Home
Kennis en Economie
Recht en Veiligheid
Europa
   archief oktober 2006
archief september 2006
archief augustus 2006
archief juli 2006
achief juni 2006
archief mei 2006
archief april 2006
archief maart 2006
archief februari 2006
archief januari 2006
Nieuws en discussie
Archief Europa 2005
   archief december 2005
archief november 2005
archief oktober 2005
archief september 2005
archief augustus 2005
archief juli 2005
archief juni 2005
archief mei 2005
archief april 2005
archief maart 2005
archief februari 2005
archief januari 2005
Archief Europa 2004
Agenda van Europa
Links
Jihad vs McWorld
E-government
Nieuwe democratie
Columns
Politici
Overzicht thema`s
Verkiezingen
Tools
Het Belgenrapport
Nieuwsbrief
Colofon
Poldi.Net
Nieuwsarchief augustus 2005
Franse luchtvaartbelasting botst met EU-beleid dinsdag 30 augustus 2005, Nieuws/Europa, EurActiv/Reuters - Frankrijk zet het plan door om in 2006 extra luchtvaartbelasting te heffen om te besteden aan ontwikkelingshulp aan Afrika. Dat heeft president Chirac gisteren bekendgemaakt. De belasting zou echter strijdig zijn met een apart EU-voorstel om milieuverontreiniging door vliegverkeer tegen te gaan. De Europese Commissie hoopt voor het einde van september het voorstel te kunnen presenteren, dat opname van de luchtvaartsector in het EU-handelsstelsel voor broeikasgassen met zich meebrengt. Echter, in deze tijd van historisch hoge olieprijzen klaagt de luchtvaartsector dat de economische basis wordt ondermijnd. De Europese Commissie toonde begrip voor de sector, die van verschillende kanten met extra kosten worden geconfronteerd. "Natuurlijk, het is geen makkelijke tijd voor luchtvaartmaatschappijen", aldus een woordvoerder van de Commissie.
De Europese ministers van Financiën hebben al in mei toestemming verleend aan het Franse voorstel.
Miljoenen kledingstukken bij Europese douane -- Chinese textielcrisis binnenkort ten einde maandag 29 augustus 2005, Nieuws/Europa, EU Politix/EurActiv/EU Observer/Financieele Dagblad - Eurocommissaris voor Handel Mandelson zegt te werken aan voorstellen waardoor de duizenden tonnen Chinese kledingstukken, die in de Europese zeehavens wachten op toelating, verder kunnen naar de kledingwinkels. Vandaag legt hij zijn ideeën voor aan afgevaardigden van de lidstaten. Sinds begin dit jaar de handelsbelemmeringen zijn geschrapt, wordt de Europese markt overspoeld met goedkope kleding uit China. De EU heeft in reactie hierop voor de zomervakantie quota opgelegd voor verschillende categorieën Chinees textiel. Al snel bleken die quota voor sommige groepen, waaronder truien en T-shirts, te zijn overschreden. De EU is intern verdeeld: zuidelijke landen willen vasthouden aan de quota om hun industrie te beschermen, terwijl de noordelijke landen de goedkope kleding juist graag zien komen. Mandelson benadrukte: "De problemen konden niet volledige worden aangepakt of voorkomen op welk punt van de textielhandelcyclus dan ook. We hebben te maken met omstandigheden in de wereldtextielmarkt die zich niet eerder hebben voorgedaan. ... De problemen zullen zich per definitie niet nogmaals voordoen. Zij zijn het gevolg van een afspraak die begint in werking te treden."
Duitse oppositie: "Meer Europa, minder Turkije" vrijdag 26 augustus 2005, Nieuws/Europa, EU Observer/International Herald Tribune - Wolfgang Schäuble heeft gepleit voor een meer geïntegreerd Europa en betere relaties met de Verenigde Staten. CDU'er Schäuble wordt vaak genoemd als opvolger van Joschka Fischer als minister van Buitenlandse Zaken. Volgens de laatste peilingen voor de verkiezingen van 18 september liggen de Christen-Democraten (43%) dan ook flink voor op de Sociaal-Democraten (29%). Schäuble stelt dat de internationale agenda na de hereniging van Duitsland in 1990 niet is veranderd. "Duitslands belangen en buitenlands beleid zijn verankerd in een Europese positie en een transatlantische samenwerking", aldus Schäuble, die niet naliet toe te voegen dat bondskanselier Schröder dit basisprincipe op een aantal punten (Irak, stabiliteitspact) heeft losgelaten.
Schäuble kraakt bovendien het huidige Duitse standpunt over Turkije. Hoewel de VS wel voor de toetreding van Turkije is, blijft Schäuble erbij dat het land eerder een 'geprivilegeerd partner' partner dan een volwaardig lid van de EU moet worden. Afgezien van een verwijzing naar de geografische positie van Turkije (deels in Azië) zei hij in een interview: "Waar we bezorgd over zijn, is de grenzen van Europa en de steun van de Europeanen voor EU-integratie. [De Europeanen] zullen zich niet identificeren met een Europa dat straks grenst aan Iran en Irak. Europa zal [dan] niet bestaan."
