Home
Kennis en Economie
Recht en Veiligheid
Europa
   archief oktober 2006
archief september 2006
archief augustus 2006
archief juli 2006
achief juni 2006
archief mei 2006
archief april 2006
archief maart 2006
archief februari 2006
archief januari 2006
Nieuws en discussie
Archief Europa 2005
   archief december 2005
archief november 2005
archief oktober 2005
archief september 2005
archief augustus 2005
archief juli 2005
archief juni 2005
archief mei 2005
archief april 2005
archief maart 2005
archief februari 2005
archief januari 2005
Archief Europa 2004
Agenda van Europa
Links
Jihad vs McWorld
E-government
Nieuwe democratie
Columns
Politici
Overzicht thema`s
Verkiezingen
Tools
Het Belgenrapport
Nieuwsbrief
Colofon
Poldi.Net
Nieuwsarchief juni 2005
Franse boeren in tegenaanval met operation smile maandag 27 juni 2005, Nieuws/Europa, EU Observer/Reuters - Franse boeren, verenigd in de bond FNSEA, zijn een charme-offensief begonnen. Ze zijn vastberaden het Verenigd Koninkrijk te overtuigen van het nut van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Vanaf 1 juli zullen de boeren Britse toeristen in Calais onthalen met biologische Franse versproducten. Met deze "operation smile" richten ze zich uitdrukkelijk tot de "Britse harten en magen".
Het gemeenschappelijk landbouwbeleid, waarvan Frankrijk het meeste profiteert, is in de afgelopen weken fel bekritiseerd door de Britse premier Blair. De FNSEA vond dat niet langer acceptabel. "[Blairs] enige doel is het om zeep helpen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en vervolgens van Europa één grote vrije markt maken. Franse boeren protesteren tegen dit ongebreidelde liberalisme".
De Franse boeren krijgen steun van hun Ierse collega's. "Het is erg misleidend om het budget voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid zo te overdrijven, alsof het ten koste zou gaan van redelijke publieke bijdragen aan andere belangrijke terreinen, zoals wetenschap en technologie", schrijft John Dillon van de Ierse boerenbond IFA in een brief aan premier Blair.
Het gemeenschappelijk landbouwbeleid is bijna de helft van de Europese begroting.
Aankomend EU-voorzitter Blair spreekt Europees Parlement toe vrijdag 24 juni 2005, Nieuws/Europa, EU Observer - In zijn speech gisteren in Brussel benadrukte Blair de noodzaak dat de Europese Unie zich vernieuwt. De premier en aankomend EU-voorzitter kreeg zowel applaus als gelach toen hij zichzelf "een gepassioneerde pro-Europeaan" noemde. Sommige Britse Europarlementariërs wantrouwden zijn woorden zelfs. "Thuis is hij eurosceptisch, hier is hij ineens gepassioneerd pro-Europeaan", schimpte de conservatief Parish.
Terugkijkend op de stukgelopen begrotingsbesprekingen van vorige week zei Blair: "De zaak afdoen als een kwestie tussen een Europa van de 'vrije markt' en een sociaal Europa, zoals sommige doen, is een verkeerde voorstelling van zaken. Zij willen zo degenen die Europa willen veranderen intimideren. Veranderingsgezindheid wordt bewust gemisinterpreteerd als verraad aan het Europese ideaal." Zonder namen te noemen lijkt Blairs opmerking toch vooral gericht te zijn aan Schröder, die eerder deze week stevig kritiek uitte op het dwarsliggen van Blair.
Rebate is toch bespreekbaar voor Blair -- Schröder keihard woensdag 22 juni 2005, Nieuws/Europa, EU Politix/EU Observer - Blair heeft gisteren benadrukt dat de Britse rebate "moet gaan". Volgens hem is de jaarlijkse korting die de Britten krijgen van Europa "een onregelmatigheid die moet verdwijnen, maar alleen in de context van het veranderen van de ándere onregelmatigheid." Blair doelt daarmee op de landbouwsubsidies die zwaar drukken op de EU-begroting. Volgens een rapport van de OECD verstrekt Europa (nationaal en Europees) met jaarlijks €110 miljard bijna de helft van alle landbouwsubsidies, met alle negatieve consequenties van dien. Onder het Britse EU-voorzitterschap in het komende halfjaar zal Blair de begrotingsbesprekingen heropenen.
