Home
Kennis en Economie
   archief april 2006
archief januari 2006
archief december 2005
archief november 2005
archief september 2005
archief augustus 2005
archief juli 2005
archief juni 2005
archief mei 2005
archief april 2005
archief maart 2005
archief februari 2005
archief januari 2005
2004
Recht en Veiligheid
Europa
Jihad vs McWorld
E-government
Nieuwe democratie
Columns
Politici
Overzicht thema`s
Verkiezingen
Tools
Het Belgenrapport
Nieuwsbrief
Colofon
Poldi.Net




Kennis en Economie

Of je zelfgemaakte software zomaar kunt verkopen, je Nintendo-game mag uitlenen aan de buurman, geen IT jurist die het weet. De ontwikkelingen op het gebied van intellectueel eigendom gaan snel. Nieuwe vormen van intellectueel eigendom zoals open source en software-octrooi worden steeds belangrijker voor de economie. Gelijktijdig gaan deze ontwikkelingen (vrijwel) volledig voorbij aan de politiek en het publiek. Er is vooral onduidelijkheid. We noemen dit thema 'kennis en economie' omdat 'kenniseconomie' tegenwoordig wordt gebruikt in de betekenis van het veel bredere en zachtere 'kennissamenleving'.


Open Afrika gesloten Europa

ICT op basis van open source biedt een nieuwe kans voor zich ontwikkelende landen. Verschillende landen zoals Zuid-Afrika, China en Zuid-Korea geven de voorkeur aan open source software om de nationale economie te stimuleren. Anderzijds worden met de uitbreiding van het intellectueel eigendomsrecht nieuwe handelsmuren opgetrokken. In dit dossier onderzoekt Politiek-digitaal.nl of de globalisering met wereldwijde communities nieuwe kansen biedt voor samenwerking tussen noord en zuid of juist een nieuwe, digitale, tweedeling schept tussen noord en zuid.

Open Source in Afrika: naar geïnformeerde besluitvorming

Door Arjan de Jager - Merkloze medicijnen hebben het niveau van de gezondheidsvoorzieningen in Afrika flink verbeterd. Deze medicijnen zijn vrij van royalties en dus aanzienlijk goedkoper. Ook is het recept vrij beschikbaar zodat het in eigen land geproduceerd en verbeterd kan worden. Is open source software zo'n zelfde kans? Meer dan 100 mensen werkten mee aan een onderzoek in Uganda, Tanzania en Burkina Faso om te ontdekken waar, waarom en hoe open source software wordt gebruikt welke problemen daarmee zijn en welke kansen het biedt.

Het Innovatiemonopoly

Een krachtig innovatiebeleid moet de economie een nieuwe impuls geven. De nieuwe octrooirichtlijn en de discussie daarover in Europa lijkt daar geheel los van te staan, want daarover staat vrijwel niets te lezen in de innovatiebrief van het kabinet. Zou het beleid dat er echt toe doet voor de kenniseconomie straks weer 'geheel onverwacht' uit Europa komen? Politiek-digitaal.nl schetst de politieke consequenties van een schijnbaar technische discussie.

Kenniseconomie of innovatiemonopolie? (II)

Door Arjan Widlak - Donderdag 1 juli floot de Tweede Kamer minister Brinkhorst en staatssecretaris Van Gennip terug in het debat over software-octrooi. Een unieke gebeurtenis voor Europa en een keerpunt in de politieke strijd over de vraagstukken van onze tijd. Echter de strijd over de inrichting van de nieuwe economie wordt gevoerd tussen voor- en tegenstanders van bestaande wet- en regelgeving. Die bestaande wetgeving heeft steeds minder te maken met de werkelijkheid. Wet en uitvoering zijn verschillende werelden geworden. Zonder een toekomstgerichte vernieuwing van de economische orde maken we geen kenniseconomie, maar een innovatiemonopolie.

Van Dam (PvdA): 'Entertainmentindustrie wil eigen rechter spelen'

Door Steven de Jong - "Sommige figuren in de industrie proberen op drie paarden te wedden: én meer compensatie én meer wettelijke bescherming tegen kopiëren én meer mogelijkheden om zelf aanbieders te vervolgen. Dat is teveel van het goede", zegt PvdA-Kamerlid Martijn van Dam tegen Politiek-Digitaal.

