Home
Kennis en Economie
Recht en Veiligheid
Europa
Jihad vs McWorld
E-government
Nieuwe democratie
Columns
Politici
Overzicht thema`s
Verkiezingen
Tools
Het Belgenrapport
Nieuwsbrief
Colofon
Poldi.Net
Ayaan Hirsi Ali's strijd voor Verlichting in de Islam
Steven de Jong Gepost:     maandag, 29 november 2004, 22:00
Van:     < Steven de Jong >
URL:     < http://www.politiek-digitaal.nl/colofon/redactie >

Ayaan Hirsi Ali draagt positief bij aan de emancipatie van moslima's. Zo luidde de stelling van een poll op Marokko.nl onder 212 respondenten. 92 procent van de moslima's zegt het hiermee oneens te zijn. Ik vind dat een interessante uitslag. Het is alsof een meerderheid van de homo's zou zeggen: toe maar, ik ben een zondaar, gooi me maar van het flatgebouw af, liefst met mijn hoofd naar beneden...

Misplaatste vergelijking? Sorry, mijn excuses. Te pletter vallen op de straattegels (pijnloze dood) is natuurlijk vele malen aangenamer dan als een lijdend voorwerp levenslang gebukt gaan onder de fysieke en geestelijke huis-tuin-en-keuken-terreur van orthodoxe moslimmannen.

Het vrije Westen mag dan nog zo verdorven, bezoedeld en materialistisch zijn, maar de islamitische cultuur kent ook zo haar kapitalistische uitspattingen. In het Westen wordt een huwelijk gesloten op basis van liefde en vertrouwen, bij moslims gaat het om economische belangen. Moslimvrouwen zijn handelswaar op de huwelijksmarkt, waarbij de ongeschondenheid van hun maagdenvlies bepaalt of ze nog verkoopbaar zijn.

De gearrangeerde huwelijken, veelal gehandjeklapt in het land van herkomst, leveren vaak echtgenoten op die elkaar niet begrijpen en niet liefhebben. De ene komt uit een westerse stad en de andere bijvoorbeeld uit het Rif-gebergte van Marokko. Het huwelijk begint met problemen. Nouja, voor de echtgenote dan. De man kan doen en laten wat hij wil. Heeft Fatima geen zin in sex? Geen probleem: Allah geeft in de koran toestemming aan de man om haar te nemen. Dat verkrachting binnen het huwelijk bij Wet strafbaar is, is inherent. Forummer Muhammad bin Abdullah legt dat op Maghrebonline.nl alsvolgt uit: "Wij, moslims, hebben eigen wetten en gebruiken, in de Qur’an en in de Sunnah. Afwijken van de Profeet (sallalahu alayhi wa salam) zijn Sunnah is dwaling." Hij voegt eraan toe dat de wetten van Allah overal ter wereld gelden en niet door landsgrenzen worden beperkt.

Die wetten van Allah verklaren de propvolle blijf-van-mijn-lijfhuizen, bevolkt door een ruime meerderheid van allochtone vrouwen. De Koran zegt immers: "Geselt iedere echtbreekster en echtbreker met honderd slagen. En laat medelijden met hen u van de gehoorzaamheid aan Allah niet afhouden indien gij in Allah en de Laatste Dag gelooft. En laat een groep gelovigen getuige zijn van hun bestraffing." Een islamitische man die zijn vrouw met het hoofd tegen de muur bonkt, laat dus zien dat hij een goede moslim is. Moslima’s die er blijk van geven hun onderdrukking niet als prettig te ervaren en daarom weglopen, moeten niet alleen onderduiken voor hun echtgenoot, maar ook voor hun vader, broers, zonen en neven. Ze hebben immers de eer van de familie gekrenkt.

Los van deze fysieke en geestelijke kwelling, levert de onderdrukking van moslima's ook ongewenste zwangerschappen en onnodige abortussen op. Ayaan Hirsi Ali is de eerste in Nederland die haar leven op het spel zet om moslims aan het verstand te brengen dat veertienhonderd jaar oude voorschriften zich niet verhouden met het leven en denken van de eenentwintigste eeuw.