Schöder bleef onverminderd hard in zijn kritiek op Blair. "Er is een speciaal Europees sociaal model ontwikkeld op ons continent en dat moet beschermd worden. Zij die dit model met nationaal egoïsme of uit populistische motieven willen vernietigen, brengen vreselijke schade toe aan de verlangens en rechten van de komende generatie", fulmineerde de bondskanselier.
Europa sterk verdeeld tussen 'sociaal en liberaal', 'solidair en nationaal' -- Chirac grote verliezer maandag 20 juni 2005, Nieuws/Europa, EU Observer/Trouw - EU-voorzitter Juncker heeft na de mislukte begrotingsonderhandelingen van vorige week geconcludeerd dat Europa verdeeld is in tweede tegengestelde kampen: een voor vrije handel, en een voor een politieke unie. Hij voegde eraan toe dat alleen politieke integratie Europa in staat zal stellen de nodige uitdagingen aan te gaan.
De tegenstelling werd het meest zichtbaar in de clash tussen Chirac en Blair. Blair vindt het onverantwoord dat de Europese Unie meer geld in landbouw dan in onderwijs blijft steken. Chirac noemde het gemeenschappelijk landbouwbeleid, waar Frankrijk flink van profiteert, juist "modern" en "dynamisch". Hij vond het beschamend dat de rijkere lidstaten niet bereid waren in te leveren ten gunste van de in 2004 toegetreden armere lidstaten. In werkelijkheid is het Europese landbouwbeleid, dat boeren minimumprijzen garandeert, ondanks hervormingen nog altijd verspillend en milieuonvriendelijk. Frankrijk ontvangt zowel absoluut als relatief meer subsidie dan de Oost-Europese lidstaten. Overigens heeft Chirac nu nog verder aan populariteit ingeboet onder de Franse bevolking.
Blair, die in de tweede helft van dit jaar EU-voorzitter zal zijn, heeft volgens critici weinig kans het landbouwbeleid nog te hervormen, aangezien hij het krediet van een aantal lidstaten heeft verspeeld. Verwacht wordt dat het pas in 2006 aan Oostenrijk is om de onderhandelingen te heropenen. Juncker, die het Luxemburgse voorzitterschap straks bitter afsluit, was in maart al gewaarschuwd door minister Zalm. "Ik heb [Juncker] gezegd dat als 't hem lukt, ik een brief naar de paus zal schrijven om hem voor te dragen voor zaligverklaring", aldus Zalm.
Balkenende, ten slotte, werd met vier andere dwarsliggende leiders uitgemaakt voor "egoïst". Hij zou zijn "nationale ego" hebben laten prevaleren. Vooral de Poolse premier Belka was verbolgen over het egoïsme. Hij vroeg of het "alleen om geld gaat [...] hoeveel moet het zijn?" Balkenende wierp de kritiek van de hand. Het begrotingsvoorstel zou gebaseerd zijn op "onjuiste solidariteit".
EU-begrotingsonderhandelingen mogelijk tevergeefs vrijdag 17 juni 2005, Nieuws/Europa, EU Observer/Teletekst - Het lijkt erop dat er geen compromis wordt bereikt over de Europese begroting voor 2007-2013. Op de EU-top, die op dit moment in Brussel wordt gehouden, lijken de afzonderlijke lidstaten vooral vast te houden aan hun eigen standpunten. Met name Nederland en het Verenigd Koninkrijk weigeren méér te betalen dan andere lidstaten. Frankrijk staat hier lijnrecht tegenover en wil zijn landbouwsubsidies in stand houden. Zweden heeft voorgesteld de begrotingsonderhandelingen een jaar op te schorten. Alleen Duitsland lijkt nog in te willen stemmen met het voorstel dat op tafel ligt.
Volgens de meest recente berichten gaat EU-voorzitter nu individueel overleg voeren met 'dwarsliggers' Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en Nederland. Premier Balkenende wilde immers niet akkoord gaan met een korting van €350 miljoen op de Nederlandse bijdrage aan Europa.