'Politiek laks tegen inbreuk auteursrechten uit angst voor kiezer'

Door Steven de Jong - Filesharing speelt een hoofdrol in de daling van film-, games-, software- en muziekverkopen. Maar vanwege de populariteit durft de politiek niet op te komen voor de belangen van de entertainmentindustrie. "Er vallen geen stemmen mee te winnen." Deze kritiek uit Wouter Rutten, hoofd communicatie van de NVPI, in een interview aan Politiek-Digitaal. Wel is hij tevreden over de BIG-campagne. "Jongeren gaan een kopie minder vanzelfsprekend vinden."

Octrooi op software: wat is het en wat heb je eraan?

Door Ruart Jagt - De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan voor een richtlijn die een octrooi op software mogelijk moet maken. Gezien de laatste ontwikkelingen ziet het er naar uit dat software als zodanig voor octrooi in aanmerking zal gaan komen. Wordt het zon of regen?

Is het in Europa anders?

Door Jean Luc van der Hulst - De laatste maanden van 2003 kenmerkten zicht door een verhit debat - in specialistische kring - over de nieuwe Europese richtlijn voor softwarepatenten. De tegenstanders van de richtlijn, aangevoerd door onder meer de voorstanders van Open source, ageerden tegen softwarepatenten in het algemeen met als argument dat ze innovatie belemmeren en grote bedrijven bevoordelen. Daarbij werd veelvuldig verwezen naar de situatie in de VS als een voorbeeld van hoe het niet zou moeten.

Tussen wet en uitvoering staan feit en rechtspraak

Door Linda Kool - Computerprogramma's zijn niet octrooieerbaar staat in de Rijksoctrooiwet van 1995 artikel 2 lid 2 sub c. Daar wordt echter op Europees niveau aan gewerkt. Het Europees Octrooi Bureau, belast met de uitvoering en beoordeling van de aanvragen, verleent wel degelijk octrooi op softwarevindingen en verzocht deze praktijk te legaliseren. Hoe is dat nu eigenlijk ontstaan? Wordt de wet niet uitgevoerd of kan dat helemaal niet?

Kenniseconomie of innovatiemonopoly

Door Arjan Widlak - Intellectueel eigendom is ingewikkelde materie. Het is veel makkelijker om te praten over subsidieregelingen en stimulerende overlegorganen. Toch heeft het een veel grotere invloed op de economie, de innovatie en de internationale handel, omdat eigendom aan de basis van ons economisch systeem staat. Een korte inventarisatie van de politieke en economische impact.

Tour de Force of hoe het allemaal tot stand komt

Door Ruart Jagt - De totstandkoming van een Europese richtlijn is geen sine cure. Dit geldt zeker voor de richtlijn voor octrooieerbaarheid van software. Eerst duurt het vijf jaar voordat een voorstel haalbaar lijkt en duurt het vervolgens anderhalf jaar voordat het voorstel klaar is voor een eerste lezing in het Europees Parlement. Momenteel buigt de Raad van Europa zich over het voorstel en is het de bedoeling dat de richtlijn in een tweede lezing door het Europees Parlement aangenomen kan worden. Al met al kan dit wordingsproces theoretisch nog enkele jaren duren.

Baas over eigen bits?

In dit dossier gunt Kees Vendrik ons een blik in de nabije toekomst. Programmamanager Mark Bressers laat ons weten hoe hij de uitvoering van het Kabinetsstandpunt Open Source gaat vormgeven. Arjan Widlak werpt licht op het ontstaan en de werking van open source en laat zien dat de ontwikkeling van open source bij de overheid anders zal zijn. Mei Li Vos laat zien waar in de wereld open source door overheden gebruikt wordt.

Open source als norm

Door Kees Vendrik - De softwaremarkt is niet gezond. Een kleine groep softwareleveranciers is zo machtig dat ook de overheid zich nauwelijks meer aan hun wurggreep kan onttrekken. Het is tijd dat het Parlement de zaken omdraait: open source software moet de norm zijn, tenzij het niet anders kan.

Open Source bij de overheid

Door Mark Bressers - Veel organisaties zien open standaarden en open source software als de nieuwe Haarlemmerolie. Maar ICT blijft een taai ongerief. Goed gebruik van ICT is een kwestie van management en organisatie. Het programma Open Standaarden en Open Source Software (OSOSS) voor de overheid gaat het gebruik van open source stimuleren, maar ook verwachtingen managen.

