakter kwam ter discussie.

Die vermeende ongeloofwaardigheid lijkt Kerry nu meer parten te spelen, dan de leugens die Bush verweten worden in zijn argumentatie om Irak binnen te vallen. De Bush-campagne heeft er al sinds afgelopen winter bij de Amerikaanse kiezers op gehamerd dat John Kerry een politieke draaikont is. Op de vraag van de Amerikaanse krant USA Today wie een “sterke en besluitkrachtige” leider is, antwoordde 54 procent Bush en 34 procent Kerry. Eind augustus peilden NBC News en Wall Street Journal het vertrouwen dat Bush geniet in zijn strijd tegen het terrorisme: 53 procent tegen 42 procent dat geen vertrouwen zegt te hebben.

Kerry verruilt ‘moddergooien’ voor inhoudelijke redevoering
Nu Kerry’s verleden in diskrediet is gebracht - zowel op militair als op bestuurlijk niveau - begint hij steeds meer zijn pijlen te richten op de toekomst. In speeches legt hij uit hoe hij het terrorisme aan wil pakken. Een opmerkelijke draai, want op dat gebied gooide hij tot nu toe meer met modder naar Bush, dan dat hij zijn eigen standpunten verkondigde.

Kerry sprak vrijdag een publiek in Philadelphia toe op de Temple University. De Democraat beet de spits af met de woorden “ondanks alle leugens, misrekeningen en blunders zegt de president nog steeds dat hij zijn koers in de strijd tegen het terrorisme niet zal wijzigen”, om vervolgens aan te geven dat hij dat zelf wél van plan is: “Ik wil andere keuzes maken in de oorlog tegen het terrorisme.”


Toen Bush verteld werd dat er twee vliegtuigen het WTC waren ingevlogen, bleef hij - in een klaslokaal in Florida – nog 7 minuten voorlezen uit het boek 'My Pet Goat'. Foto: Beeldfragment uit de film Fahrenheit 9/11 van Michael Moore

Kerry wil ‘Saoedische financiële pijpleiding’ voor terreuracties afsluiten
Kerry zette op de Temple University een gedetailleerd zevenpunts voorstel uit voor de strijd tegen het terrorisme. In het plan benadrukte Kerry dat hij de financiers van terreuracties achterna zal zitten en in tegenstelling tot Bush de sponsors in Saoedi-Arabië niet zal ontzien. Dat laatste is een pijnlijke steek aan het adres van Bush, omdat het een regelrechte verwijzing is naar de film Fahrenheit 9/11, waarin regisseur Michael Moore de financiële banden tussen de families Bush en Bin Laden uit de doeken doet. "Ik zal doen wat president Bush niet deed. Ik bevries de bankrekeningen van deze Saoedische sponsors", schreeuwde Kerry het publiek toe. Het leverde hem een staande ovatie en luid applaus op.

Kerry benadrukte dat er tot nu toe geen veroordeling is geweest van terreurfinanciers uit Saoedi-Arabië, en dat slechts enkele sponsors op andere locaties aangepakt zijn. Hij deed een belofte tot samenwerking met Amerikaanse bondgenoten, de Wereldbank en internationale financiële instellingen "om de financiële pijpleiding, die terrorisme in leven houdt, af te sluiten". Kerry kondigde een plan aan om Amerika energieonafhankelijk te maken van olie uit het Midden-Oosten. "Ik wil een Amerika dat kan vertrouwen op haar eigen innovatie en vindingrijkheid, niet één dat afhankelijk is van een koninklijke familie in Saoedi-Arabië."

Kerry zei ook dat hij het inlichtingenapparaat wil versterken en de toevoer van dodelijke wapens naar terroristen vanuit andere landen wil stilleggen. Hij voegde eraan toe dat hij de binnenlandse veiligheid wil verbeteren door strengere beveiliging aan de grens en meer veiligheid op kwetsbare locaties, zoals autosnelwegen en havens.