De Europese regeringsleiders hebben ook besloten de besprekingen over de Europese grondwet voorlopig stil te leggen.
Merkel steunt Blair in rebate debate dinsdag 14 juni 2005, Nieuws/Europa, EU Observer/Guardian - Tony Blair, die nog steeds verwikkeld is in een conflict over de Britse bijdrage aan de EU-begroting, krijgt steun uit onverwachte hoek. Angela Merkel, die bij de verkiezingen in september de strijd om het kanselierschap aanbindt met Schröder, vindt met Blair dat het Verenigd Koninkrijk zijn rebate van jaarlijks €4,6 miljard mag behouden. "De Britse rebate vloeit voort uit het feit dat het Verenigd Koninkrijk als netto-betaler significant minder landbouwsubsidies ontvangt dan andere lidstaten en Frankrijk en Duitsland in het bijzonder", aldus Merkel.
The Guardian stelt dat Merkel, die een gerede kans maakt om namens de conservatieve CDU bondskanselier te worden, met haar opmerkingen zinspeelt op een sterkere relatie tussen Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. De Frans-Duitse relatie, die in de naoorlogse periode van vitaal belang was voor de Europese eenwording, zal na het verlies van Schröder bekoelen.
De rebate is overal in Europa onderwerp van discussie. De Britse Eurocommissaris van Handel Mandelson vindt dat het sterk vasthouden aan de rebate de hoognodige begrotingshervorming in de weg staat. Mandelson: "Het is om te beginnen natuurlijk verkeerd om de armere landen die in 2004 zijn toegetreden tot de EU te vragen een deel van de rebate te betalen."
Acht rijkste komen achttien armste landen tegemoet zaterdag 11 juni 2005, Nieuws/Europa, BBC - De Verenigde Staten, Canada, Japan, Rusland en de vier grootste EU-landen zijn op een G8-top overeengekomen de achttien armste landen van hun schuldenlast te ontdoen. Met uitzondering van zuidelijk Afrika komt de kwijtschelding ten gunste van de Latijns-Amerikaanse landen Nicaragua, Honduras, Guyana en Bolivia. De afspraak kwam tot stand in samenwerking met Wereldbank, IMF en het African Development Fund. Er is €33 miljard mee gemoeid.
Volgens de Britse minister Brown komen nog eens twintig landen in aanmerking voor kwijtschelding van hun schulden, maar dan zullen ze eerst een einde moeten maken aan corruptie.
Uit onderzoek van de Verenigde Naties blijkt dat Zuidoost-Azië de meeste armen telt (522 miljoen). Relatief gezien is zuidelijke Afrika echter het armst. De helft van de wereldbevolking heeft dagelijks niet meer dan €2 te besteden. Secretaris-generaal Kofi Annan wil in de komende tien jaar een miljard mensen bevrijden van extreme armoede.
Rel over EU-begroting nog niet voorbij --- vooral Frankrijk en VK tegenover elkaar zaterdag 11 juni 2005, Nieuws/Europa, EU Politix/BBC/Financial Times/EU Observer - In voorbereiding op de EU-top van komende week hebben met name Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk bittere woorden gewisseld over de EU-begroting. Het is de bedoeling dat de 25 EU-lidstaten op de top in Luxemburg overeenstemming bereiken over de gezamenlijke begroting voor 2007-2013. Kern van de frictie tussen beide lidstaten is de zogenaamde rebate (terugbetaling), die al geruime tijd ter discussie staat. Het Verenigd Koninkrijk krijgt sinds 1984 een korting van bijna €5 miljard op hun bijdrage aan de EU. President Chirac heeft gezegd dat het nu tijd is voor Londen om een "gebaar van solidariteit" te maken en afstand te doen van de rebate. Critici beschouwen de uitspraak van Chirac vooral als een manier om de gêne over het Franse 'nee' tegen de grondwet te verhullen. Premier Blair gaf echter geen krimp: "Het Verenigd Koninkrijk heeft in de afgelopen tien jaar al een gebaar gemaakt. Zelfs met de rebate meegerekend hebben we twee-en-een-half keer zoveel aan Europa bijgedragen als Frankrijk."