Economische orde en de geschiedenis van open source

Door Arjan Widlak - Wat open source software onderscheidt van andere software is in de kern een juridische kwestie: de licentie is anders. Tegelijkertijd is er meer aan de hand. Open source is een cultuur, geen korte hype, maar blijft zich ontwikkelen, open source heeft een eigen manier van innovatie, een filosofie, een ethiek, volgelingen. Hoe ontstaat zoiets?

Open source ontwikkeling zal anders zijn bij de overheid

Door Arjan Widlak - Open source wordt de nieuwe ICT hype. Ook de Nederlandse overheid zet de eerste schreden op het pad van open source software. Maar de krachten die open source tot een succes maakten in de consumenten- en internetsoftware zullen niet vanzelfsprekend open source bij de overheid tot een succes maken. Over praktische bezwaren, pizza's en Pamela Anderson.

Koudwatervrees voor Open Source?

Door Mei Li Vos - Tips voor een werkbezoek In juni zal Kees Vendrik van GroenLinks in het Parlement voorstellen open source technologie te gebruiken, tenzij niet anders kan. Dat is best eng, nieuwe dingen en investeringen. Sceptische of argwanende kamerleden kunnen voor ze gaan stemmen in het buitenland kijken. Tips voor buitenlandse werkbezoeken.

Ondernemend innoveren

Met het ondernemerschap in Nederland is het bar slecht gesteld, zo is de algemene opinie. Waar komt dat door? Durven Nederlanders geen risico's te nemen, is het werken in loondienst te aantrekkelijk? Vanuit het kabinet zijn er plannen om het ondernemerschap in het onderwijs te integreren. Maar ook financiële instellingen worden gevraagd hun steentje bij te dragen. Startersregelingen en soepelere regelingen om na een faillissement een doorstart te maken, zijn daar voorbeelden van. Opmerkelijk is dat het kabinet de drie P's (people, planet en profit) centraal wil stellen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) moet een cruciale bijdrage gaan leveren aan de kenniseconomie en het ondernemerschap in Nederland en Europa.

Doekle Terpstra: 'Mensen worden dominant t.o.v. kapitaal'

Door Steven de Jong - Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) moet niet geforceerd worden door regelgeving. Ook is het niet verstandig om op bedrijven een MVO-etiket te plakken. We moeten het zien als een emancipatieproces, dat van onderaf afgedwongen en vormgegeven moet worden. "Het moet in de genen zitten." Dat zei Doekle Terpstra, de voorzitter van de HBO-raad, 1 juni op een congres in Deventer.

'Maatschappelijk verantwoord studeren' integreren in onderwijs?

Door Steven de Jong - De meeste studenten verdienen bij als caissière, serveerster of telemarketeer. Slechts een enkeling vindt een bijbaan die aansluit op zijn of haar studie. Dit gaat ten koste van de werkgelegenheid in laaggeschoold werk en beperkt de ontsluiting van kennis die studenten in hun opleiding opdoen. In dit artikel laten we staatssecretaris Mark Rutte (Onderwijs) en de HBO-raad reageren op een idee voor ‘Maatschappelijk Verantwoord Studeren’.

Plagiaat op Saxion

Door Steven de Jong - Vanaf 2007 worden studenten mogelijk zwaarder bestraft op plagiaat, kondigde staatssecretaris Rutte (VVD) van Onderwijs vorige maand aan. Sax dook in de duistere wereld van plagiaat op Saxion en koppelde het terug aan de bewindsman. “Oké, plagiaat voorkom je niet met een wet, maar een hogere straf kan afschrikkend werken.”

'Polderinstituten blokkeren vernieuwingen'

Door Steven de Jong - "Nederland is volledig vastgelopen. We hebben een overvol bureaucratisch middenveld geschapen van instituten, colleges, adviesraden en commissies, allemaal bestaand uit traditioneel maatschappelijk betrokkenen in een slopend en vaak duplicerend vergadercircuit." Dat zegt bestuursadviseur Grimbert Rost van Tonningen.