EU gelast besprekingen met Iran af woensdag 24 augustus 2005, Nieuws/Europa, EU Observer/BBC - De Europese Unie heeft een volgende ronde van besprekingen met Iran afgelast. Woordvoerder van het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken Jean-Baptiste Matei verklaarde dinsdag: "Er zullen geen besprekingen zijn op 31 augustus, omdat de Iraniërs ervoor hebben gekozen het akkoord van Parijs [inzake nucleaire activiteiten] op te schorten." Iran overweegt volgens sommige bronnen naast het omzetten van uranium in Esfahan ook het herstarten van een gevoeligere installatie in Natanz. Onderhandelaar voor nucleaire zaken namens Iran Hossein Moussavian: "In Genève hebben we [...] duidelijk gezegd dat als het Europese voorstel niet ook ingaat op het recht van Iran om uranium te verrijken, Esfahan opnieuw zou worden gestart." Ongeveer vijfhonderd Iraanse studenten liepen uit onvrede in een demonstratie langs de Franse, Duitse en Britse ambassades in de hoofdstad Teheran, onder het motto "tegenhouden van uranium-omzetting is verraad".
De Verenigde Staten zal waarschijnlijk pleiten voor VN-sancties. De supermacht spreekt van "onopgeloste zaken" wat betreft Irans geheime activiteiten en stelt dat olierijke landen geen nucleaire macht nodig hebben. Enkele boze Iraniërs verbranden daarop Amerikaanse vlaggen in de straten van Teheran.
De BBC heeft het (enigszins gecompliceerde) conflict tussen VS, EU en Iran over kernenergie inzichtelijk gemaakt.
Iran uit felle kritiek op EU maandag 22 augustus 2005, Nieuws/Europa, EU Observer/The Guardian - Iran heeft de Europese Unie beschuldigd van hypocrisie in een hoog opgelopen woordenstrijd, die het gevolg was van de beslissing eerder deze maand om het Iraanse nucleaire programma toch voort te zetten. President Mahmoud Ahmadinejad sprak zondag het parlement toe: "We importeren voor miljoenen dollars goederen uit een zeker aantal landen, maar zij kopen onze olie en andere producten niet. Zulke landen zouden ons dankbaar moeten zijn, maar ze gedragen zich alsof we hun iets schuldig zijn."
In zijn speech zinspeelt Ahmadinejad op handel met het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland. Deze zogenaamde EU-3 heeft uit naam van Europa en de Verenigde Staten vergeefs geprobeerd het omzetten van uranium in Esfahan in centraal Iran tegen te houden, uit vrees voor de productie van een atoombom. Ahmadinejad blijft echter volhouden dat de installatie in Esfahan enkel voor vreedzame doeleinden wordt gebruikt. Hij is verontwaardigd over de opstelling van de EU-3. "Wat voor evenwicht is dit? Dit is wreed en oneerlijk. Onze natie zal zulk gedrag op het internationale toneel niet tolereren."
Hoewel onder meer Duitsland en de Verenigde Naties niet willen afwijken van vreedzame oplossingen, hebben de Verenigde Staten en Israël geweigerd om "militaire interventie uit te sluiten" teneinde de mogelijke productie van een bom tegen te houden.
Na Denemarken en VK geeft ook Nederland openheid over landbouwsubsidies vrijdag 19 augustus 2005, Nieuws/Europa, EU Observer/International Herald Tribune/Financial Times - Een campagne voor meer transparantie over de bestedingen van Europese landbouwsubsidies heeft na Denemarken en het Verenigd Koninkrijk nu Nederland bereikt. In september zullen de cijfers worden gepresenteerd over hoeveel Nederlandse boeren ontvangen.
De Nederlandse minister van Landbouw Veerman gaf (weliswaar gedwongen) het goede voorbeeld door alvast openheid over zijn persoonlijke inkomsten te verschaffen. Veerman bleek voor zijn boerenbedrijven in Nederland en Frankrijk in 2004 €190.000 aan subsidies te hebben ontvangen. Eerder bleek dat de landbouwsubsidies ook de Britse aristocratie ten goede komt. Enkele steenrijke landbezitters ontvingen in 2004 meer dan €300.000 uit Brussel.
Een recent verschenen rapport van de Financial Times, dat gebaseerd is op een tweejarige studie, werkt het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid op grotere schaal ongelijkheid in de hand. Rijke landbouwregio's in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Nederland ontvangen een groter deel van de totale hoeveelheid subsidies dan de armere regio's in Zuid- en Oost-Europa. Daarmee wordt de "kloof tussen arm en rijk" in feite vergroot, zelfs als de huidige hervormingen van het landbouwbeleid worden doorgevoerd.

