Home
Kennis en Economie
Recht en Veiligheid
Europa
   archief oktober 2006
archief september 2006
archief augustus 2006
archief juli 2006
achief juni 2006
archief mei 2006
archief april 2006
archief maart 2006
archief februari 2006
archief januari 2006
Nieuws en discussie
Archief Europa 2005
Archief Europa 2004
   archief december 2004
archief november 2004
archief juli 2004
archief juni 2004
archief mei 2004
archief april 2004
Agenda van Europa
Links
Jihad vs McWorld
E-government
Nieuwe democratie
Columns
Politici
Overzicht thema`s
Verkiezingen
Tools
Het Belgenrapport
Nieuwsbrief
Colofon
Poldi.Net
Nieuwsarchief december 2004
Europa steunt Azië vrijdag 31 december 2004, Nieuws/Europa, EU Observer/Nu.nl - Afgelopen 26 december richtten tsunami's - als gevolg van een zeebeving nabij Sumatra - een enorme ravage aan. Meer dan 120.000 mensen kwamen om het leven, waaronder ook Afrikanen en Europese toeristen. De Europese Unie heeft €30 miljoen toegezegd aan ten minste elf zeer zwaar getroffen landen in Oost-Azië. Ook de lidstaten zelf doneren grote bedragen. De Duitse bondskanselier Schröder heeft €20 miljoen toegezegd voor deze "werkelijke wereldramp". Het Verenigd Koninkrijk stuurt €21 miljoen voor hulpgoederen en Spanje geeft met €50 miljoen zelfs meer dan de Verenigde Staten ($35 miljoen). De Italiaanse premier Berlusconi, nu voorzitter van de G8, heeft er bij de andere rijke industrielanden en Rusland op aangedrongen de schuldenlast van een aantal getroffen landen (waaronder Indonesië) te verlichten. Het Verenigd Koninkrijk zegt echter "geen plannen" te hebben voor een buitengewone vergadering over de situatie in Oost-Azië.
NASCHRIFT januari 2005: Inmiddels zijn zowel de slachtoffer-aantallen als de bedragen voor hulpgoederen sterk gestegen, en naar verwachting zet de stijging van toegezegde bedragen door.
Compromis vis-quota's ontziet belangen grote lidstaten woensdag 22 december 2004, Nieuws/Europa, EU Observer/BBC World - De Europese ministers van Visserij hebben na voorspoedig verlopen besprekingen de vis-quota's voor 2005 vastgesteld. Eurocommissaris van Visserij Borg was gedwongen zijn plannen voor afsluiting van grote delen van de Noordzee te laten varen. Uiteindelijk stemde alleen Litouwen tegen de voorstellen, Griekenland onthield zich van stemmen, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en enkele andere lidstaten hadden "bedenkingen". De voornaamste beperkingen voor vissers zijn een vangstverbod in de Baltische Zee (voor de kust van Litouwen) tijdens de zomermaanden en inspecties van vissersboten die meer dan een ton kabeljauw vangen in de Noordzee. Zowel het Wereld Natuur Fonds als Greenpeace hebben sterk afwijzend gereageerd. De plannen zouden niets bijdragen aan het herstel van de sterk verslechterde visstanden in de Europese zeeën. "Het laat zien dat lidstaten niet bereid zijn de noodzakelijke maatregelen te treffen. Alleen door een dramatische toename van de politieke wil kunnen we de visstanden nog op peil krijgen", aldus Charlotte Mogensen van het WNF.