Overijssel maakt werk van studentondernemerschap

Door Steven de Jong - Een catwalk, opzwepende discomuziek en – in de woorden van studentondernemer Mark Poorthuis – "ook wat te snaaien". Geen festijn dat je verwacht in het Stadhuis van Deventer. Er viel maandagavond dan ook wat te vieren. Cor Boom, bestuursvoorzitter van Saxion, deed zijn hogeschool in de uitverkoop als "bank van talenten waar iedereen gebruik van kan maken". Studenten en ondernemers presenteerden hun bedrijven en maakten duidelijk wat ze elkaar te bieden hebben.

Studenten helpen minima met belastingaangifte

Door Steven de Jong - Minima kunnen al zo'n jaar of zes bij Saxion Hogescholen terecht voor hun belastingzaken. Deze 'Hulp bij Aangifte'-campagnes, kortweg HUBA, worden georganiseerd in samenwerking met de Belastingdienst. Voor deze gratis hulp is veel animo. In de eerste twee weken van april werd voor een paar honderd mensen de aangifte Inkomstenbelasting ingevuld. De studenten krijgen in deze praktijksituatie ongewild te maken met privé-problemen van hun cliënten. "Je neemt een minuut stilte in acht en je gaat weer verder."

Ondernemen als Lifestyle

Door Steven de Jong - Per helikopter ingevlogen staatssecretarissen, netwerkende krijtstreeppakken, een grappende burgemeester, als ondernemers verkleedde studenten, Saxionbestuuders, een wethouder Economische Zaken: de Off-the-road-show 'Ondernemen als Lifestyle' werd dankzij organisator Paulien Koenders een groot succes. Studenten presenteerden hun businessplan aan niet de minste bobo's. Binnenhuisarchitect Jan des Bouvrie: "Wat wil je nu echt?" Student Rob Mommer: "U lijkt m'n moeder wel, die vroeg dat ook al!"

Duurzaam bankieren

Door Steven de Jong - Binnen Saxion Hogescholen is in september 2004 de keuzemodule 'Leren Ondernemen' van start gegaan. Vijfenzestig studenten van diverse opleidingen binnen de hogeschool worden voorbereid op het ondernemerschap. Als thema voor de module is dit jaar gekozen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, kortweg MVO. 17 november gaf de algemeen directeur van Rabobank Zuid-Salland, Jans Schepers, een gastcollege over duurzaam bankieren. “Aan financiering van milieuonvriendelijke projecten doen wij niet mee”, aldus Schepers.

'Meisjes zijn dommer dan jongens, maar presteren beter'

Door Steven de Jong - Hoger onderwijs is al lang niet meer voorbehouden aan rijkeluiszoons. Inmiddels studeren er meer vrouwen dan mannen in het hoger onderwijs. Ze doen het zelfs beter. Universiteitsbaas Steven Lamberts vindt dat zorgelijk. Vrouwen zijn gemiddeld dommer. Daarom is het een slechte zaak dat ze met hard werken hun gebrek aan intelligentie compenseren, zo redeneerde hij. Sax bekeek de toedracht van Lamberts uitspraken nader en koppelde het terug aan twee studenten (m/v). Mag Lamberts dit zomaar roepen? En, welke sekseverschillen doen er nu werkelijk toe in het onderwijs?

Het Raadsel van Rutte

Door Steven de Jong - Studentenverenigingen gaan er prat op studenten te bewegen tot zelfontplooiing en het ontwikkelen van vaardigheden waarmee ze zich in hun werkende toekomst kunnen onderscheiden. Onderzoek toont aan dat werkgevers dat belangrijker vinden dan een mooie cijferlijst. Toch denkt staatssecretaris Rutte (Onderwijs) daar anders over. Zijn beleid is medeverantwoordelijk voor de leegloop in de studentensoos.

ICT-onderwijstools blijven teveel op de plank liggen

Door Steven de Jong - Anno 2006 is ICT diep doorgedrongen in de primaire processen van het Hoger Onderwijs. Voor het ‘nieuwe leren’, waarbij de docent nauwelijks college meer geeft en vaker optreedt als begeleider, worden in rap tempo nieuwe tools ontworpen. Toch koestert een grote meerderheid nog weerstand. Nieuwe tools blijven op de plank liggen.