Investeren in menselijk kapitaal in plaats van militaire repressie
Kerry trok met zijn visie over de Moslimwereld een heldere scheidslijn tussen de Democraten en de Republikeinen. De Democraat wil de focus leggen op investeren, in plaats van militaire repressie. Kerry wees erop dat Al-Qaeda’s rekruteringsinspanningen almaar succesvoller worden. Amerika moet volgens hem slimmer optreden, zodat voorkomen kan worden dat de terreurgroep “hart en ziel van de Moslimgemeenschap wint”. “We winnen deze oorlog alleen als de terroristen die strijd verliezen.” Volgens Kerry moet dat wel gepaard gaan met het verkondingen van de boodschap aan “gewone mensen van Nigeria tot Egypte en van Pakistan tot Indonesië” dat zij “meer hebben om voor te leven, dan om voor te sterven”. Om die boodschap luister bij te zetten zei de presidentskandidaat dat de Verenigde Staten haar economische kracht moet gebruiken om de arme Moslimlanden te helpen en van hen moet verwachten dat zij streven naar “doelen van sociale en economische vooruitgang”.

Bush wordt aangevallen op zijn sterke punt
Kerry lijkt met deze koers het thema ‘economie’ in zijn campagne voorlopig afgezworen te hebben, terwijl 52 procent van de Amerikanen ontevreden is over Bush’ economisch beleid. Hij pakt Bush niet op zijn zwakke, maar op zijn sterke punt, door zijn leiderschap als ‘commander in chief’ in diskrediet te brengen. Opmerkelijk is dat Kerry nu minder met modder gooit en meer met eigen standpunten op de voorgrond treedt. Het lijkt er sterk op dat hij het ‘vuile werk’ achter zich wil laten en zijn energie stopt in het inhoudelijk overtuigen van de kiezer van zijn mogelijk toekomstige beleid. Of hij dat daadwerkelijk uit kan voeren is zeer de vraag, met nog slechts vijf weken te gaan – aan het slot van de verkiezingsstrijd – ligt Kerry achter in de opiniepeilingen.


President George W. Bush op het podium tijdens een 'Ask President Bush-event'. Foto: Bush-Cheney '04

Kerry op zijn best met rug tegen de muur
Voor George Bush is zijn voorsprong nog geen reden om achterover te leunen. Integendeel, John Kerry heeft de reputatie dat hij in een verkiezingscampagne pas echt goed op gang komt met de rug tegen de muur. Zijn Senaatszetel in Washington wist hij de afgelopen jaren bij de verkiezingen ook pas in de laatste campagneweken veilig te stellen.

Drie publieke debatten tussen George W. Bush en John F. Kerry
Daar komt bij dat de Republikeinse president Bush en zijn Democratische uitdager Kerry nog drie publieke debatten aangaan in de aanloop naar de verkiezingen van 2 november. Op 8 oktober zullen de twee Washington University aandoen in St. Louis, Missouri. Daar krijgen Bush en Kerry vragen voorgeschoteld van een speciaal daarvoor geselecteerd publiek. Onder de vragenstellers zijn mensen die nog geen keuze hebben gemaakt voor één van de twee kandidaten. De vragenstellers worden uitgekozen door de opiniepeiler Gallup, aldus Amerikaanse media. Het derde en laatste presidentiële debat heeft op 13 oktober plaats in de staat Arizona. Op Arizona State University in Tempe zullen Bush en Kerry debatteren over de binnenlandse en economische politiek.

Op economisch gebied kan Kerry - gezien het weinige vertrouwen van de kiezer in Bush’ economische beleid - nog rake klappen uit delen. Toch heeft het er alle schijn van dat hij ook daar de confrontatie aangaat op Bush’ sterkste punt, het gebied van oorlog en terreurdreiging. Het alternatieve zevenpunts plan van Kerry fungeert daarbij als zwaar geschut, nu Irak zich ontwikkeld heeft als broeinest van terrorisme.

Peiling

Wie is jouw favoriet?

Sjors Dobbeljoe Boes
  15% (15)

Sjon F. Kerrie
  41% (41)

Andre Hazes
  45% (45)

Totaal Aantal Stemmen: 101