Visserijbeleid verdeelt EU maandag 20 december 2004, Nieuws/Europa, EU Business - De Britse minister van Visserij Bradshaw heeft nadrukkelijk afstand genomen van de "vernietigende" voorstellen van de Europese Commissie om de vangst van vooral kabeljauw in grote delen van de Noordzee te verbieden. "We hebben zelf in dit kader al maatregelen getroffen, die buitengewoon pijnlijk waren voor Engeland en Schotland in het bijzonder. We moeten eerst de uitwerking hiervan afwachten, voor we nóg draconischer gaan optreden." Bradshaw toont zich daarnaast verbolgen over het feit dat Brussel voorstellen uit nieuw ingestelde regionale raden (zoals het Schotse parlement) naast zich lijkt neer te leggen. Hij deed zijn uitspraken aan de vooravond van de tweedaagse besprekingen over het EU-visserijbeleid. Naast het Verenigd Koninkrijk zijn ook de grote lidstaten Frankrijk, Polen en Spanje tegen. Opmerkelijk genoeg willen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk in hun gezamenlijke tegenvoorstellen vooral de vangst van tong reguleren, terwijl deze soort juist nauwelijks bedreigd wordt. Bradshaw pleit ten slotte voor "strengere controle, strengere handhaving en een strengere wetenschappelijke monitoring van de kabeljauwstand."
Zware onderhandelingen vis-quota's EU vrijdag 17 december 2004, Nieuws/Europa, EU Politix - Volgende week komen alle EU-ministers van Visserij bij elkaar om harde afspraken te maken om de stand van de bedreigde kabeljauw in de Noordzee, de Baltische Zee en voor de kust van Denemarken, op peil te houden. Brussel heeft plannen om grote gebieden van deze zeeën ontoegankelijk te maken voor vissersboten. Van het Verenigd Koninkrijk en andere landen met een grote visserij-industrie wordt grote tegenstand verwacht. Lobbyisten van het Wereld Natuurfonds hebben er bij de EU-ministers al op aangedrongen het voorstel van de Europese Commissie te steunen.
Turkije wijst aanbod EU vooralsnog af vrijdag 17 december 2004, Gisteravond zeiden de Europese regeringsleiders, verenigd in de Raad van Ministers, ook 'ja!' tegen Turkije. Eerder sprak het Europees Parlement zich al uit voor het starten van toetredingsonderhandelingen. Turkije wil vooralsnog de voorwaarden die de EU daaraan stelt niet accepteren. De erkenning van Cyprus ligt erg gevoelig in Turkije. Ook het scheppen van de mogelijkheid om permanent Turkse werknemers te weren uit de huidige EU landen gaat de Turken mogelijk te ver. Inmiddels zit Balkenende als EU-voorzitter weer met de Turkse premier Erdogan aan tafel.
Chirac probeert anti-Turks Frankrijk over te halen donderdag 16 december 2004, Nieuws/Europa, EU Politix - In een televisietoespraak heeft Jacques Chirac de Fransen opgeroepen Turkije de kans te geven om EU-toetredingsonderhandelingen te beginnen. De president hield zijn toespraak in een poging de sterke binnenlandse oppositie tegen het EU-lidmaatschap van Turkije te overwinnen. Volgens Chirac zullen zowel Frankrijk als Europa op de lange termijn gebaat zijn bij de toetreding van Turkije.
Uit onderzoek onder de Franse kiezers blijkt echter dat twee op de drie zich tegen toetreding uitspreken. Chirac waarschuwde hen, dat een 'nee' tegen Turkije (in een referendum) schrikwekkende consequenties kan hebben. Het zou mogelijk het gehele onderhandelingsproces van de EU met Turkije stilleggen. Ten slotte sprak Chirac zich niet expliciet uit over de ontkenning van de massamoord op de Armeniërs in 1915 door de Turken. Wel riep hij Turkije op een "belangrijke inspanning met het geheugen te leveren".