Graanboeren. Foto: EU Observer

Volgens een recent verschenen rapport komen de Europese landbouwsubsidies steeds vaker terecht bij graanboeren in Noord-Europa.

Foto: EU Observer

Schröder waarschuwt Bush maandag 15 augustus 2005, Nieuws/Europa, EU Observer/Die Welt - Zaterdag nam bondskanselier Schröder de aftrap van zijn verkiezingscampagne in Duitsland. Schröder sprak één maand voor de verkiezingen op een politieke bijeenkomst in zijn geboorteplaats Hannover. Hij richtte zich meteen tot president Bush. Volgens Schröder moeten Duitslands "vrienden" in Europa en de Verenigde Staten een sterke positie handhaven in de onderhandelingen met Iran over hun nucleaire programma, "maar haal de militaire opties van tafel; we hebben gezien dat deze niet geschikt zijn." Deze opmerking was een directe reactie op een uitspraak van Bush op de Israëlische televisie, een dag eerder. Bush zei met betrekking tot Iran dat "alle opties nog op tafel liggen".
Schröder garandeert de kiezer dat "onder [zijn] leiderschap de Duitse regering niet mee zal doen aan [een militaire interventie]". De opmerkingen doen terugdenken aan precies drie jaar geleden. Schröder deed toen felle uitspraken tegen de "militaire ongelukken" in Irak. Volgens velen heeft hij hier zijn herverkiezing als bondskanselier aan te danken. De christen-democratische oppositiepartij CDU doet Schröders recente uitlatingen echter af als "stemmen werven".

Gerhard Schröder in 2002 (detail). Foto: Jens Meyer/AP

Gerhard Schröder tijdens de verkiezingsstrijd in 2002, die net als nu too close to call was.