Gisteren kwamen Chirac en Schröder bij elkaar om de onderhandelingen voor te bereiden. Schröder steunt Chirac in zijn houding tegenover Blair. Een akkoord zonder een Britse concessie over de rebate acht hij "niet mogelijk".
De Spaanse staatssecretaris van Europese Zaken Navarro is zelfs bereid een deel van de Spaanse netto-ontvangsten in te leveren in ruil voor de Britse rebate. Hij zei donderdag in een interview dat Spanje veel te rijk is om nog steeds EU-ontwikkelingsgelden aan te spreken.
Bono naar Barroso in strijd tegen armoede dinsdag 7 juni 2005, Nieuws/Europa, Financial Times - Bono, de wereldberoemde zanger van U2, heeft een bezoek aan de voorzitter van de Europese Commissie Barroso aangekondigd. Hij zal donderdag naar Brussel afreizen om te praten over hulp aan Afrika, dat volgende maand op de agenda staat van de G8-top. "Omdat Barroso naar de top gaat, is hij in de positie om dwars te zitten. Wat in Europa gebeurt is heel belangrijk. Dat kan uitstralen naar de Verenigde Staten", aldus de rocker en armoedebestrijder.
Barroso zal ten eerste Duitsland en Italië ervan moeten overtuigen hun uitgaven aan ontwikkelingshulp op te schroeven tot EU-niveau. Toen hij kort geleden nog in Londen sprak over armoede, gebruikte hij het liedje van U2 Sometimes You Can't Make It On Your Own als "motto voor de band tussen Afrika en de ontwikkelde wereld en Europa in het bijzonder."
Zwitserland opent grenzen zondag 6 juni 2004, Nieuws/Europa, EU Politix - De Zwitsers hebben in een referendum met een meerderheid van 54,6% het Verdrag van Schengen geaccepteerd. De overeenkomst, die zowel voorziet in het afschaffen van paspoortcontroles aan de Zwitserse grenzen als in het versterken van politiesamenwerking, zal in 2007 in werking treden. President van Zwitserland Schmid prees de referendumuitslag: "De regering beschouwt het 'ja' aan Schengen als een bevestiging van een bilaterale toenadering tot Europa." Ook Eurocommissaris Frattini liet zich in positieve bewoordingen uit.
Het Verdrag van Schengen is in 1985 getekend in de gelijknamige Luxemburgse plaats. Van alle EU-landen vallen Ierland en het Verenigd Koninkrijk erbuiten. De tien in 2004 toegetreden landen hebben het verdrag aangenomen, maar moeten het nog implementeren. IJsland en Noorwegen zijn Zwitserland voorgegaan als 'Schengenlanden' buiten de Europese Unie.
Turkije staat op volwaardig EU-lidmaatschap maandag 6 juni 2005, Nieuws/Europa, EU Observer - "Turkije zal niets anders accepteren dan volwaardig EU-lidmaatschap." Dat zei de Turkse premier Recep Tayyip Erdogan gisteren in een interview met Duits weekblad Bild.
Rechtse partijen uit Frankrijk en Duitsland hebben recent de mogelijkheid voorgesteld om Turkije een 'samenwerkingsverband' met de EU aan te bieden in plaats van lidmaatschap. Erdogan heeft dit voorstel echter krachtig verworpen. Hij waarschuwde: "Een zogenaamd bevoorrecht samenwerkingsverband staat haaks op de geest van de betrekkingen tussen Turkije en de EU."
Ook minister van Buitenlandse Zaken Abdullah Gul heeft zich uitgesproken voor het op de rails houden van het onderhandelingsproces, ondanks het verwerpen van de Europese grondwet in Frankrijk en Nederland. "Turkije was niet de reden voor een nee in deze referenda. Het ging niet over het volwaardig EU-lidmaatschap van Turkije."
Volgens een peiling van Maurice de Hond een dag voor het Nederlandse referendum noemde echter 40% van de tegenstemmers als belangrijkste reden protest tegen de toetreding van Turkije.