Integratie van ICT in het onderwijs: een terugblik

Door Steven de Jong - Eind jaren zeventig had Nederland een achterstand op alle belangrijke industrielanden. Ondanks de economische crisis die tot ver in de jaren tachtig voortduurde, besloot de overheid te investeren in ICT. De eerste integrale aanpak kreeg de naam ‘het Informatica-Stimuleringsplan’. De nota sloeg in als een bom en bracht een cultuuromslag teweeg.

Nieuwe lichting studenten: leeghoofden of Einsteiners?

Aankomende studenten, geboren in de tweede helft van de jaren tachtig, vormen volgens de reclamemakers Jeroen Boschma en Inez Groen de voorhoede van alweer een nieuwe generatie. In tegenstelling tot de negatieve teneur in de media over deze groep, dichten zij in hun boek 'Generatie Einstein' de tieners buitengewone kwaliteiten toe. Politiek-Digitaal sprak met docent Rick Rindertsma. "Voor samenwerkingsopdrachten komen ze niet meer naar school, dat bespreken ze via MSN."

Nieuws

.nl-domeinnamen zeer kwetsbaar woensdag 12 april 2006, Domeinnamen die eindigen op .nl blijken heel eenvoudig te kapen. Veel eenvoudiger dan bij andere toplevel-domeinen het geval is, zoals .be en .com. Dat schreef de Volkskrant op 4 april. De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN), als het ware toezichthouder van alle .nl's, werd in het artikel niet gespaard. Hostingproviders noemden de kwetsbaarheid van .nl-domeinen "onbestaanbaar". De SIDN zelf zou een "juridische organisatie zijn [die] alle problemen [aanpakt] met extra regels en extra formulieren." In een reactie op Webwereld geeft de SIDN toe dat er "in een beperkt aantal gevallen problemen zijn". Toch eisen ze rectificatie van de Volkskrant. Op ICTroddels.nl toonde de SIDN zich zelfs niet eens bereid commentaar te leveren alvorens er rectificatie is geplaatst. Maar, schrijft Webwereld, "of er daadwerkelijk gerectificeerd zal worden is zeer de vraag."
Jasper Laros licht zijn artikel toe in de podcast op ICTroddels.nl en is vooral verbaasd over de wijze waarop de SIDN de kwetsbaarheid van .nl-domeinnamen bagatelliseert. Volgens hem zijn achthonderd "onrechtmatige wegverhuizingen" per jaar er percentueel wellicht weinig, ze zouden wel miljoenenschade aan omzet en imago kunnen aanrichten bij grote bedrijven, bijvoorbeeld. Ook e-mail aftappen is mogelijk.
SP-Kamerlid Arda Gerkens heeft minister Brinkhorst van EZ om opheldering gevraagd.

Logo van de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland

Icoon eigen nieuwsbericht Franse parlement legaliseert online kopie voor thuisgebruik

Van onze redactie vrijdag, 23 december 2005 - Het Franse parlement, de Nationale Assemblee, nam in een aantal amandementen aan dat het online uitwisselen van auteursrechtelijk beschermd materiaal legaliseert. Het is reeds toegestaan een kopie te maken van een cd voor privégebruik, maar of dit online ook mocht was tot op heden onduidelijk. De muziekindustrie bestempelde dit in mediacampagnes als 'piraterij'. Het Franse parlement stemde gisteren voor een expliciete legalisering van het maken van een zogenaamde "thuiskopie" via Internet. Voorwaarde is wel dat de gebruiker een algemene vergoeding betaalt van 7 euro en de bestanden alleen voor privé gebruik bestemd zijn.



Icoon eigen nieuwsbericht Geen grote verhalen na drie jaar OSOSS

Van onze redactie vrijdag, 9 december 2005 - Het programma OSOSS bestaat op 31 december drie jaar en komt daarmee ten einde. Tijd om de balans op te maken. Wat is er bereikt? Drie jaar geleden schetste Politiek-digitaal.nl in het dossier “Baas over eigen Bits” de aanleiding en de ambities. Kamerlid Kees Vendrik (GroenLinks) zag een ongezonde ICT markt die de overheid in een wurggreep hield. Gemeenten klaagden hierover en de VNG luidde de noodklok. In opdracht van BZK en EZ werd het programma OSOSS ingesteld met een klein budget, dat later een klein beetje werd verhoogd, om te informeren en stimuleren. Toenmalig programmamanger Mark Bressers was toen al voorzichtig en probeerde de verwachtingen te temperen met opmerkingen als “Open Source is geen Haarlemmerolie” en “ICT is en blijft een taai ongerief”.