Foto: Jens Meyer/AP

Bush: Eén stem met EU-3 tegen Iran -- VN-agentschap "zeer bezorgd" vrijdag 12 augustus 2005, Nieuws/Europa, Radio Free Europe - Het bestuur van het nucleaire VN-agentschap IAEA heeft Iran eerder deze week verzocht te stoppen met het omzetten van uranium. Daarbij werd "serieuze bezorgdheid" geuit. In een nieuwe resolutie die in Wenen is aangenomen, vraagt het bestuur tevens om een rapport van het hoofd van het agentschap over Irans respons op de resolutie en de naleving van de verplichtingen die het Non-proliferatie- verdrag met zich meebrengt. Iran heeft de resolutie van de hand gewezen en enkele non-proliferatie-deskundigen verschillen van mening over het nut ervan. Ondanks zorgvuldig geformulering, worden er in de resolutie geen ultimata gesteld.
Volgens President Bush bevestigt de resolutie de internationale bezorgdheid over Irans nucleaire programma. "Het is onze strategie om samen te werken met de EU-3 [Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk], zodat de Iraniërs een gemeenschappelijk stem tegen ze horen spreken over hun ambities met kernwapens", aldus de omstreden president.
Non-proliferatie-expert Miriam Rajkumar sprak namens Carnegie Endowment for International Peace echter geruststellend: "[De omzetting van uranium] bespoedigt op geen enkele manier een aanval met kernwapens. Ik bedoel, we zijn daar nog een lange weg van verwijderd."
Oost-Europese jongeren massaal naar het Westen donderdag 11 augustus 2005, Nieuws/Europa, EU Observer - Een aantal in 2004 toegetreden lidstaten in Oost-Europa hebben te maken met het fenomeen 'youth drain': goed gekwalificeerde jongeren vertrekken voor werk naar West-Europese lidstaten. Dat staat in het woensdag verschenen rapport van de niet-gouvernementele organisatie ECAS. Volgens ECAS zou "drie tot vijf procent van de jonge ingezetenen van de nieuwe lidstaten die een third-level opleiding hebben afgerond, zijn geneigd hun land te verlaten voor uitzicht op een betere beloning". Het rapport vat samen dat de landen niet zozeer het vertrek van hoogopgeleiden vreest, maar meer het vertrek van jongeren.
Polen, de grootste nieuwe lidstaat, heeft de meeste in het buitenland werkenden: in het Verenigd Koninkrijk 100.000 en in Ierland (de meest populaire bestemming voor Oost-Europeanen) 40.000. In Duitsland, waar de komende jaren beperkingen gelden voor migratie vanuit nieuwe lidstaten, werken toch nog meer dan 200.000 Poolse seizoenarbeiders en 20.000 Polen werken er op contract-basis.
Toch concludeert Tony Venables van ECAS dat de vrees van West-Europese lidstaten voor een enorme toestroom op hun arbeidsmarkt, als gevolg van de uitbreiding van de EU, ongegrond is gebleken.
Iran hervat nucleair programma -- compromis met EU van tafel dinsdag 9 augustus 2005, Nieuws/Europa, EU Observer/Radio Free Europe/Het Parool - Ondanks zware diplomatieke druk vanuit Europa heeft Iran eenzijdig besloten zijn nucleaire programma te hervatten. Het Verenigd Koninkrijk, dat samen met Frankrijk en Duitsland namens de EU in onderhandeling was met de autoriteiten in Teheran, zei diep bezorgd te zijn over deze stap. Het Internationale Atoomagentschap IAEA zal vandaag een spoedzitting houden in Wenen om te proberen nieuwe stappen voor te bereiden. Eén optie is om Iran door te verwijzen naar de VN Veiligheidsraad voor mogelijke sancties.
In november 2004 kwam Iran met de drie grootste EU-landen overeen "alle activiteiten met betrekking tot verrijking en opwerking op te schorten". Deze afspraak zou de productie van een atoombom onmogelijk maken. Iran schendt de afspraak nu weliswaar, maar houdt vol dat het de nucleaire installaties alleen gebruikt zullen worden voor civiele (vreedzame) doeleinden.