Gerhard Schröder en Jacques Chirac. Foto: Faz.net Jacques Chirac: "Het is overduidelijk, dat op het gebied van veiligheid, stabiliteit en vrede, het geheel positief is om [Turkije] in deze tijd binnen onze grenzen te hebben." Naast hem op de foto Gerhard Schröder. Ook in Duitsland is toetreding van Turkije een hot item.

Foto: Faz.net

Ja tegen Turkije -- rapport van Eurlings (CDA) aangenomen. donderdag 16 december 2004, eurlingsMet een royale meerderheid stemde het Europees Parlement vandaag voor het starten van onderhandelingen over toetreding met Turkije door in te stemmen met het rapport van rapporteur Camiel Eurlings (CDA). Dit rapport volgde in grote lijnen de aanbevelingen van de Europese Commissie. De stemming was uitzonderlijk genoeg geheim. Welke partijen voor en tegen stemden is daarmee onbekend. De stemming in het Europees Parlement is formeel niet de laatste drempel voor het starten van de toetredingsonderhandelingen. De Raad van Ministers zou kunnen besluiten toch maar af te zien van toetreding. Met name in Frankrijk is de publieke opinie fel gekant tegen toetreding van Turkije, maar deze keer richtte Chirac zich niet naar de publieke opinie. Ook Duitsland, waar 2,7 miljoen Turken wonen, heeft twijfels. Toch zal niemand de start van de onderhandelingen blokkeren. Balkenende verwoordde nog eens het gevoel van onrechtvaardigheid bij het mogelijk stellen van voorwaarden aan een Turks lidmaatschap. Het zou niet terecht zijn om Turkije, dat al sinds de jaren 1960 bezig is met het EU- lidmaatschap, nu een half lidmaatschap aan te bieden. In de Tweede Kamer zei Balkenende echter voorstander te zijn van het nog lange tijd sluiten van de grenzen voor Turkse werknemers. In de Tweede Kamer steunt een meerderheid de Nederlandse regering, die ook voorstander is. LPF en Groep Wilders zijn tegen en ook het CDA. Dit laatste is niet helemaal geloofwaardig, omdat vrijwel alle hoofdrolspelers op dit moment CDA'ers zijn. Balkendende (CDA) toonde zich tegenstander van het stellen van bijzondere voorwaarden aan een Turks lidmaatschap. Minister van Buitenlandse Zaken Bot (CDA) verdedigde in de Kamer het voorstel. Het voorstel is gedaan door CDA-europarlementariër Camiel Eurlings die rapporteur was van het Europees Parlement.
EU toont wil voor opheffing wapenembargo China woensdag 8 december 2004, Nieuws/Europa, EU Observer - Vandaag bracht de Chinese premier Wen Jiabao een bezoek aan Den Haag voor de China-EU top. Belangrijkste onderwerp van de besprekingen met afgevaardigden Solana, Bot en Balkenende was het wapenembargo. Europa heeft de ban op wapenhandel met China in 1989 ingevoerd, naar aanleiding van het bloedbad dat troepen aanrichtten tijdens een vreedzame demonstratie op het Tiananmenplein. De EU-leiders verklaarden gezamenlijk: "De EU bevestigt haar politieke wil om verder te werken in richting van opheffing van het embargo. De Chinese delegatie ontving dit als een positief signaal." Daadwerkelijke opheffing van het embargo wordt vooralsnog tegengehouden door zorgen in EU-lidstaten over de mensenrechtensituatie in China, en oppositie van de Verenigde Staten.

Premier Wen Jiabao wordt ontvangen op het Binnenhof.
Chinese vertegenwoordigers achten opheffing van het wapenembargo van groot politiek belang.

Foto: Nederlands voorzitterschap EU

Wereld Aids-dag 2004: Bijna 40.000.000 HIV-infecties wereldwijd -- forse toename in Oost-Europa woensdag 1 december 2004, Nieuws/Europa, EurActiv - In de aanloop tot de Wereld Aids Dag (vandaag) heeft UNAIDS in samenwerking met de World Health Organization het rapport AIDS Epidemic Update gepubliceerd. Hieruit blijkt dat het aantal HIV-ge´nfecteerden in de wereld een recordhoogte heeft bereikt: 39,4 miljoen. De grootste stijging is veroorzaakt door de Aids-epidemie in Oost- en Centraal-Azië en in Oost-Europa. Binnen Europa is de verspreiding van de ziekte vooral in Rusland verontrustend: eind 2003 waren 860.000 Russen besmet met het HIV-virus. Wereldwijd zijn de bestedingen voor Aidsbestrijding opgevoerd van €1,6 miljard in 2001 tot €4,7 miljard dit jaar. Directeur Piot van UNAIDS: "Er is duidelijk meer geld nodig - maar nu is onze voornaamste zorg dat de beschikbare fondsen effectief worden ingezet, daar waar ze het hardst nodig zijn."