Icoon eigen nieuwsbericht Rutte: Docent moet beter lesgeven in strijd tegen plagiaat

Van onze redactie dinsdag, 20 september 2005 - Staatssecretaris Rutte van Onderwijs wil dat docenten in de strijd tegen plagiaat "meer inspirerend lesgeven" en "variatie aanbrengen” in hun lesstof. Jarenlang dezelfde projectcasussen werken volgens hem plagiaat in de hand. De sanctieverzwaring die hij voorstaat moet volgens hem niet leiden tot een heksenjacht - "een student is geen detective" -, maar is vooral bedoeld om “af te schrikken”. Dat zegt Rutte in het hogeschoolmagazine Sax (Saxion Hogescholen) dat deze week verschijnt.



Mambocommunity splitst zich af maandag 12 september 2005, De community van het vrije software pakket Mambo heeft zich afgesplitst van de stichting Mambo (Mambo Foundation) en gaat verder onder een nieuwe naam: Joomla. Achter de stichting Mambo zat het bedrijf Miro. Miro had verschillende intellectuele eigendomsrechten van Mambo. De community had het gevoel dat de stichting vooral bedoeld was om de controle bij het bedrijf achter de stichting te leggen.

De combinatie stichting/bedrijf komt vooral in Nederland veel voor. Een stichting wordt dan gebruikt om met een sociaal of onafhankelijk imago acquisitie te voeren. Dat kan, omdat een stichting, in tegenstelling tot een vereniging, geen open toetreding van leden kent en dus gemakkelijk gecontroleerd kan worden met enkele vrienden in het bestuur.
Populair content management systeem krijgt vereniging dinsdag 6 september 2005, WebGUI, het content management systeem waarop Politiek-digitaal.nl ook draait, krijgt een vereniging. Twee bedrijven, die in het bezit waren van de domeinnaam en het merkrecht van het populaire content management systeem WebGUI, hebben het eigendom overgedragen aan de Open Source Vereniging WebGUI i.o.

De vereniging wordt deze maand opgericht. Het betreft geen bedrijfsvereniging, maar een vereniging waarvan alleen natuurlijke personen lid kunnen worden en die de community van dienst zal zijn met activiteiten, zoals de eerste Europese WebGUI Gebruikers Conferentie in november.

Het is de eerste keer in Nederland dat zo'n vereniging wordt opgericht rond een killer application als content management waarbij bedrijven betrokken zijn. Voor verschillende content management systemen zijn - ook in Nederland - stichtingen opgericht die vaak sterk bij de acquisitie van specifieke bedrijven betrokken zijn. Recent leidde dat tot een breuk bij het systeem Mambo.
Bijzonder onderwijs zou acceptatieplicht moeten hebben donderdag 1 september 2005, Bijzondere scholen, confessioneel en neutraal, zouden net als openbare scholen verplicht moeten zijn iedere leerling aan te nemen. Dit vindt een meerderheid van de Nederlanders, zo blijkt uit de Onderwijsmeter 2005. Een acceptatieplicht voor het bijzonder onderwijs kan het ontstaan van zwarte scholen tegengaan.
Nieuwe richtlijn EU bedreigt open source dinsdag 2 augustus 2005, De Europese Commissie heeft nieuwe wetgeving voorgesteld om intellectueel eigendom verder te beschermen. Hierdoor zou strafrechtelijke vervolging mogelijk worden van gebruikers van open source software wegens mogelijk inbreuk op intellectueel eigendom. Bedrijven zijn over het algemeen terughoudend in het vervolgen van eindgebruikers vanwege de negatieve publiciteit. In het verleden heeft SCO in de Verenigde Staten wel gebruikers van Linux aangeklaagd.
Legaal muziekdownloaden verdrievoudigd zaterdag 23 juli 2005, In het eerste half jaar werden 180 miljoen muziekjes gedownload, tegen 157 miljoen in heel 2004. In de eerste helft van 2004 werden nog slechts 57 miljoen nummers gedownload. Wanneer de stijging doorzet zal in 2005 de omvang van legale download van muziek verdrievoudigen. Dit meldt de LFPI, vertegenwoordiger van de muziekindustrie.