Kerncentrale in Temelín, Tsjechië. Foto: Radio Free Europe

Een kerncentrale in de Europese Unie.

Foto: Radio Free Europe

Verheugen: "Versterk Europees industrieel beleid" maandag 8 augustus 2005, Nieuws/Europa, EurActiv - Vice-president van de Europese Commissie Günter Verheugen gelooft in een "partnerschapsbenadering" om lidstaten zover te krijgen dat ze de noodzakelijke economische en sociale hervormingen implementeren. In september zal het Europese directoraat voor ondernemingen een nieuw industrieel beleid presenteren. De uit Duitsland afkomstige Eurocommissaris voor Ondernemingen en Industrie is ervan overtuigd dat het beter horizontaal afstemmen van beleid voorspoedig verloopt, zeker tussen Commissarissen onderling. Er woeden echter nog steeds machtsstrijdentussen de verchillende diensten, onderstreept Verheugen. "De Commissie besteedt nog steeds te veel tijd aan interne coördinatie."
In het volledige interview wordt dieper ingegaan op de inhoud van het ambstbericht over industrieel beleid.
EU verliest handelsconflict met WTO dinsdag 2 augustus 2005, Nieuws/Europa, EU Observer/BBC - De Wereld Handels Organisatie WTO heeft in een handelsconflict tussen negen Latijns-Amerikaanse landen en de Europese Unie in het nadeel van de EU besloten wat betreft de invoerheffingen op bananen. De EU had 230 euro per ton voorgesteld met ingang van volgend jaar. Het oude systeem, van lage tarieven tot een bepaald quotum en daarboven extreem hoge tarieven, zou daarmee komen te vervallen.
De WTO oordeelde anders en ging akkoord met de eisen van de Latijns-Amerikaanse landen. In het nu vastgestelde beleid hoeven exporteurs uit Afrikaanse, Caribische en Pacifische landen (waaronder veel ex-kolonies) geen invoerheffingen te betalen. Producenten uit Latijns-Amerika hebben al verheugd gereageerd. Brussel begint nu aan tien dagen van onderhandelingen met de bananen-exporteurs. "We zullen zonder vertraging beginnen met het consulteren van de betrokken partijen", aldus Eurocommissaris van Handel Peter Mandelson. Of de "bananenoorlogen" van de jaren 1990 daadwerkelijk tot het verleden zullen behoren, zal daarna duidelijk zijn.
De EU produceert ook zelf bananen. Deze bananen groeien vooral op de Franse en Spaanse eilanden en maken een vijfde deel van de totale consumptie uit.
Grybauskaite: "EU-begroting van vandaag niet voor 21ste eeuw" maandag 1 augustus 2005, Nieuws/Europa, EurActiv - Eurocommissaris voor de begroting Grybauskaite is weinig hoopvol dat de begrotingsonderhandelingen onder het Britse voorzitterschap weer zullen worden hervat. Mede door het conflict tussen Blair en Chirac kon er in juni geen overeenstemming worden bereikt over de meerjarenbegroting. Grybauskaite toont zich in een interview met EurActiv oprecht teleurgesteld over de vertraging die de EU heeft opgelopen: "We lopen nu al het risico dat we begin 2007 40% van onze begroting alleen zeer moeizaam kunnen besteden."
De Eurocommissaris heeft de regeringsleiders bovendien opgeroepen tot meer kalmte over de begroting. "Wat betekent de agressieve retoriek van het Britse voorzitterschap? Willen zij een deal over financiën of niet? Praten over de noodzaak van hervormingen is één ding; praten over de politieke verantwoordelijkheid en de deskundigheid om deze hervormingen daadwerkelijk door te voeren is iets anders." Ze benadrukte ten slotte dat het niet gaat om het zetten van de trend voor de gehele 21ste eeuw. In 2008 zal de Europese Commissie bestaande ideeën over hervorming van de begroting verder ontwikkelen.