Drie dagen voor de moord op Theo van Gogh deed Ayaan Hirsi Ali op de Boekenbeurs in Antwerpen een oproep tot de Derde Feministische Golf. Grootse woorden, dat wel, maar met geneuzel in de marge is nog nooit een revolutie ontketend. Het ondergedoken Kamerlid is in de voetsporen getreden van de klassieke voorvechters van de Verlichting. Het belangrijkste principe van de aanhangers van de Verlichting was dat men de waarheid over bepaalde zaken kon vinden met behulp van de ratio (de rede, het verstand), in plaats van wat bijvoorbeeld kerkelijke autoriteiten zeiden zonder meer voor waar aan te nemen. De literatuur uit de tijd van de Verlichting concentreerde zich vooral op actuele menselijke zaken, waarbij satire het belangrijkste genre werd.

De Verlichting speelde zich voornamelijk af in de hogere kringen en kwam niet vanuit de samenleving. Pas met de Franse Revolutie, kreeg het voet aan de grond. In die perceptie is de weerstand onder moslima's die niet bevrijdt willen worden verklaarbaar. Toen Hirsi Ali enkele maanden geleden in een blijf-van-mijn-lijfhuis de film ‘Submission I’ toonde aan mishandelde vrouwen, kreeg zij juist van hen felle kritiek. Begrijpelijk, want moslima's die zich achter Hirsi Ali scharen worden verketterd en beschouwd als afvalligen.


Vandaag werd bekend dat Ayaan Hirsi Ali op haar onderduikadres werkt aan een vervolg op 'Submission'. Net als deel I heeft het als thema de manier waarop de islam het individu onderdrukt, met als uitgangspunt de positie van de vrouw. De ondertitel van de film gaat 'Shortcut to enlightenment' heten. Hirsi Ali zegt daarmee de moslims de korte weg te willen wijzen naar de Verlichting.

De verlichting binnen de islam hoeft inderdaad niet zo lang te duren als het destijds deed voor het christendom. Die duurde ruwweg van 1650 tot eind achttiende eeuw. Pak en beet driekwart van de tijd ging op aan ontwikkelingen in de wetenschap (Isaac Newton) en het ontdekken van andere volkeren middels reisboeken en -verslagen. Een andere tijdrovende klus was de geschiedschrijving. Vóór de Verlichting golden de klassieken (bijvoorbeeld Tacitus) en de Bijbel als zeer betrouwbare bronnen van historische kennis, maar onder meer de volgelingen van René Descartes (Montesquieu en Voltaire) wezen erop dat deze vaak strijdig waren met bijvoorbeeld archeologische vondsten en Egyptische bronnen. Het inbedden van de Verlichting in de samenleving, vond plaats met de Franse Revolutie. Dat was geen vredelievend festijn, maar een bloedige staatsgreep. Pas na de omverwerping van het schrikbewind van Koning Lodewijk de XVI kon de nieuwe Franse republiek de waarden 'liberté, égalité et fraternité' uit gaan dragen.

Door de moderne communicatiemiddelen, de toegenomen mobiliteit en rationele kennisvorming is een Verlichting binnen de moslimgemeenschap wel degelijk binnen één eeuw mogelijk. Dat zal zeer waarschijnlijk gepaard gaan met nog meer terrorisme en geweld, aangezien het - hoe je het ook went of keert - in essentie een aanval is op de islam. Een weinig optimistisch toekomstbeeld dus. De pioniersrol die Hirsi Ali wil spelen in de mondiale hervorming die nu aan de gang is, biedt haar dan ook weinig perspectief op vrijheid in haar persoonlijke levenssfeer.

Hirsi Ali richt haar peilen op één element binnen de islam, namelijk de bevrijding van moslima's. De oude garde van de Tweede Feministische Golf zou haar moeten steunen. Dat gebeurt nog niet genoeg, omdat deze generatie zich vastgeklampt heeft aan links cultuurrelativisme. Ze onthouden zich van kritiek op de islam, omdat ze die gelijkstellen aan het respectloos bejegenen ervan. Kritiek op de manier van geloofsbelijden wordt verward met beladen termen als discriminatie.

Zolang Ayaan Hirsi Ali geen hordes aan medestanders krijgt, zal ze een leven als Calvijn moeten lijden. Altijd op de vlucht in eigen land. Daar ligt ook een sterke verantwoordelijk bij de regering. Wanneer zij nu toelaten dat een volksvertegenwoordiger haar werk als politicus niet meer kan doen, zwichten zij voor de terreur van de politieke islam. Wanneer de Staat de veiligheid en vrijheid van politici en opiniemakers niet meer kan waarborgen, wordt de Nederlandse rechtscultuur beïnvloed door intolerante en orthodoxe verlangens van moslims. Dat is nu al het geval. Het is onverteerbaar dat een politieke koers veranderd wordt door ondemocratische middelen, namelijk doodsbedreigingen en aanslagen.