Dezelfde groei is niet terug te vinden bij Kazaa en andere middelen die gebruikt worden om illegaal muziek te downloaden, daar groeide het aantal downloads met drie procent. Belangrijke reden voor de groei zou wel eens het aanbod kunnen zijn. Tot voor kort was de illegale weg eigenlijk de enige manier om online muziek te downloaden. Dit jaar lijkt ook het aantal aanbieders te verdrievoudigen naar driehonderd wereldwijd. De LFPI denkt dat ook het aanbod van breedband een belangrijke oorzaak is van het succes.
Maatschappelijke baten open standaarden en open source software woensdag 20 juli 2005, "Er zijn waarschijnlijk netto maatschappelijke baten te behalen als de publieke sector geheel overstapt op open standaarden en open source software." Deze voorzichtige conclusie trekt de Stichting voor Economisch Onderzoek (SEO) van de Universiteiten van Amsterdam, die in opdracht van programmabureau Open Standaarden en Open Source Software (OSOSS) onderzoek deed naar de maatschappelijke kosten en baten op meso en macro niveau.

De keuze voor open standaarden en/of open source software moet op instellingsniveau worden genomen. Daar spelen "vertrouwen en percepties een belangrijke rol". Vooral het vertrouwen in de markteffecten, dat de overheid weer onafhankelijk(er) kan worden van zijn leveranciers, de verwachte prijsdaling als gevolg daarvan en de prikkel voor de lokale economie is daar blijkbaar niet groot. Probleem daarbij is ook dat de baten niet geheel en direct terecht zullen komen bij de individuele overheidsinstelling, maar meer ten goede komen aan de samenleving als geheel, terwijl de kosten - migratie, opleiding - wel bij de betreffende overheidsinstelling liggen. Ook de budgetstructuur verhindert realisatie van baten bij de overheidsinstelling zelf. Beide factoren zijn een drempel voor het realiseren van de baten van het gebruik van open standaarden en open source software.

SEO trekt niet de conclusie dat het decentraal vallen van de kosten en het centraal vallen van de kosten vraagt om een afweging op hoger politiek niveau, maar wil met de afweging alleen bijdragen aan de afwegingen die bij diverse organisaties in de publieke sector worden gemaakt.
EU wil online muziekdiensten zien groeien vrijdag 8 juli 2005, De diversiteit aan instellingen en wetgeving in Europa maakt het vrijwel onmogelijk om een EU-brede online muziekdienst op te zetten. Een nieuw wetsvoorstel - dat in het derde kwartaal van dit jaar zal verschijnen - moet hieraan een einde maken, zo maakte de Europese Commissie bekend. Verschillende Europese downloadsites juichen het plan toe.
Icoon eigen nieuwsbericht Europees Parlement veegt software octrooi van tafel

Van onze redactie woensdag, 6 juli 2005 - Een overweldigende meerderheid van 648 van de 680 Europarlementariërs steunden het voorstel om de gehele voorgestelde richtlijn om het octrooi op software te legaliseren te verwerpen. Eerder was sprake van wijziging van de richtlijn met 21 amendementen. Zelfs de tegenstanders van de octrooirichtlijn zijn overdonderd door het resultaat.



Bedrijven tegen octrooi op software maandag 4 juli 2005, In een tijd van enkele weken meldden meer dan 1800 bedrijven zich aan op www.economic-majority.com om te verklaren dat zij tegen het octrooi op software zijn. De bedrijven hebben een gezamenlijke omzet van 3,2 miljard en meer dan 30.000 werknemers. Het is een initiatief van de Stichting voor een Vrije Informatie-infrastructuur (FFII) in reactie op de conclusie van de Europese Commissie dat er een economische meerderheid zou zijn voor het octrooi op software. De Europese Commissie concludeerde dit uit een onderzoek uit 2000 waarin meer dan 90% van de bedrijven zich uitsprak tegen het octrooi op software. De Europese Commissie meent echter dat de 10% voorstanders zwaarder wegen in investeringen en banen. De FFII meent dat dit niet zo is en nodigt bedrijven zich aan te melden met omzet en personeelsgegevens.
Meer over auteursrecht